نویسنده = رمضانی، پژمان
تعداد مقالات: 1
1. حل مسئله‌ی انتخاب سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از الگوریتم جست‌وجوی هارمونی در شرایط مجازبودن فروش استقراضی

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-28

حمیدرضا قاسمی؛ امیرعباس نجفی؛ پژمان رمضانی