نویسنده = شاهنده نوک‌آبادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی قراردادهای عمده‌فروشی و تسهیم سود در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی

دوره 33.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-22

10.24200/j65.2017.5587

ایمان نصوحی؛ علی شاهنده نوک‌آبادی؛ قاسم مصلحی