نویسنده = اروجلوی جدید، افشین
تعداد مقالات: 1
1. زمان‌بندی خطوط ریلی و ظرفیت ایستگاه‌ها در شبکه‌های چندخطه با ارائه‌ی حدود بالای ابتکاری

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 39-51

افشین اروجلوی جدید؛ کوروش عشقی