نویسنده = سپهری، مهران
تعداد مقالات: 2
1. حل مسئله‌ی اجاره‌ی منابع با جریان‌های نقدی تنزیل شده توسط الگوریتم ژنتیک

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-39

مهران سپهری؛ شهرام شادرخ؛ امیر عصرزاد


2. مدیریت درس‌آموخته‌های پروژه در سازمان پروژه‌محور

دوره 31.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-152

مهران سپهری؛ میثم آفتابی