نویسنده = خاتمی فیروز آبادی، سید محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. روشی برای برنامه‌ریزی تولید سیستم‌های گسسته‌ی چندمنظوره‌ی چند ذی‌نفعه

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-144

سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی