دوره و شماره: دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 1-104 
2. تنش‌های باقی مانده از جوشکاری بر مبنای انجماد حوضچه‌ی مذاب متحرک

صفحه 11-16

سید عبدالعظیم امیر شاه کرمی؛ محمود حسن‌پور متی کلایی


8. الگوی پیش‌بینی تولید آهن و فولاد در ایران

صفحه 57-64

ناصر توحیدی؛ محمد صادق خدایاری؛ نجف تکتاز