نویسنده = بیجاری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. به کارگیری ابزارهای هوش محاسباتی به‌منظور پیش‌بینی مصرف فولاد خام کشور

دوره 35.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-166

10.24200/j65.2019.7102.1705

شیدا تربت؛ مهدی خاشعی؛ مهدی بیجاری