نویسنده = اسدزاده، شروین
تعداد مقالات: 1
1. طراحی نمودار کنترل تطبیقی با نمونه‌گیری اضافی بین زمان‌های ثابت با رویکرد زنجیره‌ی مارکوف

دوره 34.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-166

10.24200/j65.2018.20093

شروین اسدزاده؛ زهرا سادات طباطبایی زواره کاشانی