نویسنده = حسینی، منیره
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت مهاجرت مشتریان با بهره‌گیری از داده‌های مشتریان در صنعت مخابرات

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-154

فروغ ایسوند؛ منیره حسینی