نویسنده = حاجی پور، وحید
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی مسئله‌ی دوهدفه تلفیقی مکان‌یابی ـقیمت‌گذاری ـ صف

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-105

اسماعیل مهدی زاده؛ امین محمودی؛ وحید حاجی پور