نویسنده = جلیلی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله‌ی یک‌پارچه‌ی تولید ترکیبی ـ برون‌سپاری تحت نظریه‌ی محدودیت‌ها

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-107

اسماعیل مهدی زاده؛ سعید جلیلی؛ مهدی اقبالی