نویسنده = رئیسی، صدیق
تعداد مقالات: 1
1. برآورد فاصله‌یی شاخص‌های Cp‌m و Cp‌m‌k فرایندهای خودبرگشت به‌کمک روش بوت‌استرپ بلوکی حلقوی

دوره 32.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-98

صدیق رئیسی؛ سمراد جعفریان نمین؛ امیرحسین امیری