نویسنده = آفتابی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت درس‌آموخته‌های پروژه در سازمان پروژه‌محور

دوره 31.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-152

مهران سپهری؛ میثم آفتابی