نویسنده = انواری رستمی، علی‌اصغر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت‌های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده

دوره 32.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-109

علی‌اصغر انواری رستمی؛ راحله کلاته رحمانی؛ محمدعلی آقایی؛ عادل آذر