نویسنده = آخوندزاده نوقابی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی رویکردی برای کاهش هزینه‌های کیفیت در اندازه‌گیری پارامترهای شیمیایی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-21

الهام آخوندزاده نوقابی؛ مهدی دانشمندی؛ بهروز مینایی بیدگلی