نویسنده = اسماعیلیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی، تحلیل کیفی و خوشه‌بندی ریسک‌های پروژه‌های خطوط هوایی برق براساس استاندارد P‌M‌B‌O‌K

دوره 32.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-46

زهره معظم جزی؛ مریم حامدی؛ غلامرضا اسماعیلیان