موضوعات = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 2
1. ترکیب وب‌خدمت‌ها مبتنی بر مشاهدات کاربران در سناریوی رایانش ابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.7353.1827

محمد فتحیان؛ محمد رضا رازیان


2. بررسی تأثیر مشخصه‌های ساختاری و محتوایی وبگاه بر اعتماد و عدم اعتماد مشتریان برخط

دوره 35.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-137

10.24200/j65.2019.7109.1710

محمد فتحیان؛ ابراهیم تیموری؛ فاطمه غلامی