نویسنده = صادقیان، رامین
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی یک مدل موجودی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی

دوره 33.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1396، صفحه 101-112

10.24200/j65.2017.5595

رامین صادقیان؛ گلناز طالبی لنگرودی