دوره و شماره: دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 1-100 
4. تحلیل تنش‌های برون صفحه‌یی در تیر مرکب دوار

صفحه 24-31

اصغر نثیر؛ مسعود طهانی؛ محمد علی حامد


5. ایجاد رسوب آلیاژی چهارجزئی Fe-Cr_Ni-Mo0

صفحه 32-35

محمد قربانی؛ ابوالقاسم دولتی


8. خصوصیات و کاربرد زیست فعالان سطحی (بیوسور فکتانت‌ها)

صفحه 50-53

ایران عالم‌زاده؛ شیرین ترحم‌جو؛ پریوش مصلحی مصلح‌آبادی


9. الگوی سیستمی تحلیل وضعیت دانشگاه و صنعت در ایران

صفحه 54-61

عبدالحمید اشراق‌نیای جهرمی؛ حسین ولی قزوینی


11. تفکیک‌پذیری چندگانه‌ی رویه ها با توپولوژی دلخواه

صفحه 70-77

نظام‌الدین مهدوی امیری؛ فرامرز فامیل سماواتی