دوره و شماره: دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 1-108 
5. ره آورد‌های نوین زیست‌فناوری گیاهی

صفحه 30-36

رقیه علی یاری؛ محمد علی ملبوبی


8. نقش زیست‌فناوری در تولید محصولات ثانویه‌ی گیاهی

صفحه 50-57

نسرین اسماعیل‌زاده؛ سید مهدی حسینی مزینانی