نویسنده = انصاری فر، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تلفیق تحلیل شبکه‌یی پوششی داده‌ها و کارت ارزیابی متوازن به‌منظور بهبود ارزیابی عملکرد

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-10

عماد روغنیان؛ جواد انصاری فر؛ علی قوامی فر