نویسنده = حبیبی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. مسئله‌ی مسیریابی وسیله‌ی حمل و نقل وابسته به زمان در گراف‌های چندگانه

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 119-127

مصطفی ستاک؛ مجید حبیبی؛ حسین کریمی