نویسنده = روغنیان، عماد
تعداد مقالات: 2
1. ارائه‌ی مدل برنامه‌ریزی خطی برای مسئله‌ی دیرترین زمان‌ها در شبکه‌های پروژه با مدت زمان انجام غیرقطعی

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-11

رضا مروت‌دار؛ عبداله آقائی؛ عماد روغنیان؛ احمد اصل حداد؛ مسعود معینی‌پور


2. تلفیق تحلیل شبکه‌یی پوششی داده‌ها و کارت ارزیابی متوازن به‌منظور بهبود ارزیابی عملکرد

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-10

عماد روغنیان؛ جواد انصاری فر؛ علی قوامی فر