نویسنده = چراغعلی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر به‌کارگیری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 139-147

محمد فتحیان؛ پیمان اخوان؛ سمیه چراغعلی