نویسنده = اصل حداد، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی مدل برنامه‌ریزی خطی برای مسئله‌ی دیرترین زمان‌ها در شبکه‌های پروژه با مدت زمان انجام غیرقطعی

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-11

رضا مروت‌دار؛ عبداله آقائی؛ عماد روغنیان؛ احمد اصل حداد؛ مسعود معینی‌پور