نویسنده = شادرخ، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. حل مسئله‌ی اجاره‌ی منابع با جریان‌های نقدی تنزیل شده توسط الگوریتم ژنتیک

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-39

مهران سپهری؛ شهرام شادرخ؛ امیر عصرزاد