نویسنده = سیدحسینی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی فواصل بازرسی در افق زمانی محدود برای یک سیستم دو مولفه‌ای با دو نوع خرابی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.7268.1781

حمید موکدی؛ سید محمد سیدحسینی؛ کامران شهانقی