نویسنده = سرمست حسن کیاده، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. یک مدل موجودی تک‌دوره‌یی با ظرفیت تولید محدود در شرایط عدم قطعیت بودجه و هزینه‌ی کمبود

دوره 34.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-19

10.24200/j65.2018.20095

مهدی سیف برقی؛ فرناز توکلیان؛ زهرا سرمست حسن کیاده