نویسنده = حامی دیندار، آیدا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتار شرکت‌های رقیب در بازار، با وجود تقاضای حساس به قیمت، زمان تدارک و میزان موجودی

دوره 34.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-88

10.24200/j65.2018.20067

آیدا حامی دیندار؛ عطا الله طالعی زاده