نویسنده = احسان، علی
تعداد مقالات: 1
1. مدل برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌یی برای مکان‌یابی مراکز جمع‌آوری محصولات در شبکه‌های لجستیک سبز

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-65

علی احسان؛ رضا توکلی مقدم؛ وحیدرضا قضاوتی