نویسنده = رازیان، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. ترکیب وب‌خدمت‌ها مبتنی بر مشاهدات کاربران در سناریوی رایانش ابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.7353.1827

محمد فتحیان؛ محمد رضا رازیان