نویسنده = ساعی شاهی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی مدل تیم‌سازی متخصصان با درنظر گرفتن شبکه‌ی همکاری و مهارت

دوره 34.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-42

10.24200/j65.2018.5603

محمد فتحیان؛ محمد ساعی شاهی