نویسنده = رموزی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی مسئله‌ی دوهدفه‌ی فازی در زنجیره‌ی تأمین معکوس با استفاده از الگوریتم فاخته

دوره 34.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-117

10.24200/j65.2018.20085

محمدرضا رموزی؛ رضا احتشام راثی؛ صادق عابدی