نویسنده = شفیعی نیک آبادی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بهبود روش F‌M‌E‌A با استفاده از ترکیب روش‌های دیمتل، تاگوچی و تحلیل رابطه‌ی خاکستری

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-82

محسن شفیعی نیک آبادی؛ هانیه فرحمند؛ سحر فلاح صنمی