نویسنده = صانعی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. طراحی شبکه‌ی تأمین حلقه‌بسته با ریسک اشتراکی تحت شرایط عدم قطعیت

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 81-91

مریم صانعی؛ رضا توکلی مقدم