نویسنده = حسینیان، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی یک رویکرد جدید برای حل مسئله‌ی اجتماع‌یابی شبکه‌های اجتماعی با توسعه‌ی الگوریتم‌های N‌S‌G‌A‌I‌I و N‌R‌G‌ANRGA

دوره 34.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-115

10.24200/j65.2018.5611

وحید برادران؛ امیرحسین حسینیان؛ رضا درخشانی؛ محمد نیک ضمیر