نویسنده = ایرانمنش، سیدحسین
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی یک سیستم فازی هوشمند برای ارزیابی و آنالیز خانه‌ی کیفیت

دوره 31.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 49-59

سیدحسین ایرانمنش؛ حمید رستگار؛ محمدحسین مختارانی