نویسنده = ادیب فر، سعید
تعداد مقالات: 1
1. نمونه‌گیری پذیرش و افزونگی اجزاء: تعیین سناریوی بهینه در سیستم‌های k از m

دوره 34.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-8

10.24200/j65.2018.20096

سعید ادیب فر؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی