نویسنده = شریفی، مانی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی و زمان‌بندی مسئله‌ی جریان کارگاهی ترکیبی با ماشین‌های پردازش دسته‌یی

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 79-87

صفیه گلچین؛ مانی شریفی؛ بهمن نادری