نویسنده = اسمعیلی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. نمودارهای کنترل G‌W‌M‌A و D‌G‌W‌M‌A برای مشخصه‌های کیفی وصفی

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-138

مریم اسمعیلی؛ حمیده نیکزاد؛ رویا انجم شعاع