نویسنده = جهانشاهلو، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری کارایی ساختارهای شبکه‌یی در شرایط کنترل متغیرهای واسطه‌یی

دوره 34.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-109

10.24200/j65.2018.20051

امیر حسن زاده؛ سید مصطفی رضوی؛ غلامرضا جهانشاهلو؛ امین مصطفایی