دوره و شماره: دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 1-136 
4. معماری امنیتی سیستم تلفن همران نسل دوم (GSM) و آسیب‌پذیری آن

صفحه 31-41

محسن بهداری؛ محمود سلماسی‌زاده؛ جواد مهاجری


6. کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی

صفحه 51-58

سید حسین ساداتی؛ محمد باقر منهاج؛ مهدی سبزه‌پرور