نویسنده = ربانی، مژده
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب عوامل مؤثر بر سلسله‌مراتب خروجی‌های ساخت از شاخص‌های تعدیل یافته s‌c‌o‌r

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-125

سید محمد سیدحسینی؛ مژده ربانی