نویسنده = رنجبر، محمد
تعداد مقالات: 1
1. الگوریتم شاخه و کران برای یک مسئله‌ی دوهدفه‌ی زمان‌بندی اطاق‌های عمل

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 83-91

محمد رنجبر؛ عباس غفوریان