نویسنده = چراغی، زاهده
تعداد مقالات: 1
1. هماهنگی سیاست‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-78

عطاء‌الله طالعی‌زاده؛ زاهده چراغی