نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌های زیرزمینی بررسی آلودگی آلی آب‌های زیرزمینی شهر تهران [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 9-14]
 • آزادسازی لاگرانژ تعیین اندازه‌ی انباشته در مسئله‌ی کنترل موجودی با تقاضای پویای احتمالی با در نظرگرفتن تخفیف کلی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 39-50]
 • آزادسازی مالی آزادسازی مالی و تحرک بین‌المللی سرمایه در کشور‌های منتخب در حال توسعه یک تحلیل تجربی [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 111-118]
 • آزمایش پیچش تأثیر نرخ تغییر شکل پیچش گرم در منطقه‌ی بحرانی(a‌l‌p‌h‌a + g‌a‌m‌m‌a) برمیزان ریزشدن دانه‌های فریت در یک فولاد میکروآلیاژی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 25-31]
 • آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم‌گیری انتخاب عوامل مؤثر بر سلسله‌مراتب خروجی‌های ساخت از شاخص‌های تعدیل یافته s‌c‌o‌r [32.1، 1.1، 1395، صفحه 113-125]
 • آزمون علیت گرینجر بررسی تأثیر نوسان نرخ ارز بر صنایع مختلف بازار سهام ایران [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 89-97]
 • آزمون غیرمخرب پایش وضعیت و نگهداری از قابلیت اطمینان سامانه های تک کاره [34.1، 1.1، 1397، صفحه 73-85]
 • آزمون فرض آماری مدل‌سازی و حل یک مسئله‌ی دوهدفه‌ی زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی و تحلیل حساسیت آن با استفاده از آزمون فرض آماری و روش‌های تاپسیس و میانگین ساده‌ی وزنی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 87-94]
 • آزمون نسبت درست‌نمایی مدل نقطه‌ی تغییر برای پایش پروفایل‌های پواسون در فاز ۲ [33.1، 1.2، 1396، صفحه 113-120]
 • آزمون های زوال تسریع شده مخرب طراحی بهینه آزمون های زوال تسریع شده مخرب با حضور ریسک های رقابتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسانی کار با سیستم ارائه ی مدلی برای بررسی عوامل تأثیر گذار بر میزان پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی از دیدگاه یادگیرنده [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 91-100]
 • آسیب‌پذیری زنجیره‌ی تأمین بررسی تجربی ارتباط عوامل آسیب‌پذیری زنجیره‌ی تأمین با انواع ریسک زنجیره‌ی تأمین خودروسازی ایران [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 75-85]
 • آستانه بهینه‌سازی آستانه‌ی اقدامات نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه در یک برنامه‌ی مبتنی بر شرایط )C‌P‌M(، بااستفاده از رویکرد برنامه‌ریزی پویا [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 115-119]
 • آلیاژ B۲S‌i-۸F‌e-۸C‌o-۳۸rnN‌i- بررسی تأثیر پارامترهای فرایند مذاب‌ریسی در آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co- 8Fe-8Si-2B [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 19-24]
 • آلاینده‌های محیط زیست ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی فازی برای انتخاب تأمین‌کننده به‌منظور کاهش اثرات گازهای حمل و نقل وسایط نقلیه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 55-64]
 • آلودگی آلی بررسی آلودگی آلی آب‌های زیرزمینی شهر تهران [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 9-14]
 • آلودگی نیترات بررسی آلودگی آلی آب‌های زیرزمینی شهر تهران [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 9-14]
 • آلودگی نفتی و سیستم دفع فاضلاب بررسی آلودگی آلی آب‌های زیرزمینی شهر تهران [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 9-14]
 • آمادگی الکترونیکی طراحی مدل ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]
 • آمادگی الکترونیکی بررسی عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در ایران [33.1، 1.1، 1396، صفحه 41-49]
 • آمادگی دولت الکترونیکی بررسی عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در ایران [33.1، 1.1، 1396، صفحه 41-49]
 • آمادگی کسب‌وکار الکترونیکی ارائه‌ی مدل ترکیبی ارزیابی سطح آمادگی کسب‌وکار الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 158-149]
 • آمیختگی مصرف‌کنندگان تاثیر آمیختگی مصرف‌کنندگان با برندها در رسانه‌های مجازی بر ارزش ویژه برند [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمورف بررسی تأثیر پارامترهای فرایند مذاب‌ریسی در آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co- 8Fe-8Si-2B [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 19-24]
 • آنالیز ریسک طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم مدل‌محور براییکپارچه‌سازی ارزیابی عملکرد پروژه و مدیریت ریسک(پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساخت) [33.1، 1.2، 1396، صفحه 129-139]
 • آنالیز واریانس مسئله‌ی بهینه‌سازی مقید پذیرش و زمان‌بندی سفارشات دو عاملی با هدف بیشینه‌سازی مجموع سود [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 87-99]
 • آنتروپی روشی جدید برای وزن‌دهی به خواسته‌های مشتریان و اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی محصول با رویکرد Q‌F‌D فازی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 137-150]
 • آینده‌سازی بررسی نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در حوزه‌ی سیاست‌گذاری در چند کشور جهان و ایران [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 63-73]
 • آهنگ کرنش تأثیر دمای تغییر شکل بر خواص مکانیکی فولادهای دو فازی فریتی ـ بینایتی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 33-39]

ا

 • ابتکاری مروری بر تحقیقات مرتبط با مسئله‌ی تولید ـمسیریابی ـ موجودی با تأکید بر مدل‌ها و روش‌های حل [33.1، 2.1، 1396، صفحه 65-77]
 • ابزارهای هوش محاسباتی به کارگیری ابزارهای هوش محاسباتی به‌منظور پیش‌بینی مصرف فولاد خام کشور [35.1، 1.1، 1398، صفحه 157-166]
 • ابزارهای هوش محاسباتی و محاسبات نرم پیش‌بینی کوتاه‌مدت تقاضای فصلی الکتریسیته با استفاده از مدل‌های ترکیبی هوشمند نرم [35.1، 1.2، 1398، صفحه 113-121]
 • ابعاد و گونه‌ی شخصیت بررسی تأثیر ویژگی شخصیت افراد بر فرایند اکتساب دانش خبرگان (مطالعه‌ی موردی:خبرگان حوزه‌ی صنعت برق) [33.1، 2.1، 1396، صفحه 43-52]
 • ابهام طراحی قرارداد انگیزشی بهینه در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر با تأکید بر ابهام‌گریزی دوطرف [35.1، 1.2، 1398، صفحه 123-130]
 • اپراتور تلفن همراه ارائه‌ی روشی نوین در خوشه‌بندی بازار خدمات تلفن همراه، با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: بازار تلفن همراه ایران) [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 81-89]
 • اپراتورهای تلفن همراه قیمت‌گذاری محصولات آزاد و مشترک تولیدکنندگان تلفن همراه و اپراتورهای خدمات مخابراتی در حالت‌های همکاری و عدم همکاری آن‌ها: رویکرد نظریه‌ی بازی [34.1، 1.2، 1397، صفحه 15-26]
 • اتلاف به‌کارگیری الگوی حذف فراگیر فعالیت‌های بدون ارزش افزوده در شرکت جهان‌افروز بر پایه مدیریت ناب [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 11-25]
 • اثرات تصادفی آزادسازی مالی و تحرک بین‌المللی سرمایه در کشور‌های منتخب در حال توسعه یک تحلیل تجربی [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 111-118]
 • اثرات هیجانی مدل احتمالی قیمت‌گذاری و بازاریابی مشارکتی با در نظر گرفتن اثرات هیجانی بازار [32.1، 2.2، 1395، صفحه 77-87]
 • اثر یادگیری و فراموشی اپراتور طراحی سیستم تولید سلولی با درنظرگرفتن تخصیص اپراتور و قابلیت اطمینان ماشین‌آلات چندکاره در یک محیط پویا [33.1، 2.2، 1396، صفحه 137-148]
 • اثربخشی بودجه‌ریزی دانشکده‌های یک دانشگاه با ترکیبی از مدل‌های D‌E‌A و برنامه‌ریزیآرمانی (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه یزد) [34.1، 1.2، 1397، صفحه 117-127]
 • اثر بخشی کلی تجهیزات (O‌E‌E) امکان‌سنجی پیاده‌سازی سیستم نگه‌داری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر TPM در مجتمع پتروشیمی بندر امام [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 107-113]
 • اثربخشی کلی تجهیزات (O‌E‌E) تولید ناب اهمیت و اثربخشی استقرار نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (T‌P‌M) مطالعه‌ی موردی: شرکت سایپا [34.1، 1.2، 1397، صفحه 137-146]
 • اثر شلاقی بررسی تأثیر خط‌مشی‌های موجودی، روش‌های پیش‌بینی و برآورد بر روی اثر شلاقی [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 15-23]
 • اثر شلاقی تجزیه و تحلیل پویایی زنجیره‌ی تأمین در بازی توزیع نوشیدنی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 63-70]
 • اجاره‌ی منابع حل مسئله‌ی اجاره‌ی منابع با جریان‌های نقدی تنزیل شده توسط الگوریتم ژنتیک [32.1، 1.1، 1395، صفحه 31-39]
 • اجتماع‌یابی ارائه‌ی یک رویکرد جدید برای حل مسئله‌ی اجتماع‌یابی شبکه‌های اجتماعی با توسعه‌ی الگوریتم‌های N‌S‌G‌A‌I‌I و N‌R‌G‌ANRGA [34.1، 1.2، 1397، صفحه 101-115]
 • اجزاء مرزی حل عددی معادله‌ی گذرای خطی و غیرخطی فشار در مخازن نفتی تک‌فاز با روش اجزاء گرین [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 41-45]
 • اجزای تعمیرپذیر بهینه‌سازی دوهدفه‌ی مسئله‌ی تخصیص افزونگی سیستم‌های سری ـ موازی با اجزای تعمیرپذیر با الگوریتم ژنتیک چندهدفه مبتنی بر شبیه‌سازی تبرید [34.1، 2.2، 1397، صفحه 21-29]
 • احتمال خرابی محاسبه‌ی شاخص‌های نگه‌داری و تعمیرات، شناسایی دستگاه‌های بحرانی و واحدهای مرتبط با تأخیر(مطالعه‌ی موردی: واحد تولیدی مهد خودرو فشارکی) [31.1، 2.1، 1394، صفحه 107-115]
 • اختیار به تعویق انداختن روشی برای تخمین پارامترهای ورودی تحلیل اختیارهای واقعی در صنعت نفت ایران (مطالعه‌ی موردی پروژه‌های پارس جنوبی) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 129-137]
 • اختیار معامله مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 93-102]
 • اختلال رویکرد واکنشی باثبات برای زمان‌بندی آنی سیستم جریان کارگاهی انعطاف‌پذیر با شرط‌پذیرش یا رد سفارش‌های غیرمنتظره [33.1، 2.2، 1396، صفحه 105-115]
 • اختلال قیمت‌گذاری پویا در زنجیره‌ی تأمین دوکاناله با مقدار ثابت محصول در شرایط رخداد اختلال و تقاضای تصادفی [34.1، 2.2، 1397، صفحه 31-42]
 • اختلال طراحی مجدد شبکه زنجیره تأمین جهت ایجاد قابلیت تاب‌آوری با معرفی استراتژی تشکیل اتحادیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلال مسئله‌ی مکان‌یابی هاب تک‌تخصیصه با در نظر گرفتن امکان اختلال در هاب‌ها: مدل‌سازی و ارائه‌ی الگوریتم حل [35.1، 1.1، 1398، صفحه 119-133]
 • اختلال تأمین مدل‌سازی ریاضی و حل مسئله‌ی تعیین توالی عملیات خودرو با در نظر گرفتن اختلالات تأمین پیش‌بینی نشده [33.1، 1.1، 1396، صفحه 103-111]
 • ادراک توسعه‌ی مدل سروکوال برای اولویت‌بندی اقدامات بهبود کیفیت خدمات (مطالعه‌ی موردی: اداره‌ی خدمات مشترکین امور برق شهرستان چالوس) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 139-150]
 • ادغام مدل‌های ریاضی روشی برای برنامه‌ریزی تولید سیستم‌های گسسته‌ی چندمنظوره‌ی چند ذی‌نفعه [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 135-144]
 • ایران طراحی مدل ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]
 • ایران ارائه‌ی روشی نوین در خوشه‌بندی بازار خدمات تلفن همراه، با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: بازار تلفن همراه ایران) [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 81-89]
 • ایران بررسی عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در ایران [33.1، 1.1، 1396، صفحه 41-49]
 • ارتقاء تعیین سطح بهینه‌ی ارتقاء، دوره‌ی وارانتی و حاشیه‌های سود محصولات دست دوم از دید مشتری و ارائه‌کننده با استفاده از رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها [33.1، 2.1، 1396، صفحه 99-105]
 • ارجاع توسعه‌ی مدل مکان‌یابی ـ تخصیص بیشینه پوشش سلسله‌مراتبی اشتراکی [31.1، 2.1، 1394، صفحه 3-13]
 • ارزیابی ارزیابی صلاحیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت مبتنی بر P‌R‌O‌M‌S‌O‌R‌T [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 39-45]
 • ارزیابی آمادگی الکترونیکی طراحی متدولوژی تدوین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی ایران [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 97-110]
 • ارزیابی پایداری شناسایی و رتبه‌بندی منابع تولید انرژی در صنعت برق برمبنای اصول توسعه‌ی پایدار با تحلیل روابط خاکستری [34.1، 2.2، 1397، صفحه 63-78]
 • ارزیابی تأمین‌کنندگان کاربرد شبکه‌های عصبی در انتخاب معیارهای ارزیابی و استفاده از داده‌کاوی در تعیین ویژگی‌های سطوح اعتباری تأمین‌کنندگان (مطالعه‌ی موردی: شرکت ایزوایکو) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 113-120]
 • ارزیابی تأمین‌کنندگان توسعه‌ی مدلی برای ارزیابی تأمین‌کنندگان مبتنی بر رویکرد تلفیقی انتگرال چوکت انیشتین و I‌I P‌R‌O‌M‌E‌T‌H‌E‌E با تأکید بر معیارهای مدل اسکور (مطالعه‌ی موردی:تأمین‌کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی) [35.1، 1.1، 1398، صفحه 105-117]
 • ارزیابی ریسک نظام ارزیابی ریسک در عملیات حفاری چاه‌های نفت‌ و گاز ایران [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 3-11]
 • ارزیابی ریسک پروژه ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و روش تاپسیس فازی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 3-14]
 • ارزیابی عملکرد الگویی برای اندازه‌گیری عملکرد مدیریت مطالعه‌ی موردی: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 87-95]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد در سازمان‌های فرکتال (مطالعه‌ی موردی: تأسیسات تقویت فشار گاز) [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 33-41]
 • ارزیابی عملکرد رویکردی ترکیبی برای اجرای کارت امتیازی متوازن (B‌S‌C) در محیط فازی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 69-79]
 • ارزیابی عملکرد روشی جدید برای ارزیابی عملکرد سبد سهام در مدل میانگین، واریانس و چولگی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها مطالعه‌ی موردی: بازار بورس ایران [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 89-99]
 • ارزیابی عملکرد تلفیق تحلیل شبکه‌یی پوششی داده‌ها و کارت ارزیابی متوازن به‌منظور بهبود ارزیابی عملکرد [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 3-10]
 • ارزیابی عملکرد ارائه‌ی الگویی برای ارزیابی عملکرد مراکز خدمات درمانی با استفاده از B‌S‌C و تلفیق آن با روش F‌A‌N‌P (مطالعه‌ی موردی: بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر) [32.1، 1.1، 1395، صفحه 139-146]
 • ارزیابی عملکرد طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه با استفاده از روش تلفیقی B‌S‌C-D‌E‌A [33.1، 2.2، 1396، صفحه 27-37]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت‌های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده [32.1، 2.1، 1395، صفحه 101-109]
 • ارزیابی عملکرد طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم مدل‌محور براییکپارچه‌سازی ارزیابی عملکرد پروژه و مدیریت ریسک(پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساخت) [33.1، 1.2، 1396، صفحه 129-139]
 • ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی تأمین ارائه‌ی الگوی مبتنی بر سنجه‌های کمکی شبکه‌یی برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی تأمین(مورد مطالعه: زنجیره‌ی تأمین صنعت برق ایران) [35.1، 1.2، 1398، صفحه 51-65]
 • ارزیابی نسبی مختلط فازی انتخاب شریک تجاری در صنعت حمل‌ونقل هوایی با ترکیب روش‌های فرایند تحلیل شبکه‌ییسطرجدید فازی و ارزیابی نسبی مختلط فازی [32.1، 1.2، 1395، صفحه 117-129]
 • ارزیابی هوشمندی مدل پیشنهادی برای ارزیابی سطح هوشمندی مورد نیاز ساختمان [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 77-85]
 • ارزیابی و انتخاب پیمانکار ارزیابی و انتخاب پیمانکار در پروژه‌های عمرانی با رویکرد مدیریت زنجیره‌ی تأمین و بهره‌مندی از روش P‌R‌O‌M‌T‌H‌E‌E [34.1، 1.1، 1397، صفحه 29-37]
 • ارزش ارائه ی مدلی برای بررسی عوامل تأثیر گذار بر میزان پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی از دیدگاه یادگیرنده [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 91-100]
 • ارزش‌بخش انتخاب سبد سهام بااستفاده از بهینه‌سازی گروه ذره‌ها [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 113-125]
 • ارزش پول شراکت بخش خصوصی ـ دولتی در پروژه‌های نیروگاهی: تأثیر ریسک درآمد و بازار بر افزایش ارزش پول [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 121-130]
 • ارزش خالصفعلی (N‌P‌V) تصمیمات مکان‌یابی ـ تخصیص در یک شبکه‌یزنجیره‌ی تأمین چندسطحی با در نظرگیری ارزش خالص فعلی جریان نقدی [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 107-112]
 • ارزش در برابر ریسک شرطی تخمین و پیش‌بینی‌H- گام به جلوی ارزش در برابر ریسک شرطی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران؛رویکرد نوین H‌W‌E‌S [35.1، 1.2، 1398، صفحه 103-111]
 • ارزش در معرض خطر شرطی موزون بهینه‌سازی استوار سبد مالی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی موزون [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 3-10]
 • ارزش در معرض ریسک برنامه‌ریزی شبکه‌ی تأمین با در نظر گرفتن ریسک [31.1، 2.1، 1394، صفحه 25-35]
 • ارزش دوره‌ی عمر مشتری ارائه‌ی مدلی برای محاسبه‌ی ارزش مشتری (C‌L‌V) در صنعت ماشین‌آلات راه‌سازی [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 19-26]
 • ارزش دوره‌ی عمر مشتری تحلیل رفتار مشتریان در خرید و ارسال پیامک گروهی آنلاین با استفاده از داده‌کاوی برمبنای مدل R‌F‌M [31.1، 2.2، 1394، صفحه 27-35]
 • ارزش زمانی پول بهینه‌سازی دو متغیره ارائه‌ی مدل مقدار اقتصادی تولید (EPQ) با در نظر گرفتن تورم، ارزش زمانی پول و متغیر سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزش شپلی بهینه‌سازی تسطیح منابع مشترک در چند شرکت به‌منظور تولید محصولات با منابع متنوع و با رویکرد نظریه‌ی بازی [35.1، 1.1، 1398، صفحه 3-9]
 • ارزش‌گذاری دانش ارائه‌ی مدلی برای ارزش‌گذاری دانش [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 39-46]
 • ارزش مشتری ارزیابی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو مبتنی بر ارزش مشتری و با روش P‌R‌O‌M‌E‌T‌H‌E‌E [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 127-134]
 • ارزش‌های پیشنهادی ارائه‌ی مدلی برای مدیریت آموزش سازمان‌ها و شناسایی و رتبه‌بندی ارزش‌های پیشنهادی سازمان‌های رکن چهارم آموزشی [34.1، 1.2، 1397، صفحه 65-79]
 • ارزش ویژه برند تاثیر آمیختگی مصرف‌کنندگان با برندها در رسانه‌های مجازی بر ارزش ویژه برند [(مقالات آماده انتشار)]
 • ازدیاد برداشت نفت استفاده از روش پاراکر در تعیین حداقل فشار امتزاجی و مقایسه‌ی نتایج با روش تحلیلی [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 25-33]
 • ازدحام مکان‌یابی چندهدفه‌ی فرودگاه‌های هاب پرازدحام با استفاده از سیستم‌های صف [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 37-51]
 • استراتژی تشکیل اتحادیه طراحی مجدد شبکه زنجیره تأمین جهت ایجاد قابلیت تاب‌آوری با معرفی استراتژی تشکیل اتحادیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • استراتژی تنوع ارائه‌ی الگوریتم جست‌وجوی ممنوع با استراتژی تنوع برای حل مسئله‌ی چیدمان پویای تسهیلات [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 109-117]
 • استراتژی کاهش ریسک اختلال طراحی مجدد شبکه زنجیره تأمین جهت ایجاد قابلیت تاب‌آوری با معرفی استراتژی تشکیل اتحادیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • استراتژی‌های تجارت الکترونیکی انتخاب استراتژی تجارت الکترونیک با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (مطالعه‌ی موردی: فولاد آلیاژی اصفهان) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 53-62]
 • استراتژی‌های تعویض مسئله‌ی مسیریابی وسیله‌ی حمل و نقل وابسته به زمان در گراف‌های چندگانه [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 119-127]
 • استراتژی‌های همکاری مقایسه‌ی استراتژی‌های ایجاد همکاری در زنجیره‌ی تأمین شرکت‌های تولیدکننده‌ی قطعات خودرو با استفاده از شبیه‌سازی [32.1، 2.1، 1395، صفحه 71-84]
 • استقرار ناوگان ارائه ی یک مدل ریاضی و روش حل فراابتکاری برای‌ تعیین ترکیب ناوگان شناورهای عملیات جست‌وجو و نجات دریایی (مطالعه‌ی موردی: مراکز نجات خلیج فارس و دریای عمان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • استکلبرگ هماهنگی سیاست‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی با استفاده از نظریه بازی‌ها [32.1، 1.1، 1395، صفحه 65-78]
 • استکلبرگ قیمت‌گذاری محصولات آزاد و مشترک تولیدکنندگان تلفن همراه و اپراتورهای خدمات مخابراتی در حالت‌های همکاری و عدم همکاری آن‌ها: رویکرد نظریه‌ی بازی [34.1، 1.2، 1397، صفحه 15-26]
 • اسید بنزوئیک ‌بررسی اثرات شدت جریان حجمی و عمق بستر رزین کربن فعال در جداسازی اسید بنزوئیک [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 35-39]
 • اسکور توسعه‌ی مدلی برای ارزیابی تأمین‌کنندگان مبتنی بر رویکرد تلفیقی انتگرال چوکت انیشتین و I‌I P‌R‌O‌M‌E‌T‌H‌E‌E با تأکید بر معیارهای مدل اسکور (مطالعه‌ی موردی:تأمین‌کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی) [35.1، 1.1، 1398، صفحه 105-117]
 • اشکالاتبنیادی ارائه‌ی شیوه‌یی جدید در تخصیص پایایی با استفاده از معیارهای تعیین میزان اهمیت در پایایی [31.1، 2.1، 1394، صفحه 117-124]
 • اطلاعات نامتقارن طراحی قرارداد انگیزشی بهینه در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر با تأکید بر ابهام‌گریزی دوطرف [35.1، 1.2، 1398، صفحه 123-130]
 • اعتماد الکترونیکی بررسی تأثیر مشخصه‌های ساختاری و محتوایی وبگاه بر اعتماد و عدم اعتماد مشتریان برخط [35.1، 1.2، 1398، صفحه 131-137]
 • اعداد بازه‌یی ارائه‌ی مدل برنامه‌ریزی خطی برای مسئله‌ی دیرترین زمان‌ها در شبکه‌های پروژه با مدت زمان انجام غیرقطعی [32.1، 1.2، 1395، صفحه 3-11]
 • اعداد خاکستری شناسایی و رتبه‌بندی منابع تولید انرژی در صنعت برق برمبنای اصول توسعه‌ی پایدار با تحلیل روابط خاکستری [34.1، 2.2، 1397، صفحه 63-78]
 • اعداد فازی شهودی مثلثی توسعه‌ی مدلی برای ارزیابی تأمین‌کنندگان مبتنی بر رویکرد تلفیقی انتگرال چوکت انیشتین و I‌I P‌R‌O‌M‌E‌T‌H‌E‌E با تأکید بر معیارهای مدل اسکور (مطالعه‌ی موردی:تأمین‌کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی) [35.1، 1.1، 1398، صفحه 105-117]
 • اعداد فازی مثلثی برنامه‌ریزی آرمانی فازی، رویکردی نوین در بسط عملکرد کیفیت [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]
 • افشانه‌ی خشک‌کننده (اسپری درایینگ) پیش‌بینی عملکرد فرایندهای تولیدی بااستفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی (مورد کاوی: فرایند افشانه‌ی خشک‌کننده کاشی سرامیکی) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 31-38]
 • اقلام معیوب توسعه‌ی مدل موجودی تحت سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده (V‌M‌I) با درنظر گرفتن تولید اقلام معیوب و سطرجدید تقاضا وابسته به قیمت [31.1، 2.2، 1394، صفحه 83-91]
 • اقلام معیوب مدل تولید، بازتولید و دفع اقلام قراضه با فرض کیفیت متفاوت کالاهای جدید و بازتولیدی همراه با خرابی و فرایند دوباره‌کاری [33.1، 2.1، 1396، صفحه 139-179]
 • اکتساب دانش بررسی تأثیر ویژگی شخصیت افراد بر فرایند اکتساب دانش خبرگان (مطالعه‌ی موردی:خبرگان حوزه‌ی صنعت برق) [33.1، 2.1، 1396، صفحه 43-52]
 • اکسید لانتانیم و نئودیم تأثیر افزودنی‌های اکسید لانتانیم و نئودیم بر ریزساختار و خواص الکتریکی سرامیک‌های P‌Z‌T [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 13-17]
 • الکتودیپوزیشن ارائه‌ی رویکردی برای کاهش هزینه‌های کیفیت در اندازه‌گیری پارامترهای شیمیایی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی [32.1، 1.2، 1395، صفحه 13-21]
 • الگوریتم AntNet طراحی یک مدل پویای مسیریابیِ حمل‌ونقل، و حل آن توسط الگوریتم AntNet [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 65-70]
 • الگوریتم K-m‌e‌a‌n‌s ارائه‌ی مدلی برای کمینه‌سازی مجموع متوسط فواصل درون‌خوشه‌یی در طبقه‌بندی مشتریان [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 113-121]
 • الگوریتم K-m‌e‌a‌n‌s ارائه‌ی یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه‌بندی داده‌ها با استفاده از الگوریتم‌های K-m‌e‌a‌n‌s و الکترومغناطیس [33.1، 1.1، 1396، صفحه 13-19]
 • الگوریتم -o‌p‌t۲ استفاده از الگوریتم ژنتیک و تحلیل پوششی داده‌ها برای انتخاب کاراترین چیدمان مبتنی بر ساختار نواری منعطف [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 53-62]
 • الگوریتم ابتکاری زمان‌بندی کار کارگاهی انعطاف‌پذیر با درنظر گرفتن محدودیت نگه‌داری و تعمیرات (نت) [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 101-115]
 • الگوریتم ابتکاری ارائه‌ی یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله‌ی یک‌پارچه‌ی تولید ترکیبی ـ برون‌سپاری تحت نظریه‌ی محدودیت‌ها [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 101-107]
 • الگوریتم ابتکاری زمان‌بندی خطوط ریلی و ظرفیت ایستگاه‌ها در شبکه‌های چندخطه با ارائه‌ی حدود بالای ابتکاری [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 39-51]
 • الگوریتم ابتکاری دو فازی چند هدفه یک رویکرد حل ترکیبی برای مسئله مکان‌یابی- مقاوم‌سازی بیمارستان‌های با ظرفیت‌های محدود [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم ابتکاری سازنده ارائه‌ی مدل و الگوریتم ابتکاری سازنده برای مسئله‌ی مسیریابی موجودی چندمحصولی چنددوره‌ییسطرجدید کمبوددار با پنجره‌ی زمانی [32.1، 1.1، 1395، صفحه 99-111]
 • الگوریتم استراتژی های تکاملی گروهی (GES) ارائه ی یک مدل ریاضی و روش حل فراابتکاری برای‌ تعیین ترکیب ناوگان شناورهای عملیات جست‌وجو و نجات دریایی (مطالعه‌ی موردی: مراکز نجات خلیج فارس و دریای عمان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم افراز آشیانه‌یی قیمت‌گذاری دسته‌یی و مدیریت موجودی انبار با در نظر گرفتن رفتار مشتری [33.1، 1.2، 1396، صفحه 35-42]
 • الگوریتم الکترومغناطیس ارائه‌ی یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه‌بندی داده‌ها با استفاده از الگوریتم‌های K-m‌e‌a‌n‌s و الکترومغناطیس [33.1، 1.1، 1396، صفحه 13-19]
 • الگوریتم اولین برازش مدل ریاضی و الگوریتم مبتنی بر اولین برازش برای مسئله میلک ران در صنعت خودروسازی با در نظر گرفتن ملاحظات بسته‌بندی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم بهبود دهنده یک الگوریتم ساده و بهبود دهنده برای مدل مقدار تولید اقتصادی با تحویل سفارش به‌صورت گسسته [34.1، 2.1، 1397، صفحه 133-139]
 • الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات بررسی عملکرد روش‌های تخمین داده‌های از دست رفته‌ی فازی بر شاخص توانایی فرایند دومتغیره‌ی فازی Cp‌m [33.1، 1.1، 1396، صفحه 65-73]
 • الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات ارائه‌ی مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی تولید در محیط‌های تولیدی ترکیبی ساخت ذخیره‌یی ـ سفارشی با درنظرگرفتن فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات و حل آن با الگوریتم‌های فراابتکاری [33.1، 2.2، 1396، صفحه 3-13]
 • الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات مدل‌سازی و بهینه‌سازی یک سیستم کنترل موجودی یک دوره‌یی با محدودیت‌های تصادفی در حالت‌های پس‌افت و فروش ازدست رفته [33.1، 1.2، 1396، صفحه 121-128]
 • الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات چندهدفه حل مسئله‌ی مسیریابی با ناوگان ناهمگون با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ذرات چندهدفه [32.1، 2.1، 1395، صفحه 3-10]
 • الگوریتم بهینه‌سازی بهبود یافته‌ی انبوه ذرات به‌کارگیری دو الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله‌ی پوشش مجموعه در حالت غیرقطعی بودن دسترس‌پذیری به وسایط نقلیه‌ی امدادی با رویکرد سیستم‌های صف زمان مبنا [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 33-42]
 • الگوریتم بهینه‌سازی خفاش ارایه یک الگوریتم بهینه‌سازی خفاش برای مسأله مسیریابی- موجودی چنددوره‌ای- چندمحصولی همراه با شکست تقاضا و حمل در بازگشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم بهینه‌سازی مجموعه‌ی مورچگان یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله‌ی تخصیص تصادفی [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 3-12]
 • الگوریتم پس انتشار خطا مقایسه‌ی مدل‌های مختلف شبکه‌ی عصبی در رتبه‌بندی اعتباری سیستم بانکی و معرفی بهترین مدل (۱۳۸۵-۱۳۹۰) [32.1، 2.1، 1395، صفحه 127-140]
 • الگوریتم تاپسیس فازی ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و روش تاپسیس فازی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 3-14]
 • الگوریتم تجمعی ذرات کنترل موجودی تک‌دوره‌یی دو مرحله‌یی تحت شرایط تخفیف و محدودیت بودجه به‌همراه الگوریتم فراابتکاری تجمعی ذرات [32.1، 1.1، 1395، صفحه 3-12]
 • الگوریتم ترکیبی توسعه‌ی یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی دوسطحی به‌منظور مدیریت تدارکات و حل آن از طریق یک الگوریتم ترکیبی [33.1، 2.1، 1396، صفحه 21-33]
 • الگوریتم تفاضل تکاملی یک الگوریتم تفاضل تکاملی براساس رویه‌ی نمایش مبتنی بر اولویت برای بازطراحی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با رویکرد بهینه‌سازی استوار فازی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 95-111]
 • الگوریتم تکاملی تفاضلی مسیریابی موجودی باز با درنظرگرفتن کاهش مصرف سوخت روش حل: الگوریتم تکاملی تفاضلی [33.1، 2.2، 1396، صفحه 15-25]
 • الگوریتم تکرارپذیر رویکردی جدید در مدل‌سازی و حل مسائل مکان‌یابی محورٓـ مسیریابی و آزمایش آن روی سامانه‌ی پستی ایران [33.1، 1.1، 1396، صفحه 3-12]
 • الگوریتم جامعه‌ی مورچگان کاربرد رنگ‌آمیزی دایره‌یی گراف و الگوریتم جامعه، مورچگان در حل مسئله‌ی زمان‌بندی چرخشی، کارگاهی باز [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]
 • الگوریتم جریان آب بهینه‌سازی قابلیت اطمینان و هزینه‌ی سیستم در مسئله مکان‌یابی شبکه‌یی دوهدفه پرازدحام [32.1، 2.2، 1395، صفحه 27-33]
 • الگوریتم جست‌وجوی ممنوع معرفی یک الگوریتم جست و جوی ممنوع برای حل مسئله‌ی تک سطری چیدمان [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 35-45]
 • الگوریتم جست‌وجوی ممنوعه ارائه‌ی یک مدل ریاضی جدید به‌منظور تخصیص وسایل نقلیه به سکوها و مسیریابی وسایل نقلیه به‌طور هم‌زمان در انبار عبوری با پنجره‌ی زمانی نرم [35.1، 1.2، 1398، صفحه 75-84]
 • الگوریتم جست‌وجوی هارمونی حل مسئله‌ی انتخاب سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از الگوریتم جست‌وجوی هارمونی در شرایط مجازبودن فروش استقراضی [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 21-28]
 • الگوریتم خوشه‌بندی توسعه‌ی الگوریتم خوشه‌بندی برای برآورد نقاط تغییر چندگانه در پایش پروفایل خطی ساده [32.1، 1.2، 1395، صفحه 47-55]
 • الگوریتم دومرحله‌یی ارائه‌ی روشی نوین در خوشه‌بندی بازار خدمات تلفن همراه، با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: بازار تلفن همراه ایران) [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 81-89]
 • الگوریتم رقابت استعماری مدل‌سازی و زمان‌بندی مسئله‌ی جریان کارگاهی ترکیبی با ماشین‌های پردازش دسته‌یی [32.1، 1.1، 1395، صفحه 79-87]
 • الگوریتم رقابت بهره‌جویانه حل مسئله‌ی چندین فروشنده‌ی دوره‌گرد به وسیله‌ی الگوریتم I‌C‌A [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 121-130]
 • الگوریتم ژنتیک یک مدل E‌O‌Q برای کالاهای فاسدشدنی با رویکرد الگوریتم ژنتیک [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 83-90]
 • الگوریتم ژنتیک زمان‌بندی کار کارگاهی انعطاف‌پذیر با درنظر گرفتن محدودیت نگه‌داری و تعمیرات (نت) [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 101-115]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی فرایند جفت‌شدن اکسایشی متان (OCM) با کاتالیست پروسکایت و مدل‌سازیسینتیکی سطرجدید فرایند توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 15-24]
 • الگوریتم ژنتیک ارائه‌ی روشی ابتکاری برای بهینه‌سازی مسائل چندپاسخه‌ی آماری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه‌ی موردی: تولید کارتن دایکاتی) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 131-137]
 • الگوریتم ژنتیک استفاده از الگوریتم ژنتیک و تحلیل پوششی داده‌ها برای انتخاب کاراترین چیدمان مبتنی بر ساختار نواری منعطف [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 53-62]
 • الگوریتم ژنتیک تعیین تعداد ماشین و حجم بافرها در خطوط تولید نامطمئن به‌منظور بهینه‌سازی نرخ تولید [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 105-115]
 • الگوریتم ژنتیک شناسایی ترکیب غیرمسلط عوامل کنترلی در مسئله‌ی چندپاسخه با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 11-19]
 • الگوریتم ژنتیک ارائه‌ی یک مدل ترکیبی برنامه‌ریزی تولید ـ کنترل موجودی غیر قطعی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 41-50]
 • الگوریتم ژنتیک مدیریت موجودی در یک سیستم زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته‌ی سه‌سطحی با بازگشتی‌ها و تقاضای همبسته [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 27-37]
 • الگوریتم ژنتیک مدل‌سازی مسائل متغیرهای چندپاسخه با توزیع نامعین غیر نرمال با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک [31.1، 2.1، 1394، صفحه 83-91]
 • الگوریتم ژنتیک حل مسئله‌ی اجاره‌ی منابع با جریان‌های نقدی تنزیل شده توسط الگوریتم ژنتیک [32.1، 1.1، 1395، صفحه 31-39]
 • الگوریتم ژنتیک پیش‌بینی عملکرد شغلی با استفاده از بهینه‌سازی چندهدفه و شبکه‌های عصبی از نوع G‌M‌D‌H به‌منظوربهبود فرایند گزینش کارکنان [32.1، 1.1، 1395، صفحه 41-51]
 • الگوریتم ژنتیک ارائه‌ی مدل و الگوریتم ابتکاری سازنده برای مسئله‌ی مسیریابی موجودی چندمحصولی چنددوره‌ییسطرجدید کمبوددار با پنجره‌ی زمانی [32.1، 1.1، 1395، صفحه 99-111]
 • الگوریتم ژنتیک ارائه‌ی مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی تولید در محیط‌های تولیدی ترکیبی ساخت ذخیره‌یی ـ سفارشی با درنظرگرفتن فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات و حل آن با الگوریتم‌های فراابتکاری [33.1، 2.2، 1396، صفحه 3-13]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی آماری ـ اقتصادی نمودار کنترل میانگین انطباق‌پذیر با اندازه نمونه متغیر با درنظرگرفتن خطای اندازه‌گیری [33.1، 1.2، 1396، صفحه 55-65]
 • الگوریتم ژنتیک به‌کارگیری مدل صف فوق مکعبی در مکان‌یابی تسهیلات اضطراری با درنظر گرفتن تسهیل پشتیبان [33.1، 1.2، 1396، صفحه 67-75]
 • الگوریتم ژنتیک مدل‌سازی و بهینه‌سازی یک سیستم کنترل موجودی یک دوره‌یی با محدودیت‌های تصادفی در حالت‌های پس‌افت و فروش ازدست رفته [33.1، 1.2، 1396، صفحه 121-128]
 • الگوریتم ژنتیک تعیین برندگان در مناقصه‌ی ترکیبی با الگوریتم ژنتیک و روش تجزیه‌ی دنتزیگ - ولف [35.1، 1.1، 1398، صفحه 47-56]
 • الگوریتم ژنتیک ارائه‌ی یک مدل دوهدفه برای طراحی شبکه‌ی توزیع در یک زنجیره‌ی تأمین سه سطحی با در نظر گرفتن تورم در محیط فازی [35.1، 1.1، 1398، صفحه 71-80]
 • الگوریتم ژنتیک ارائه‌ی یک مدل تصادفی چهار ـ سطحی دو ـ مرحله‌یی برای تأمین محصولات خونی در شرایط بحران [35.1، 1.1، 1398، صفحه 57-69]
 • الگوریتم ژنتیک مدلسازی و حل یک مسئله غیرخطی تولید- توزیع پیشنهادی با دو رویکرد حل برنامه‌ریزی غیرخطی و الگوریتم ژنتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم ژنتیک مدل یکپارچه کنترل فرآیند آماری و سیاست نگهداری و تعمیرات مبتنی بر نظارت تأخیری در فرآیندهای دو مرحله‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم ژنتیک )G‌A کمینه‌سازی بیشینه‌ی زمان در گردش کارها در مسئله‌ی کار کارگاهی پویای انعطاف‌پذیر با ماشین‌های موازی [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 47-58]
 • الگوریتم ژنتیک چندهدفه مقایسه‌ی سه الگوریتم فراابتکاری N‌S‌G‌A-I‌I،P‌E‌S‌A-I‌I و S‌P‌E‌A-I‌I در حل مسئله‌ی زمان‌بندی کامیون‌ها در مراکز بارانداز [33.1، 2.1، 1396، صفحه 117-128]
 • الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب‌سازی نامغلوب انتخاب سبد سهام چندهدفه با ترکیب مدل‌های مارکویتز و تحلیل پوششی داده‌های تقاطعی [33.1، 1.1، 1396، صفحه 87-94]
 • الگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی جدید برای مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره‌ی تأمین، و حل آن با الگوریتم‌های فراابتکاری مبتنی بر پارتو [31.1، 2.1، 1394، صفحه 61-71]
 • الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی جدید برای مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره‌ی تأمین، و حل آن با الگوریتم‌های فراابتکاری مبتنی بر پارتو [31.1، 2.1، 1394، صفحه 61-71]
 • الگوریتم شاخه و کران الگوریتم شاخه و کران برای یک مسئله‌ی دوهدفه‌ی زمان‌بندی اطاق‌های عمل [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 83-91]
 • الگوریتم شبیه‌سازی تبرید به‌کارگیری دو الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله‌ی پوشش مجموعه در حالت غیرقطعی بودن دسترس‌پذیری به وسایط نقلیه‌ی امدادی با رویکرد سیستم‌های صف زمان مبنا [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 33-42]
 • الگوریتم شبیه‌سازی تبرید حل مسئله‌ی تسطیح منابع پروژه با استفاده از یک الگوریتم شبیه‌سازی تبرید کارا [32.1، 2.2، 1395، صفحه 35-45]
 • الگوریتم شبیه‌سازی تبرید ارائه‌ی یک مدل ریاضی جدید به‌منظور تخصیص وسایل نقلیه به سکوها و مسیریابی وسایل نقلیه به‌طور هم‌زمان در انبار عبوری با پنجره‌ی زمانی نرم [35.1، 1.2، 1398، صفحه 75-84]
 • الگوریتم شبیه‌سازی تبرید اصلاح‌شده ارائه‌ی یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح جدید و یک حد پایین مناسب برای مسائل ماشین‌های موازی یکسان با معیار کمینه‌سازی دیرکرد کل کارها [33.1، 2.2، 1396، صفحه 85-94]
 • الگوریتم شعاع محور مقایسه‌ی مدل‌های مختلف شبکه‌ی عصبی در رتبه‌بندی اعتباری سیستم بانکی و معرفی بهترین مدل (۱۳۸۵-۱۳۹۰) [32.1، 2.1، 1395، صفحه 127-140]
 • الگوریتم فاخته بهینه‌سازی مسئله‌ی دوهدفه‌ی فازی در زنجیره‌ی تأمین معکوس با استفاده از الگوریتم فاخته [34.1، 2.2، 1397، صفحه 107-117]
 • الگوریتم فراابتکاری مدل شبکه‌ی لجستیک معکوس چندمحصولی - چندسطحی در شرایط احتمالی [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]
 • الگوریتم کلارک و رایت مسیریابی موجودی باز با درنظرگرفتن کاهش مصرف سوخت روش حل: الگوریتم تکاملی تفاضلی [33.1، 2.2، 1396، صفحه 15-25]
 • الگوریتم کلونی مورچگان مدل‌سازی و حل مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه (V‌R‌P) در بخش توزیع زنجیره‌ی تأمین با درنظرگرفتن محدودیت تردد [34.1، 1.1، 1397، صفحه 147-155]
 • الگوریتم گرسپ طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با اهداف اقتصادی، اجتماعی و کیفی و مفهوم فروش اینترنتی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 33-44]
 • الگوریتم متاهیوریستیک برنامه‌ریزی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با تقاضای قطعی پویا و قیمت پیوسته‌ی نزولی [31.1، 2.2، 1394، صفحه 27-35]
 • الگوریتم مورچگان بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان تجهیزات شبکه‌ی انتقال برق از طریق بهینه‌سازی زمان‌بندی سرویس تعمیر و سطرجدید نگه‌داری با استفاده از الگوریتم مورچگان [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 29-36]
 • الگوریتم نزول همسایگی متغیر تعیین توالی فرود هواپیما با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نزول همسایگی متغیر [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 27-32]
 • الگوریتم‌های ابتکاری چندهدفه ارائه‌ی یک رویکرد جست‌وجوی شناور و مبتنی بر روش پارتو به‌منظور حل مسئله‌ی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر چندهدفه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 59-67]
 • الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری بهینه‌سازی متغیر پاسخ در مدل رگرسیون لجستیک ترتیبی بااستفاده از الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری (مطالعه‌ی موردی: ارزیابی میزان رضایت‌مندی دانشجویان از کارایی خدمات سایت کامپیوتر) [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 79-92]
 • الگوریتم‌های دقیق مروری بر تحقیقات مرتبط با مسئله‌ی تولید ـمسیریابی ـ موجودی با تأکید بر مدل‌ها و روش‌های حل [33.1، 2.1، 1396، صفحه 65-77]
 • الگوریتمهای فراابتکاری بهینه‌سازی پویای پارامترهای الگوریتم هارمونی سرچ در حل مسئله تخصیص قابلیت اطمینان واجزای مازاد [33.1، 2.1، 1396، صفحه 3-10]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری تعیین توالی فرود هواپیما با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نزول همسایگی متغیر [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 27-32]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری بررسی استواری روش‌های فراابتکاری برای برنامه‌ریزی مسئله‌ی جریان کارگاهی انسدادی در حالت تصادفی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 101-109]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری بررسی روش تحلیل فراخ و ارائه‌ی روشی جدید برای به دست آوردن بردار وزن قطعی از ماتریس‌های مقایسات زوجی فازی [31.1، 2.1، 1394، صفحه 37-48]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری ارائه و بهینه‌سازی یک مدل ریاضی چندهدفه مسئله‌یبارانداز تقاطعی با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری [32.1، 1.2، 1395، صفحه 67-79]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم‌های فراابتکاری برای زمان‌بندی وسایل نقلیه در مسائل بارانداز تقاطعی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 123-138]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری ارائه‌ی یک مدل چندهدفه برای انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن شرایط حداقل مسافت طی شده، تخفیف و تأخیر در پرداخت [32.1، 2.2، 1395، صفحه 47-56]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی فازی تصادفی برای انتخاب و تخصیص سفارش به تأمین‌کننده تحت شرایط تخفیف و ریسک (حل با دو الگوریتم فراابتکاری) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 113-120]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری حل مسئله‌ی زمان‌بندی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر با یک مرحله‌ی مونتاژ و زمان آماده‌سازی وابسته به توالی [34.1، 2.2، 1397، صفحه 119-131]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری N‌S‌G‌A-I‌I و F‌a‌s‌t‌P‌G‌A ارائه‌ی دو روش فراابتکاری برای مسئله‌ی چندهدفه‌ی موازنه‌ی زمان ـ هزینه ـ کیفیت پروژه درسطر جدید حالت گسسته با محدودیت‌های پیش‌نیازی تعمیم‌یافته [32.1، 1.2، 1395، صفحه 35-46]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری چند‌هدفه مدلسازی مساله چند هدفه مکان یابی-تخصیص تسهیلات سلسله‌مراتبی با در نظر گرفتن ساختار صف و حل آن با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم هیورستیک مسیریابی دوره ای شناورهای خدماتی با پنجره زمانی در صنعت نفت دریایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم هوشمند فراابتکاری مدل مکان‌یابی میانه‌ی p قطبی چندهدفه با در نظر گرفتن صف در محیط فازی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • الگوی سیستماتیک شناسایی و تجزیه‌و‌تحلیل الگوهای سیکلی و سیستماتیک در نمودارهای کنترل فرآیند [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی سیکلی شناسایی و تجزیه‌و‌تحلیل الگوهای سیکلی و سیستماتیک در نمودارهای کنترل فرآیند [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوهای خطی تعمیم‌یافته مدل نقطه‌ی تغییر برای پایش پروفایل‌های پواسون در فاز ۲ [33.1، 1.2، 1396، صفحه 113-120]
 • الگوهای خطی تعمیم‌یافته(G‌L‌M) پایش متغیر خروجی دوجمله‌یی با به‌کارگیری الگوهای خطی تعمیم‌یافته در فرایندهای دومرحله‌یی [31.1، 2.2، 1394، صفحه 61-71]
 • الگوهای معنی‌دار شناسایی و تجزیه‌و‌تحلیل الگوهای سیکلی و سیستماتیک در نمودارهای کنترل فرآیند [(مقالات آماده انتشار)]
 • امداد بحران ارائه‌ی مدل چندهدفه‌ی بهینه‌سازی استوار برای برنامه‌ریزی لجستیکی در واکنش به زلزله با در نظر گرفتن مراکز توزیع و درمان موقت [31.1، 2.1، 1394، صفحه 93-105]
 • امدادرسانی ارائه‌ی مدل یک‌پارچه‌ی مسیریابی، زمان‌بندی و تخصیص همزمان برای عملیات امداد و نجات در فاز پاسخ به فاجعه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 107-115]
 • امنیت بررسی راهکارهای مؤثر برای کاهش محدودیت‌های امنیتی و نقض حریم شخصی در استفاده از سیستم‌های R‌F‌I‌D در ایران (موردکاوی: گذرنامه‌ی الکترونیکی) [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 25-34]
 • امنیت شغلی سنجش، تجزیه و تحلیل و تبیین رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان(مطالعه موردی: سازمان سطرجدید اقتصادی کوثر، تهران) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 107-119]
 • انبار بهینه‌سازی مقدار کالای در جریان ساخت با توجه به عدم ظرفیت یکسان ماشین‌آلات و تعمیرات اضطراری در سیستم‌های تولیدی پیوسته [32.1، 2.1، 1395، صفحه 119-126]
 • انبار عبوری ارائه‌ی یک مدل ریاضی جدید به‌منظور تخصیص وسایل نقلیه به سکوها و مسیریابی وسایل نقلیه به‌طور هم‌زمان در انبار عبوری با پنجره‌ی زمانی نرم [35.1، 1.2، 1398، صفحه 75-84]
 • انبار مرکزی ارائه‌ی یک مدل موجودی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی [33.1، 1.2، 1396، صفحه 101-112]
 • انتخاب استراتژی‌ها به‌کارگیری روش پوشش مجموعه فازی به‌منظور انتخاب استراتژی‌های مناسب در روش ارزیابی متوازن [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 65-72]
 • انتخاب پروژه انتخاب پروژه براساس تخصیص بهینه منابع با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 99-111]
 • انتخاب پروژه اولویت‌بندی و انتخاب پروژه با استفاده از رویکردترکیبی فازی مورا و وزن‌دهی آنتروپی بسط داده شده [32.1، 1.2، 1395، صفحه 87-96]
 • انتخاب پیمانکاران طراحی مدل انتخاب پیمانکار با استفاده از روش تلفیقی فرایند تحلیل شبکه‌یی وروش ابتکاری(مطالعه‌ی موردی: پروژه‌های ساخت) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 131-138]
 • انتخاب تأمین‌کنندگان تعیین برندگان در مناقصه‌ی ترکیبی با الگوریتم ژنتیک و روش تجزیه‌ی دنتزیگ - ولف [35.1، 1.1، 1398، صفحه 47-56]
 • انتخاب تأمین‌کننده ارائه‌ی یک مدل جدید چند هدفه‌ی فازی برای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره‌ی تأمین [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 55-65]
 • انتخاب تأمین‌کننده تأثیر انتخاب تأمین‌کننده بر میزان سوددهی و رضایت‌مندی مشتریان در یک واحد تولیدی با استفاده از رویکرد سیستم‌های دینامیکی [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 113-128]
 • انتخاب تأمین‌کننده ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی جدید برای مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره‌ی تأمین، و حل آن با الگوریتم‌های فراابتکاری مبتنی بر پارتو [31.1، 2.1، 1394، صفحه 61-71]
 • انتخاب تأمین‌کننده انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از ترکیب A‌H‌P و نظریه‌ی مجموعه‌های تقریبی، و ارائه‌ی مدلی برای سطرجدید تخصیص سفارش به تأمین‌کنندگان منتخب [32.1، 1.1، 1395، صفحه 89-98]
 • انتخاب تأمین‌کننده ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی فازی برای انتخاب تأمین‌کننده به‌منظور کاهش اثرات گازهای حمل و نقل وسایط نقلیه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 55-64]
 • انتخاب تأمین‌کننده ارائه‌ی مدل انتخاب تأمین‌کننده برای قراردادهای همکاری با در نظر گرفتن عملکرد تحویل تأمین‌کننده در امداد بشردوستانه [33.1، 2.2، 1396، صفحه 75-83]
 • انتخاب تأمین‌کننده طراحی پیکره‌ی زنجیره‌ی تأمین برای محصول جدید (مطالعه‌ی موردی: شرکت تولیدی) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 15-25]
 • انتخاب تأمین‌کننده ارائه‌ی یک مدل چندهدفه برای انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن شرایط حداقل مسافت طی شده، تخفیف و تأخیر در پرداخت [32.1، 2.2، 1395، صفحه 47-56]
 • انتخاب تأمین‌کننده ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی فازی تصادفی برای انتخاب و تخصیص سفارش به تأمین‌کننده تحت شرایط تخفیف و ریسک (حل با دو الگوریتم فراابتکاری) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 113-120]
 • انتخاب تأمین‌کننده ارائه‌ی یک مدل ترکیبی از A‌N‌P فازی بازه‌یی، F‌M‌E‌A فازی بازه‌یی و T‌O‌P‌S‌I‌S فازی بازه‌یی برای انتخاب تأمین‌کنندگان تحت شرایط ریسک [33.1، 1.1، 1396، صفحه 123-134]
 • انتخاب راهبرد ارائه‌ی راهبرد جدید برای تخصیص قطعات مازاد در مسئله‌ی بهینه‌سازی قابلیت اطمینان [35.1، 1.1، 1398، صفحه 167-176]
 • انتخاب سبد بهینه وسایل نقلیه مدل‌سازی سه مرحله‌ای و دو هدفه مساله‌ی برنامه‌ریزی حمل و نقل، انتخاب و تغییرات تاکتیکی سبد وسایل نقلیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتخاب سبد سهام انتخاب سبد سهام بااستفاده از بهینه‌سازی گروه ذره‌ها [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 113-125]
 • انتخاب سبد سهام انتخاب سبد سهام چندهدفه با ترکیب مدل‌های مارکویتز و تحلیل پوششی داده‌های تقاطعی [33.1، 1.1، 1396، صفحه 87-94]
 • انتخاب سبد مالی بهینه‌سازی استوار در مسئله‌ی چندهدفه انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه ـ بیشینه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 11-19]
 • انتخاب شریک تجاری انتخاب شریک تجاری در صنعت حمل‌ونقل هوایی با ترکیب روش‌های فرایند تحلیل شبکه‌ییسطرجدید فازی و ارزیابی نسبی مختلط فازی [32.1، 1.2، 1395، صفحه 117-129]
 • انتخاب متغیر به کارگیری ابزارهای هوش محاسباتی به‌منظور پیش‌بینی مصرف فولاد خام کشور [35.1، 1.1، 1398، صفحه 157-166]
 • انتخاب ویژگی ارائه‌ی یک سامانه‌ی هوشمند با تلفیقی از درخت رگرسیونی و نقشه‌ی خودسازمانده بهینه‌شده برای تقسیم‌بندی بهینه‌ی مشتریان [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 43-54]
 • انتشار امواج تحلیل عددی اثرات لایه‌بندی بر انتقال امواجِ حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 41-48]
 • انتشار کربن برنامه‌ریزی یک‌پارچه‌ی حمل‌ونقل و موجودی در یک زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن انتشار کربن [32.1، 2.1، 1395، صفحه 59-69]
 • انتظارات توسعه‌ی مدل سروکوال برای اولویت‌بندی اقدامات بهبود کیفیت خدمات (مطالعه‌ی موردی: اداره‌ی خدمات مشترکین امور برق شهرستان چالوس) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 139-150]
 • انتقال{t‌r‌a‌n‌s‌s‌h‌i‌p‌m‌e‌n‌t} کالا مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده با در نظر گرفتن انتقال کالا بین انبار خرده‌فروشان با وجود یک تأمین‌کننده و چند خرده‌فروش [34.1، 1.2، 1397، صفحه 27-35]
 • انتگرال چوکت توسعه‌ی مدلی برای ارزیابی تأمین‌کنندگان مبتنی بر رویکرد تلفیقی انتگرال چوکت انیشتین و I‌I P‌R‌O‌M‌E‌T‌H‌E‌E با تأکید بر معیارهای مدل اسکور (مطالعه‌ی موردی:تأمین‌کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی) [35.1، 1.1، 1398، صفحه 105-117]
 • انجمادسریع بررسی تأثیر پارامترهای فرایند مذاب‌ریسی در آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co- 8Fe-8Si-2B [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 19-24]
 • انحراف معیار زمان سرویس‌دهی ارائه مدل ریاضی برای مکان‌یابی پایگاه‌های اورژانس با هدف کاهش میانگین و انحراف معیار زمان سرویس‌دهی (مطالعه موردی اورژانس تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اندازه گیری عملکرد الگویی برای اندازه‌گیری عملکرد مدیریت مطالعه‌ی موردی: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 87-95]
 • اندیشگاه بررسی نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در حوزه‌ی سیاست‌گذاری در چند کشور جهان و ایران [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 63-73]
 • انرژی ارائه‌ی یک مدل بهبود یافته و چگونگی تعیین ضرایب آن برای تخمین اثرات ولتاژ غیرسینوسی سطرجدید بر توان مصرفی بار [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 21-29]
 • انرژی کارامد یک پروتکل مسیریابی انرژی ـ کارامد برای چاهک متحرک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از برد رادیویی [34.1، 1.2، 1397، صفحه 3-13]
 • انسجام عاطفی سنجش، تجزیه و تحلیل و تبیین رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان(مطالعه موردی: سازمان سطرجدید اقتصادی کوثر، تهران) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 107-119]
 • انفجار تحلیل عددی اثرات لایه‌بندی بر انتقال امواجِ حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 41-48]
 • اهداف سازمان مدلی اجرایی برای بهینه‌سازی تحقق چشم‌انداز سازمان با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 147-151]
 • اهداف متعارض روشی برای برنامه‌ریزی تولید سیستم‌های گسسته‌ی چندمنظوره‌ی چند ذی‌نفعه [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 135-144]
 • اهمیت معیارها کاربرد شبکه‌های عصبی در انتخاب معیارهای ارزیابی و استفاده از داده‌کاوی در تعیین ویژگی‌های سطوح اعتباری تأمین‌کنندگان (مطالعه‌ی موردی: شرکت ایزوایکو) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 113-120]
 • اوج بار الکتریکی ماهانه بهبود برازش رگرسیون بااستفاده از خوشه‌بندی شبکه‌ی عصبی به‌منظور پیش‌بینی اوج مصرف انرژی الکتریکی ماهانه [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 73-83]
 • اورژانس پیش‌بیمارستانی ارائه مدل ریاضی برای مکان‌یابی پایگاه‌های اورژانس با هدف کاهش میانگین و انحراف معیار زمان سرویس‌دهی (مطالعه موردی اورژانس تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اوزان فازی ارائه‌ی مدلی برای تخمین کارایی براساس تکنیک تحلیل پوششی داده‌های تصادفی با اوزان فازی [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 47-55]

ب

 • بارانداز مقایسه‌ی سه الگوریتم فراابتکاری N‌S‌G‌A-I‌I،P‌E‌S‌A-I‌I و S‌P‌E‌A-I‌I در حل مسئله‌ی زمان‌بندی کامیون‌ها در مراکز بارانداز [33.1، 2.1، 1396، صفحه 117-128]
 • بارانداز تقاطعی ارائه و بهینه‌سازی یک مدل ریاضی چندهدفه مسئله‌یبارانداز تقاطعی با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری [32.1، 1.2، 1395، صفحه 67-79]
 • بارانداز تقاطعی یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم‌های فراابتکاری برای زمان‌بندی وسایل نقلیه در مسائل بارانداز تقاطعی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 123-138]
 • باربران خودکار زوجی مدل‌سازی ریاضی برای گروه‌بندی ماشین‌ها در سیستم‌های هدایت‌شونده‌ی خودکار زوجی براساس«استراتژی جریان متوازن» [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 13-21]
 • بازیابی یک الگوریتم تفاضل تکاملی براساس رویه‌ی نمایش مبتنی بر اولویت برای بازطراحی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با رویکرد بهینه‌سازی استوار فازی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 95-111]
 • بازاریابی هماهنگی سیاست‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی با استفاده از نظریه بازی‌ها [32.1، 1.1، 1395، صفحه 65-78]
 • بازاریابی مدل احتمالی قیمت‌گذاری و بازاریابی مشارکتی با در نظر گرفتن اثرات هیجانی بازار [32.1، 2.2، 1395، صفحه 77-87]
 • بازار بورس ایران روشی جدید برای ارزیابی عملکرد سبد سهام در مدل میانگین، واریانس و چولگی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها مطالعه‌ی موردی: بازار بورس ایران [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 89-99]
 • بازارگرایی تعیین میزان بازارگرایی صنایع کاشی استان‌های اصفهان و یزد [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 15-19]
 • بازارهای اینترنتی ارائه‌ی مدل ترکیبی ارزیابی سطح آمادگی کسب‌وکار الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 158-149]
 • بازی استاکلبرگ مدل‌سازی و تحلیل حساسیت سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده براساس نظریه‌ی بازی استاکلبرگ و با فرض رهبر بودن تولیدکننده [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 93-103]
 • بازی استاکلبرگ توسعه‌ی مدل موجودی تحت سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده (V‌M‌I) با درنظر گرفتن تولید اقلام معیوب و سطرجدید تقاضا وابسته به قیمت [31.1، 2.2، 1394، صفحه 83-91]
 • بازی استکلبرگ تعیین قیمت و مدت زمان تحویل در یک زنجیره‌ی تأمین غیر متمرکز در محیط رقابتی [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 27-41]
 • بازی استکلبرگ بهینه‌سازی همزمان قیمت فروشنده، چرخه‌ی بازپرسازی و نرخ تولید در سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده همراه با تخفیف، با رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها [34.1، 2.2، 1397، صفحه 79-88]
 • بازیافت طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با اهداف اقتصادی، اجتماعی و کیفی و مفهوم فروش اینترنتی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 33-44]
 • بازی توزیع نوشیدنی تجزیه و تحلیل پویایی زنجیره‌ی تأمین در بازی توزیع نوشیدنی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 63-70]
 • بازتولید مدل تولید، بازتولید و دفع اقلام قراضه با فرض کیفیت متفاوت کالاهای جدید و بازتولیدی همراه با خرابی و فرایند دوباره‌کاری [33.1، 2.1، 1396، صفحه 139-179]
 • بازدارندگی مدل‌سازی سینتیک رشد مخمر ۹۰۲۶−BBRC در معرض فنل [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 3-8]
 • بازدارنده ارزیابی اثر بازدارندگی دی‌اتانول آمین و تری‌اتانول آمین بر خوردگی فولاد در محیط بتن [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 59-62]
 • بازی دیفرانسیلی بررسی رویکردهای استکلبرگ و متمرکز در تبلیغات و قیمت‌گذاری پویا برای زنجیره‌ی تأمین دوکانالی [35.1، 1.2، 1398، صفحه 139-146]
 • بازده سهام آزمایش مدل سه‌عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 39-46]
 • بازرسی فرصت طلبانه بهینه‌سازی فواصل بازرسی در افق زمانی محدود برای یک سیستم دو مولفه‌ای با دو نوع خرابی مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازی‌های دیفرانسیلی تعادل بازخوردی نش برای تبلیغات و قیمت‌گذاری پویا در یک زنجیره‌ی تأمین با کانال‌های توزیع دوگانه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 79-90]
 • بازی‌های ماتریسی رویکردی جدید در نظریه‌ی بازی فازی برای ارزیابی تصمیم بهینه در مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره [32.1، 1.2، 1395، صفحه 109-116]
 • بافر تعیین تعداد ماشین و حجم بافرها در خطوط تولید نامطمئن به‌منظور بهینه‌سازی نرخ تولید [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 105-115]
 • بانک داده به‌کارگیری بانک داده به‌منظور تحلیل کمی ریسک طرح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی به‌کمک روش تاپسیس [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 121-127]
 • بانکداری اینترنتی عوامل مؤثر در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه‌ی موردی: بانک اقتصاد نوین) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 87-98]
 • بیان متفاوت ترجیحات تصمیم‌گیری گروهی در شرایط عدم اطمینان با اشکال متفاوت بیان ترجیحات و ماتریس‌های مقایسات زوجی ناقص [32.1، 2.2، 1395، صفحه 99-111]
 • بتن ارزیابی اثر بازدارندگی دی‌اتانول آمین و تری‌اتانول آمین بر خوردگی فولاد در محیط بتن [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 59-62]
 • بحران ارائه‌ی مدل دوهدفه‌ی طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین خون با ملاحظه‌ی نظریه‌ی صف در شرایط بحران [35.1، 1.1، 1398، صفحه 35-46]
 • بخش‌بندی بازار ارائه‌ی روشی نوین در خوشه‌بندی بازار خدمات تلفن همراه، با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: بازار تلفن همراه ایران) [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 81-89]
 • برآورد استوار ارزش در معرض ریسک ارائه‌ی رویکردی جدید برای برآورد استوار ارزش در معرض ریسک رهیافت مقایسه‌یی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 3-11]
 • برآوردکننده‌ی M استفاده از برآوردکننده‌های استوار به‌منظور پایش پروفایل خطی ساده چندمتغیره [32.1، 2.2، 1395، صفحه 3-13]
 • بردار وزن بررسی روش تحلیل فراخ و ارائه‌ی روشی جدید برای به دست آوردن بردار وزن قطعی از ماتریس‌های مقایسات زوجی فازی [31.1، 2.1، 1394، صفحه 37-48]
 • برش‌های نفتی سینتیک واکنش گوگردزدایی عمیق هیدروژنی برای برش نفتی گازوئیل [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 47-53]
 • برنامه بازرسی آماری ارائه یک رهیافت تعیین توآم اندازه انباشته، قیمت‌گذاری و برنامه بازرسی آماری [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه‌ریزی احتمالی مدیریت پایدار زباله‌های جامد شهری با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی کسری تصادفی (مطالعه‌ی موردی: شهر یزد) [33.1، 1.2، 1396، صفحه 3-12]
 • برنامه‌ریزی آرمانی ارائه‌ی مدل‌های پایدار به ‌منظور استخراج وزن از ماتریس مقایسات زوجی بازه‌یی در فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی(A‌H‌P) [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 65-81]
 • برنامه‌ریزی آرمانی مدلی اجرایی برای بهینه‌سازی تحقق چشم‌انداز سازمان با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 147-151]
 • برنامه‌ریزی آرمانی برنامه‌ریزی آرمانی فازی، رویکردی نوین در بسط عملکرد کیفیت [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]
 • برنامه‌ریزی آرمانی مدل‌سازی و تحلیل حمل‌ونقل چندوجهی مشارکتی بین حاملان ریلی و جاده‌یی بر اساس نظریه‌ی بازی‌های همکارانه [34.1، 2.1، 1397، صفحه 89-100]
 • برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی ارائه یک مدل ترکیبی بر پایه برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی و روش سطح پاسخ جهت بهینه‌سازی مشخصه‌های کیفیت با در نظر گرفتن استواری [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی انتخاب آرمان در برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی اعداد فازی شهودی بازه‌یی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 111-120]
 • برنامه‌ریزی آرمانی صفر و ۱ بهینه‌سازی کیفیت خدمات با ترکیبی از مدل‌های سروکوال، گسترش عملکرد کیفی و برنامه‌ریزی آرمانی [32.1، 2.2، 1395، صفحه 57-63]
 • برنامه‌ریزی آرمانی صفر و یک انتخاب پروژه براساس تخصیص بهینه منابع با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 99-111]
 • برنامه‌ریزی آرمانی فازی مدل‌سازی سه مرحله‌ای و دو هدفه مساله‌ی برنامه‌ریزی حمل و نقل، انتخاب و تغییرات تاکتیکی سبد وسایل نقلیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه‌ریزی آرمانی کمینه _ بیشینه بهینه‌سازی استوار در مسئله‌ی چندهدفه انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه ـ بیشینه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 11-19]
 • برنامه‌ریزی استوار بررسی استواری روش‌های فراابتکاری برای برنامه‌ریزی مسئله‌ی جریان کارگاهی انسدادی در حالت تصادفی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 101-109]
 • برنامه ریزی بازرسی ها ارائه‌ی یک مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی همزمان بازرسی‌ها و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرایط زوال مارکفی ماشین و عدم قطعیت تقاضا [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه‌ریزی پروژه‌های صنعت ساختمان ارائه‌ی مدل مفهومی برای پیاده‌سازی سیستم خبره برنامه‌ریزی پروژه‌های ساختمانی به‌عنوان ابزار مدیریت دانش سازمان مجری پروژه [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 93-102]
 • برنامه‌ریزی پویا بهینه‌سازی آستانه‌ی اقدامات نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه در یک برنامه‌ی مبتنی بر شرایط )C‌P‌M(، بااستفاده از رویکرد برنامه‌ریزی پویا [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 115-119]
 • برنامه‌ریزی پویا بهینه‌سازی حد کنترل در نگه‌داری و تعمیر مبتنی بر شرایط با فرض ثابت نبودن هزینه‌ی تعویض به‌دلیل خرابی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 25-45]
 • برنامه‌ریزی پویا تعیین اندازه‌ی انباشته در مسئله‌ی کنترل موجودی با تقاضای پویای احتمالی با در نظرگرفتن تخفیف کلی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 39-50]
 • برنامه ریزی پویای تصادفی ارائه‌ی یک مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی همزمان بازرسی‌ها و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرایط زوال مارکفی ماشین و عدم قطعیت تقاضا [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه‌ریزی تصادفی ارائه‌ی یک مدل تصادفی چهار ـ سطحی دو ـ مرحله‌یی برای تأمین محصولات خونی در شرایط بحران [35.1، 1.1، 1398، صفحه 57-69]
 • برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌یی تقاضای تصادفی با ماهیت درون‌زا در مسئله مسیریابی وسایل نقلیه [33.1، 1.2، 1396، صفحه 77-84]
 • برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌یی مدل برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌یی برای مکان‌یابی مراکز جمع‌آوری محصولات در شبکه‌های لجستیک سبز [32.1، 1.2، 1395، صفحه 57-65]
 • برنامه‌ریزی تولید روشی برای برنامه‌ریزی تولید سیستم‌های گسسته‌ی چندمنظوره‌ی چند ذی‌نفعه [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 135-144]
 • برنامه‌ریزی تولید ارائه‌ی یک مدل ترکیبی برنامه‌ریزی تولید ـ کنترل موجودی غیر قطعی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 41-50]
 • برنامه‌ریزی تولید مدل جدید یکپارچه‌ی تولید سلولی، برنامه‌ریزی تولید و زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن مکان‌یابی انبارها [32.1، 2.1، 1395، صفحه 47-58]
 • برنامه‌ریزی تولید یکپارچه‌سازی طراحی سیستم‌های تولید سلولی و برنامه‌ریزی تولید با نگرش تولید متوازن [34.1، 2.1، 1397، صفحه 53-64]
 • برنامه‌ریزی تولیدٓـ توزیع برنامه‌ریزی تولید ـ توزیع چندهدفه بر پایه‌ی مدیریت موجودی توسط فروشنده [32.1، 1.1، 1395، صفحه 53-63]
 • برنامه‌ریزی چندمنظوره ارائه‌ی یک مدل جدید چند هدفه‌ی فازی برای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره‌ی تأمین [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 55-65]
 • برنامه‌ریزی چندمنظوره روشی برای برنامه‌ریزی تولید سیستم‌های گسسته‌ی چندمنظوره‌ی چند ذی‌نفعه [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 135-144]
 • برنامه‌ریزی چندمنظوره‌ی فازی حل مسئله‌ی موازنه هزینه ـزمان و کیفیت پروژه با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چندهدفه [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 103-111]
 • برنامه‌ریزی چند‌هدفه مدلسازی مساله چند هدفه مکان یابی-تخصیص تسهیلات سلسله‌مراتبی با در نظر گرفتن ساختار صف و حل آن با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه‌ریزی حمل‌ونقل ارائه و بهینه‌سازی یک مدل ریاضی چندهدفه مسئله‌یبارانداز تقاطعی با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری [32.1، 1.2، 1395، صفحه 67-79]
 • برنامه‌ریزی حمل‌ونقل برنامه‌ریزی یک‌پارچه‌ی حمل‌ونقل و موجودی در یک زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن انتشار کربن [32.1، 2.1، 1395، صفحه 59-69]
 • برنامه‌ریزی حمل‌ونقل برنامه‌ریزی حمل‌ونقل فراورده‌های نفتی چندگانه با در نظر گرفتن پنجره زمانی برای عرضه، تقاضا و مسیرهای حمل‌ونقل(مطالعه‌ی موردی: استان کردستان) [33.1، 1.1، 1396، صفحه 135-147]
 • برنامه‌ریزی خطی بهینه‌سازی استوار سبد مالی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی موزون [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 3-10]
 • برنامه‌ریزی خطی چندهدفه ترکیب مدل تخصیص خطی کلاسیک با برنامه‌ریزی خطی چند هدفه برای ارزیابی رتبه‌بندی گزینه‌ها [34.1، 1.2، 1397، صفحه 129-136]
 • برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط مدل‌سازی و زمان‌بندی مسئله‌ی جریان کارگاهی ترکیبی با ماشین‌های پردازش دسته‌یی [32.1، 1.1، 1395، صفحه 79-87]
 • برنامه‌ریزی در حالت تصادفی بررسی استواری روش‌های فراابتکاری برای برنامه‌ریزی مسئله‌ی جریان کارگاهی انسدادی در حالت تصادفی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 101-109]
 • برنامه‌ریزی ریاضی مدل‌سازی ریاضی برای گروه‌بندی ماشین‌ها در سیستم‌های هدایت‌شونده‌ی خودکار زوجی براساس«استراتژی جریان متوازن» [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 13-21]
 • برنامه‌ریزی ریاضی زمان‌بندی خطوط ریلی و ظرفیت ایستگاه‌ها در شبکه‌های چندخطه با ارائه‌ی حدود بالای ابتکاری [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 39-51]
 • برنامه‌ریزی ریاضی بودجه‌ریزی دانشکده‌های یک دانشگاه با ترکیبی از مدل‌های D‌E‌A و برنامه‌ریزیآرمانی (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه یزد) [34.1، 1.2، 1397، صفحه 117-127]
 • برنامه‌ریزی ریاضی ارائه‌ی یک مدل ریاضی سه‌هدفه برای برنامه‌ریزی پایدار زنجیره‌ی تأمین مواد کشاورزی زوال‌پذیر [35.1، 1.2، 1398، صفحه 25-38]
 • برنامه‌ریزی ریاضی دوسطحی توسعه‌ی یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی دوسطحی به‌منظور مدیریت تدارکات و حل آن از طریق یک الگوریتم ترکیبی [33.1، 2.1، 1396، صفحه 21-33]
 • برنامه‌ریزی ریاضی فازی طراحی شبکه‌ی تأمین حلقه‌بسته با ریسک اشتراکی تحت شرایط عدم قطعیت [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • برنامه‌ریزی ژنتیک مدل‌سازی مسائل متغیرهای چندپاسخه با توزیع نامعین غیر نرمال با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک [31.1، 2.1، 1394، صفحه 83-91]
 • برنامه‌ریزی سازشی مقیدشده‌ی تصادفی حل مسئله‌ی موازنه هزینه ـزمان و کیفیت پروژه با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چندهدفه [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 103-111]
 • برنامه‌ریزی ظرفیت ارائه‌ی مدل مکان‌یابی ـ تخصیص دوهدفه و برنامه‌ریزی ظرفیت در طراحی شبکه‌ی تسهیلات سلامت [34.1، 1.1، 1397، صفحه 63-72]
 • برنامه‌ریزی عدد صحیح مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح برای غربالگری متغیرهای سیستم‌های چندمتغیره با استفاده از سیستم ماهالانوبیس تاگوچی (مطالعه‌ی موردی: خسارت شرکت‌های بیمه) [31.1، 2.2، 1394، صفحه 13-18]
 • برنامه‌ریزی عدد صحیح احتمالی مدل شبکه‌ی لجستیک معکوس چندمحصولی - چندسطحی در شرایط احتمالی [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]
 • برنامه‌ریزی عدد صحیح غیرخطی به‌کارگیری روش پوشش مجموعه فازی به‌منظور انتخاب استراتژی‌های مناسب در روش ارزیابی متوازن [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 65-72]
 • برنامه‌ریزی عدد صحیح غیرخطی ارائه مدل ریاضی برای مکان‌یابی پایگاه‌های اورژانس با هدف کاهش میانگین و انحراف معیار زمان سرویس‌دهی (مطالعه موردی اورژانس تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط تصمیمات مکان‌یابی ـ تخصیص در یک شبکه‌یزنجیره‌ی تأمین چندسطحی با در نظرگیری ارزش خالص فعلی جریان نقدی [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 107-112]
 • برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط ارائه‌ی یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح جدید و یک حد پایین مناسب برای مسائل ماشین‌های موازی یکسان با معیار کمینه‌سازی دیرکرد کل کارها [33.1، 2.2، 1396، صفحه 85-94]
 • برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط برنامه‌ریزی یک‌پارچه‌ی حمل‌ونقل و موجودی در یک زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن انتشار کربن [32.1، 2.1، 1395، صفحه 59-69]
 • برنامه ریزی عملیاتی کاربرد رنگ‌آمیزی دایره‌یی گراف و الگوریتم جامعه، مورچگان در حل مسئله‌ی زمان‌بندی چرخشی، کارگاهی باز [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]
 • برنامه‌ریزی غیرخطی مدلسازی و حل یک مسئله غیرخطی تولید- توزیع پیشنهادی با دو رویکرد حل برنامه‌ریزی غیرخطی و الگوریتم ژنتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح یک الگوریتم ساده و بهبود دهنده برای مدل مقدار تولید اقتصادی با تحویل سفارش به‌صورت گسسته [34.1، 2.1، 1397، صفحه 133-139]
 • برنامه‌ریزی فازی مدل مکان‌یابی میانه‌ی p قطبی چندهدفه با در نظر گرفتن صف در محیط فازی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • برنامه‌ریزی فازی تلفیق نظریه‌ی صف و منطق فازی در یک مدل کوله‌پشتی محدود دو بعدی برای تعیین ظرفیت بهینه‌ی هتل در شرایط عدم قطعیت [33.1، 2.2، 1396، صفحه 127-136]
 • برنامه‌ریزی کارگاهی انسدادی بررسی استواری روش‌های فراابتکاری برای برنامه‌ریزی مسئله‌ی جریان کارگاهی انسدادی در حالت تصادفی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 101-109]
 • برنامه‌ریزی کسری مدیریت پایدار زباله‌های جامد شهری با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی کسری تصادفی (مطالعه‌ی موردی: شهر یزد) [33.1، 1.2، 1396، صفحه 3-12]
 • برنامه‌ریزی کسری خطی تصادفی مدیریت پایدار زباله‌های جامد شهری با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی کسری تصادفی (مطالعه‌ی موردی: شهر یزد) [33.1، 1.2، 1396، صفحه 3-12]
 • برنامه‌ریزی منابع انسانی (E‌R‌P) نقش «برنامه‌ریزی منابع انسانی» در بهبود فرایند سازمان و منافع استقرار آن در بخش نگه‌داری و سطرجدید تعمیرات(مطالعه‌ی موردی: شرکت ایران‌خودرو) [32.1، 1.2، 1395، صفحه 131-139]
 • برنامه‌ریزی منابع سازمان ارائه‌ی مدلی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر افراد با استفاده از نظریه‌ی محدودیت‌ها (مورد کاوی پروژه‌ی E‌R‌P سازمان ذوب‌آهن اصفهان) [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 27-37]
 • برنامه ریزی ناوگان ارائه ی یک مدل ریاضی و روش حل فراابتکاری برای‌ تعیین ترکیب ناوگان شناورهای عملیات جست‌وجو و نجات دریایی (مطالعه‌ی موردی: مراکز نجات خلیج فارس و دریای عمان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برند سازی تاثیر آمیختگی مصرف‌کنندگان با برندها در رسانه‌های مجازی بر ارزش ویژه برند [(مقالات آماده انتشار)]
 • برون‌سپاری ارائه‌ی یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله‌ی یک‌پارچه‌ی تولید ترکیبی ـ برون‌سپاری تحت نظریه‌ی محدودیت‌ها [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 101-107]
 • برون‌سپاری پروژه عوامل کلیدی موفقیت کارفرما در برون‌سپاری پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی شهرداری تهران) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 43-51]
 • برون‌سپاری مدیریت آموزش ارائه‌ی مدلی برای مدیریت آموزش سازمان‌ها و شناسایی و رتبه‌بندی ارزش‌های پیشنهادی سازمان‌های رکن چهارم آموزشی [34.1، 1.2، 1397، صفحه 65-79]
 • بسته‌بندی ظرف مدل کنترل موجودی دوهدفه‌ی احتمالی با حمل‌ونقل چندحالته و الگوگیری از مسئله‌ی بسته‌بندی ظرف [32.1، 1.2، 1395، صفحه 97-107]
 • بیشترین زمان گردش قطعات کمینه‌سازی بیشینه‌ی زمان در گردش کارها در مسئله‌ی کار کارگاهی پویای انعطاف‌پذیر با ماشین‌های موازی [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 47-58]
 • بلوک بتنی سبک به‌کارگیری طراحی برای 6 به‌منظور بهینه‌سازی پارامترهای اختلاط بلوک بتنی سبک [31.1، 2.1، 1394، صفحه 125-133]
 • بیمارستانصارم اجرای الگوریتم خوشه‌بندی بهبود یافته بر روی داده‌های ناباروری [31.1، 2.2، 1394، صفحه 105-112]
 • بینایت تأثیر دمای تغییر شکل بر خواص مکانیکی فولادهای دو فازی فریتی ـ بینایتی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 33-39]
 • بنادر مسافری مکان‌یابی و تخصیص بنادر مسافری در استان مازندران با تلفیق مدل «پوشش مجموعه» و روش «تاپسیس فازی [32.1، 1.1، 1395، صفحه 21-30]
 • بنگاه مدل‌سازی ریاضی تولید و تقلید نوآوری و اثرات آن بر رفاه اجتماعی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]
 • بهترین فاصله‌ی زمانی بین بازرسی‌ها بهینه‌سازی توأمانِ فواصل بازرسی و حد کنترل در نگه‌داری و تعمیر مبتنی بر شرایط [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 103-111]
 • بهره‌وری بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری در شرکت‌های شیمیایی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 53-62]
 • بهینه‌یابی شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی تحت سیستم به‌هنگام، و بهینه‌سازی اهداف آن [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 73-81]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی مدل مقدار اقتصادی تولید(E‌P‌Q) با تحویل سفارش به‌صورت گسسته [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 101-105]
 • بهینه‌سازی مدل‌سازی و حل یک مسئله‌ی دوباره‌کاری تولید با استفاده از رویکرد صف [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 67-71]
 • بهینه‌سازی به‌کارگیری طراحی برای 6 به‌منظور بهینه‌سازی پارامترهای اختلاط بلوک بتنی سبک [31.1، 2.1، 1394، صفحه 125-133]
 • بهینه‌سازی پیش‌بینی عملکرد شغلی با استفاده از بهینه‌سازی چندهدفه و شبکه‌های عصبی از نوع G‌M‌D‌H به‌منظوربهبود فرایند گزینش کارکنان [32.1، 1.1، 1395، صفحه 41-51]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی پویای پارامترهای الگوریتم هارمونی سرچ در حل مسئله تخصیص قابلیت اطمینان واجزای مازاد [33.1، 2.1، 1396، صفحه 3-10]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی مقدار کالای در جریان ساخت با توجه به عدم ظرفیت یکسان ماشین‌آلات و تعمیرات اضطراری در سیستم‌های تولیدی پیوسته [32.1، 2.1، 1395، صفحه 119-126]
 • بهینه‌سازی پایش وضعیت و نگهداری از قابلیت اطمینان سامانه های تک کاره [34.1، 1.1، 1397، صفحه 73-85]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی کیفیت خدمات با ترکیبی از مدل‌های سروکوال، گسترش عملکرد کیفی و برنامه‌ریزی آرمانی [32.1، 2.2، 1395، صفحه 57-63]
 • بهینه‌سازی چارچوبی کمّی برای انتخاب راهبردهای پاسخ به ریسک در شرکتهای نوپا (مطالعه موردی: شرکت نوپای نانوفناوری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهینه‌سازی از طریق شبیه‌سازی بهینه‌سازی سیاست موجودی (R,Q) با رویکردچندهدفه به‌کمک تکنیک بهینه‌سازی از طریق شبیه‌سازی(مطالعه‌ی موردی: شرکت آریا گچ پلدختر) [31.1، 2.1، 1394، صفحه 135-140]
 • بهینه‌سازی استوار مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 93-102]
 • بهینه‌سازی استوار بهینه‌سازی استوار سبد مالی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی موزون [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 3-10]
 • بهینه‌سازی استوار ارائه‌ی مدل چندهدفه‌ی بهینه‌سازی استوار برای برنامه‌ریزی لجستیکی در واکنش به زلزله با در نظر گرفتن مراکز توزیع و درمان موقت [31.1، 2.1، 1394، صفحه 93-105]
 • بهینه‌سازی استوار زمان‌بندی حرکت قطارها در شبکه‌ی مترو با استفاده از روش بهینه‌سازی استوار از طریق شبیه‌سازی [33.1، 2.2، 1396، صفحه 117-126]
 • بهینه‌سازی استوار توسعه‌ی مدل استوار چندبازه‌یی برای مواجهه با عدم قطعیت هیستوگرامی (مطالعه‌ی موردی:مکان‌یابی تسهیلات) [32.1، 2.1، 1395، صفحه 111-117]
 • بهینه‌سازی استوار ارائه‌ی مدل چندهدفه‌ی بهینه‌سازی استوار برای مسئله‌ی مکان‌یابی تسهیلات ـطراحی شبکه‌ی پایا در شرایط عدم قطعیت، در محیط رقابتی [35.1، 1.1، 1398، صفحه 23-34]
 • بهینه‌سازی پایدار ارائه‌ی مدل‌های پایدار به ‌منظور استخراج وزن از ماتریس مقایسات زوجی بازه‌یی در فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی(A‌H‌P) [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 65-81]
 • بهینه‌سازی پرتفوی حل مسئله‌ی انتخاب سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از الگوریتم جست‌وجوی هارمونی در شرایط مجازبودن فروش استقراضی [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 21-28]
 • بهینه‌سازی چندهدفه مقایسه‌ی سه الگوریتم فراابتکاری N‌S‌G‌A-I‌I،P‌E‌S‌A-I‌I و S‌P‌E‌A-I‌I در حل مسئله‌ی زمان‌بندی کامیون‌ها در مراکز بارانداز [33.1، 2.1، 1396، صفحه 117-128]
 • بهینه‌سازی چندهدفه ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی فازی برای انتخاب تأمین‌کننده به‌منظور کاهش اثرات گازهای حمل و نقل وسایط نقلیه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 55-64]
 • بهینه‌سازی چندهدفه مدل‌سازی و حل یک مسئله‌ی دوهدفه‌ی زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی و تحلیل حساسیت آن با استفاده از آزمون فرض آماری و روش‌های تاپسیس و میانگین ساده‌ی وزنی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 87-94]
 • بهینه‌سازی چندهدفه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل فراورده‌های نفتی چندگانه با در نظر گرفتن پنجره زمانی برای عرضه، تقاضا و مسیرهای حمل‌ونقل(مطالعه‌ی موردی: استان کردستان) [33.1، 1.1، 1396، صفحه 135-147]
 • بهینه‌سازی چندهدفه ارائه‌ی یک رویکرد جدید برای حل مسئله‌ی اجتماع‌یابی شبکه‌های اجتماعی با توسعه‌ی الگوریتم‌های N‌S‌G‌A‌I‌I و N‌R‌G‌ANRGA [34.1، 1.2، 1397، صفحه 101-115]
 • بهینه‌سازی چندهدفه طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با اهداف اقتصادی، اجتماعی و کیفی و مفهوم فروش اینترنتی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 33-44]
 • بهینه‌سازی چندهدفه مدلی ریاضی برای طراحی خط تولید با رویکرد بهینه‌سازی پایایی در شرایط عدم قطعیت [35.1، 1.2، 1398، صفحه 39-49]
 • بهینه‌سازی چندهدفه‌ی فازی ارائه‌ی یک مدل لجستیک چندهدفه‌ی فازی برای توزیع اقلام امدادی و تخلیه‌ی مصدومین در زمان بحران [31.1، 2.1، 1394، صفحه 15-23]
 • بهینه‌سازی دوهدفه حل مسئله‌ی مسیریابی با ناوگان ناهمگون با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ذرات چندهدفه [32.1، 2.1، 1395، صفحه 3-10]
 • بهینه‌سازی دوهدفه ارائه‌ی مدل دوهدفه‌ی طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین خون با ملاحظه‌ی نظریه‌ی صف در شرایط بحران [35.1، 1.1، 1398، صفحه 35-46]
 • بهینه‌سازی زیر گرادیان ارائه‌ی یک روش آزادسازی لاگرانژی برای یک مدل جدید تولید ـ توزیع در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی چندمحصولی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 25-39]
 • بهینه‌سازی زمان و هزینه بهینه‌سازی مسئله‌ی دوهدفه‌ی فازی در زنجیره‌ی تأمین معکوس با استفاده از الگوریتم فاخته [34.1، 2.2، 1397، صفحه 107-117]
 • بهینه‌سازی سبد مالی مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 93-102]
 • بهینه‌سازی سبد مالی بهینه‌سازی استوار سبد مالی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی موزون [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 3-10]
 • بهینه‌سازی سطوح چندپاسخی تخمین هم‌زمان سطوح چندپاسخی وابسته به‌هم برای داده‌های طبقه‌بندی شده [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 145-157]
 • بهینه‌سازی شبیه‌سازی زمان‌بندی حرکت قطارها در شبکه‌ی مترو با استفاده از روش بهینه‌سازی استوار از طریق شبیه‌سازی [33.1، 2.2، 1396، صفحه 117-126]
 • بهینه‌سازی غیر‌خطی ارائه یک رهیافت تعیین توآم اندازه انباشته، قیمت‌گذاری و برنامه بازرسی آماری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهینه‌سازی فرایند ارائه‌ی روشی ابتکاری برای بهینه‌سازی مسائل چندپاسخه‌ی آماری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه‌ی موردی: تولید کارتن دایکاتی) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 131-137]
 • بهینه‌سازی قابلیت اطمینان ارائه‌ی راهبرد جدید برای تخصیص قطعات مازاد در مسئله‌ی بهینه‌سازی قابلیت اطمینان [35.1، 1.1، 1398، صفحه 167-176]
 • بهینه‌سازی گروه ذره‌ها انتخاب سبد سهام بااستفاده از بهینه‌سازی گروه ذره‌ها [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 113-125]
 • بهینه‌سازی متغیر پاسخ بهینه‌سازی متغیر پاسخ در مدل رگرسیون لجستیک ترتیبی بااستفاده از الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری (مطالعه‌ی موردی: ارزیابی میزان رضایت‌مندی دانشجویان از کارایی خدمات سایت کامپیوتر) [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 79-92]
 • بهینه‌سازی میرایی ارتعاش چندهدفه بهینه‌سازی مسئله‌ی دوهدفه تلفیقی مکان‌یابی ـقیمت‌گذاری ـ صف [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 93-105]
 • بوت استرپ ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت‌های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده [32.1، 2.1، 1395، صفحه 101-109]
 • بوت‌استرپ بلوکی حلقوی برآورد فاصله‌یی شاخص‌های Cp‌m و Cp‌m‌k فرایندهای خودبرگشت به‌کمک روش بوت‌استرپ بلوکی حلقوی [32.1، 2.2، 1395، صفحه 89-98]
 • بودجه‌ریزی عملیاتی بودجه‌ریزی دانشکده‌های یک دانشگاه با ترکیبی از مدل‌های D‌E‌A و برنامه‌ریزیآرمانی (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه یزد) [34.1، 1.2، 1397، صفحه 117-127]
 • بورس اوراق بهادار تهران آزمایش مدل سه‌عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 39-46]

پ

 • پایایی نمونه‌گیری پذیرش و افزونگی اجزاء: تعیین سناریوی بهینه در سیستم‌های k از m [34.1، 2.2، 1397، صفحه 3-8]
 • پایایی مدلی ریاضی برای طراحی خط تولید با رویکرد بهینه‌سازی پایایی در شرایط عدم قطعیت [35.1، 1.2، 1398، صفحه 39-49]
 • پایاییتسهیلات ارائه‌ی مدل چندهدفه‌ی بهینه‌سازی استوار برای مسئله‌ی مکان‌یابی تسهیلات ـطراحی شبکه‌ی پایا در شرایط عدم قطعیت، در محیط رقابتی [35.1، 1.1، 1398، صفحه 23-34]
 • پایداری اوزان تصمیم‌گیری گروهی در شرایط عدم اطمینان با اشکال متفاوت بیان ترجیحات و ماتریس‌های مقایسات زوجی ناقص [32.1، 2.2، 1395، صفحه 99-111]
 • پایداری گذرا بهبود پایداری گذرای سیستم‌های قدرت با استفاده از کنترل فازی S‌T‌A‌T‌C‌O‌M [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 47-56]
 • پاسخ پایدار ارائه‌ی مدل‌های پایدار به ‌منظور استخراج وزن از ماتریس مقایسات زوجی بازه‌یی در فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی(A‌H‌P) [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 65-81]
 • پاسخ‌گویی مضامین و چالش‌های کاهش فساد در قراردادهای تدارکات عمومی با رویکرد پاسخ‌گویی به مطالبات ذی‌نفعان [34.1، 1.2، 1397، صفحه 81-87]
 • پاسخ‌های وابسته به هم ارائه‌ی شاخص نوین «نسبت سیگنال به اغتشاش» چندمتغیره برای پاسخ‌های وابسته به هم [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 3-12]
 • پایش پروفایل پایش فرایندهای دومرحله‌یی با مشخصه‌ی کیفی پروفایلی در مرحله‌ی دوم [31.1، 2.2، 1394، صفحه 3-11]
 • پایش پروفایل پواسون مدل نقطه‌ی تغییر برای پایش پروفایل‌های پواسون در فاز ۲ [33.1، 1.2، 1396، صفحه 113-120]
 • پایش پروفایل‌ها پایش پروفایل‌های خطی ساده با استفاده از نمودارهای کنترل تطبیقی T2 در فاز ۲ [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 73-85]
 • پایش رضایت و وفاداری مشتریان کاربرد رویکرد زنجیره‌ی مارکوف در طراحی نمودارکنترل جمع تجمعی برای پایش رضایت و وفاداری براساس مشاهدات رضایت‌سنجی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 15-25]
 • پایش وضعیت پایش وضعیت و نگهداری از قابلیت اطمینان سامانه های تک کاره [34.1، 1.1، 1397، صفحه 73-85]
 • پایگاه اهدای خون ارائه‌ی یک مدل مکان‌یابی در شبکه‌ی تأمین خون، با در نظر گرفتن مطلوبیت اهداکنندگان [34.1، 2.2، 1397، صفحه 43-51]
 • پدافند غیر عامل جانمایی تجهیزات با تسهیلات متحرک در یک شبکه با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 77-86]
 • پذیرش سفارش مسئله‌ی بهینه‌سازی مقید پذیرش و زمان‌بندی سفارشات دو عاملی با هدف بیشینه‌سازی مجموع سود [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 87-99]
 • پرداخت کافی سنجش، تجزیه و تحلیل و تبیین رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان(مطالعه موردی: سازمان سطرجدید اقتصادی کوثر، تهران) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 107-119]
 • پرداخت منصفانه سنجش، تجزیه و تحلیل و تبیین رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان(مطالعه موردی: سازمان سطرجدید اقتصادی کوثر، تهران) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 107-119]
 • پردازش آرایه‌یی مقایسه‌ی عملکرد الگوریتم‌های طیفی تخمین زاویه‌ی ورود و ارائه‌ی الگوریتمی با دقت بالا و حجم محاسباتی کم [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 63-69]
 • پردازش تصویر توسعه روشهای آماری مبتنی بر موجک برای پایش تصویر [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرسپترون‌های چندلایه (M‌L‌P) پیش‌بینی کوتاه‌مدت تقاضای فصلی الکتریسیته با استفاده از مدل‌های ترکیبی هوشمند نرم [35.1، 1.2، 1398، صفحه 113-121]
 • پیرکرنشی دینامیکی تأثیر دمای تغییر شکل بر خواص مکانیکی فولادهای دو فازی فریتی ـ بینایتی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 33-39]
 • پروژه‌های ساخت طراحی مدل انتخاب پیمانکار با استفاده از روش تلفیقی فرایند تحلیل شبکه‌یی وروش ابتکاری(مطالعه‌ی موردی: پروژه‌های ساخت) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 131-138]
 • پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساخت طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم مدل‌محور براییکپارچه‌سازی ارزیابی عملکرد پروژه و مدیریت ریسک(پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساخت) [33.1، 1.2، 1396، صفحه 129-139]
 • پروژه‌های عمرانی عوامل کلیدی موفقیت کارفرما در برون‌سپاری پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی شهرداری تهران) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 43-51]
 • پروژه‌های عمرانی ارزیابی و انتخاب پیمانکار در پروژه‌های عمرانی با رویکرد مدیریت زنجیره‌ی تأمین و بهره‌مندی از روش P‌R‌O‌M‌T‌H‌E‌E [34.1، 1.1، 1397، صفحه 29-37]
 • پروژه‌های نیروگاهی ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و روش تاپسیس فازی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 3-14]
 • پروژه‌های نفت و گاز ارزیابی چالش‌های شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های نفت و گاز به روش DEMATEL [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 121-129]
 • پروفایل یک رویکرد کنترل تطبیقی جدید برای پایش پروفایل‌های خطی چندگانه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 113-119]
 • پروفایل خطی ساده طراحی اقتصادی نمودار کنترل ۳E‌W‌M‌A-تعدیل شده برای پایش پروفایل‌های خطی ساده با رویکرد زنجیره‌ی مارکوف [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 11-20]
 • پروفایل خطی ساده توسعه‌ی الگوریتم خوشه‌بندی برای برآورد نقاط تغییر چندگانه در پایش پروفایل خطی ساده [32.1، 1.2، 1395، صفحه 47-55]
 • پروفایل خطی ساده چندمتغیره استفاده از برآوردکننده‌های استوار به‌منظور پایش پروفایل خطی ساده چندمتغیره [32.1، 2.2، 1395، صفحه 3-13]
 • پروفایل عملکرد ارائه‌ی روشی برای مقایسه‌ی پروفایل‌های مشخصه‌های کیفی زمان‌محور L‌T‌B و S‌T‌B [31.1، 2.2، 1394، صفحه 113-119]
 • پژوهش پیش‌بینی روند پژوهش‌های مهندسی صنایع با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 87-100]
 • پژوهش‌های چندسطحی چارچوب موفقیت چندسطحی در پروژه‌های مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی [32.1، 1.1، 1395، صفحه 127-138]
 • پس‌افت مدل‌سازی و بهینه‌سازی یک سیستم کنترل موجودی یک دوره‌یی با محدودیت‌های تصادفی در حالت‌های پس‌افت و فروش ازدست رفته [33.1، 1.2، 1396، صفحه 121-128]
 • پسماند خانگی مدل‌سازی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مدیریت پسماند خانگی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها: مطالعه‌ی موردی شهر تهران [34.1، 1.2، 1397، صفحه 147-159]
 • پسماند خشک ارزشمند مدل‌سازی دینامیکی سیستم مدیریت پسماندهای جامد شهری در کلان‌شهر تهران [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 67-77]
 • پیش‌بینی بار الکتریکی روش مؤثر هوشمند به‌منظور پیش‌بینی بار الکتریکی کوتاه‌مدت [33.1، 1.2، 1396، صفحه 43-54]
 • پیش‌بینی سری‌های زمانی به‌کارگیری منطق فازی برای بهبود عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور پیش‌بینی نرخ ارز [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 63-71]
 • پیش‌بینی سری‌های زمانی پیش‌بینی کوتاه‌مدت تقاضای فصلی الکتریسیته با استفاده از مدل‌های ترکیبی هوشمند نرم [35.1، 1.2، 1398، صفحه 113-121]
 • پیش‌بینی سری‌های زمانی به کارگیری ابزارهای هوش محاسباتی به‌منظور پیش‌بینی مصرف فولاد خام کشور [35.1، 1.1، 1398، صفحه 157-166]
 • پش‌بینی عملکرد پیش‌بینی عملکرد فرایندهای تولیدی بااستفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی (مورد کاوی: فرایند افشانه‌ی خشک‌کننده کاشی سرامیکی) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 31-38]
 • پیش‌بینی عملکرد پیش‌بینی عملکرد شغلی با استفاده از بهینه‌سازی چندهدفه و شبکه‌های عصبی از نوع G‌M‌D‌H به‌منظوربهبود فرایند گزینش کارکنان [32.1، 1.1، 1395، صفحه 41-51]
 • پیشگیرانه سیستم تعمیر و نگه‌داری پیشگیرانه‌ی جغرافیایی بااستفاده از فنّاوری سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی G‌I‌S [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 121-126]
 • پیشنهاد و انتقاد شهروند ارتباط بین عملکرد اجرایی دولت و مدیریت ارتباط با شهروند [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 51-61]
 • پنجره زمانی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل فراورده‌های نفتی چندگانه با در نظر گرفتن پنجره زمانی برای عرضه، تقاضا و مسیرهای حمل‌ونقل(مطالعه‌ی موردی: استان کردستان) [33.1، 1.1، 1396، صفحه 135-147]
 • پنجره زمانی مسیریابی دوره ای شناورهای خدماتی با پنجره زمانی در صنعت نفت دریایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پویایی مدل‌سازی و حل مسئله‌ی پوشش تدریجی پشتیبان سلسله مراتبی با در نظر گرفتن تسهیلات واسطه در حالت پویا [32.1، 2.1، 1395، صفحه 11-24]
 • پویایی سیستم تجزیه و تحلیل پویایی زنجیره‌ی تأمین در بازی توزیع نوشیدنی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 63-70]
 • پویایی سیستم بهینه‌یابی تخصیص کمّی ریسک دوباره‌کاری با بررسی رفتار منفعت به هزینه با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم [35.1، 1.2، 1398، صفحه 3-14]
 • پویایی سیستم بررسی اثرات سیاستهای سرمایه گذاری دانش و دانش مشتری بر عملکرد شرکت -مطالعه موردی صنعت فناوری اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • پویاشناسی سیستم‌ها تحلیل متغیرهای اقتصادی مؤثر بر صنعت نان ایران با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها [31.1، 2.2، 1394، صفحه 19-26]
 • پوسته کاربرد متدولوژی سطح پاسخ برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان پوسته‌ی اسلب در کوره‌های پیش‌گرم [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 143-139]
 • پوشش مکان‌یابی محور پوششی کامل چندلایه با تخصیص یگانه [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 117-125]
 • پوشش اشتراکی توسعه‌ی مدل مکان‌یابی ـ تخصیص بیشینه پوشش سلسله‌مراتبی اشتراکی [31.1، 2.1، 1394، صفحه 3-13]
 • پوشش پشتیبان مدل‌سازی و حل مسئله‌ی پوشش تدریجی پشتیبان سلسله مراتبی با در نظر گرفتن تسهیلات واسطه در حالت پویا [32.1، 2.1، 1395، صفحه 11-24]
 • پوشش تدریجی مدل‌سازی و حل مسئله‌ی پوشش تدریجی پشتیبان سلسله مراتبی با در نظر گرفتن تسهیلات واسطه در حالت پویا [32.1، 2.1، 1395، صفحه 11-24]
 • پوشش مجموعه مکان‌یابی و تخصیص بنادر مسافری در استان مازندران با تلفیق مدل «پوشش مجموعه» و روش «تاپسیس فازی [32.1، 1.1، 1395، صفحه 21-30]
 • پوشش مجموعه‌ی فازی به‌کارگیری روش پوشش مجموعه فازی به‌منظور انتخاب استراتژی‌های مناسب در روش ارزیابی متوازن [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 65-72]

ت

 • تابع بای‌اسکوئر استفاده از برآوردکننده‌های استوار به‌منظور پایش پروفایل خطی ساده چندمتغیره [32.1، 2.2، 1395، صفحه 3-13]
 • تابع رابط لجیت (L‌o‌g‌i‌t) پایش متغیر خروجی دوجمله‌یی با به‌کارگیری الگوهای خطی تعمیم‌یافته در فرایندهای دومرحله‌یی [31.1، 2.2، 1394، صفحه 61-71]
 • تابع مطلوبیت ارائه‌ی روشی برای مقایسه‌ی پروفایل‌های مشخصه‌های کیفی زمان‌محور L‌T‌B و S‌T‌B [31.1، 2.2، 1394، صفحه 113-119]
 • تابع مطلوبیت ارائه‌ی یک مدل مکان‌یابی در شبکه‌ی تأمین خون، با در نظر گرفتن مطلوبیت اهداکنندگان [34.1، 2.2، 1397، صفحه 43-51]
 • تاپسیس مدل‌سازی و بهینه‌سازی یک سیستم کنترل موجودی یک دوره‌یی با محدودیت‌های تصادفی در حالت‌های پس‌افت و فروش ازدست رفته [33.1، 1.2، 1396، صفحه 121-128]
 • تاپسیس فازی مکان‌یابی و تخصیص بنادر مسافری در استان مازندران با تلفیق مدل «پوشش مجموعه» و روش «تاپسیس فازی [32.1، 1.1، 1395، صفحه 21-30]
 • تاپسیس فازی ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی فازی تصادفی برای انتخاب و تخصیص سفارش به تأمین‌کننده تحت شرایط تخفیف و ریسک (حل با دو الگوریتم فراابتکاری) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 113-120]
 • تاپسیس فازی بازه‌یی ارائه‌ی یک مدل ترکیبی از A‌N‌P فازی بازه‌یی، F‌M‌E‌A فازی بازه‌یی و T‌O‌P‌S‌I‌S فازی بازه‌یی برای انتخاب تأمین‌کنندگان تحت شرایط ریسک [33.1، 1.1، 1396، صفحه 123-134]
 • تأثیرپذیری بررسی تأثیر نوسان نرخ ارز بر صنایع مختلف بازار سهام ایران [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 89-97]
 • تأخیر در پرداخت ارائه‌ی یک مدل جدید چند هدفه‌ی فازی برای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره‌ی تأمین [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 55-65]
 • تأخیر در پرداخت ارائه‌ی یک مدل چندهدفه برای انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن شرایط حداقل مسافت طی شده، تخفیف و تأخیر در پرداخت [32.1، 2.2، 1395، صفحه 47-56]
 • تأسیسات تقویت فشار گاز ارزیابی عملکرد در سازمان‌های فرکتال (مطالعه‌ی موردی: تأسیسات تقویت فشار گاز) [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 33-41]
 • تبرید شبیه‌سازی شده توسعه‌ی مدل مکان‌یابی ـ تخصیص بیشینه پوشش سلسله‌مراتبی اشتراکی [31.1، 2.1، 1394، صفحه 3-13]
 • تبلیغات رویکرد نظریه بازی برای تعیین سطح تبلیغات یک محصول به همراه قیمت گذاری دو محصول مکمل جانشین با وجود قیمت مشخص برای محصول اصلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبلیغات مشارکتی تبلیغات مشارکتی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 71-76]
 • تبلیغات مشارکتی رویکرد نظریه بازی برای هماهنگی سیاست‌های قیمت‌گذاری و تبلیغات مشارکتی با در نظر گرفتن هزینه‌های موجودی در یک زنجیره تأمین دو سطحی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 51-61]
 • تبلیغات و قیمت‌گذاری پویا تعادل بازخوردی نش برای تبلیغات و قیمت‌گذاری پویا در یک زنجیره‌ی تأمین با کانال‌های توزیع دوگانه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 79-90]
 • تجارت مدلی برای تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: صنعت روغن خوراکی) [32.1، 1.2، 1395، صفحه 81-86]
 • تجارت الکترونیک انتخاب استراتژی تجارت الکترونیک با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (مطالعه‌ی موردی: فولاد آلیاژی اصفهان) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 53-62]
 • تجارت الکترونیکی ارائه‌ی الگوریتمی به‌منظور خوشه‌بندی صفحات وب براساس محتوا و لینک [33.1، 1.1، 1396، صفحه 21-28]
 • تجارت الکترونیکی ترکیب وب‌خدمت‌ها مبتنی بر مشاهدات کاربران در سناریوی رایانش ابری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجاری‌سازی فنّاوری شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تجاری‌سازی فنّاوری با استفاده از روش دلفی فازی و فرایند تحلیل شبکه‌یی (A‌N‌P) [34.1، 2.2، 1397، صفحه 89-106]
 • تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی و آثار آن (F‌M‌E‌A) تخمین و بهبود قابلیت اطمینان حرکت گلوله ۲۳ میلی‌متری در لوله‌ی سلاح با استفاده از شبکه‌های بیزین و تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی با نظریه‌ی فازی [31.1، 2.1، 1394، صفحه 73-81]
 • تجزیه و تحلیل عاملی ارائه‌ی مدلی برای توسعه‌ی چابکی در سازمان‌ها [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 127-138]
 • تجزیه و تحلیل کیفی ارائه‌ی مدلی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر افراد با استفاده از نظریه‌ی محدودیت‌ها (مورد کاوی پروژه‌ی E‌R‌P سازمان ذوب‌آهن اصفهان) [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 27-37]
 • تحرک بین‌المللی سرمایه آزادسازی مالی و تحرک بین‌المللی سرمایه در کشور‌های منتخب در حال توسعه یک تحلیل تجربی [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 111-118]
 • تحقیق پیمایشی بررسی تجربی ارتباط عوامل آسیب‌پذیری زنجیره‌ی تأمین با انواع ریسک زنجیره‌ی تأمین خودروسازی ایران [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 75-85]
 • تحلیل آماری زمان‌بندی نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه برای سیستم‌های سری، موازی، و جایگزینی تک‌قطعه براساس تحلیل‌های آماری [34.1، 1.1، 1397، صفحه 17-28]
 • تحلیل برگشتی تحلیل برگشتی مبتنی بر جابه‌جایی مغار نیروگاه تلمبه‌ی ذخیره‌یی سیاه‌بیشه با استفاده از روش اجزاء مجزا [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 49-57]
 • تحلیل پوششی داده ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت‌های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده [32.1، 2.1، 1395، صفحه 101-109]
 • تحلیل پوششی داده شبکه‌یی اندازه گیری کارایی ساختارهای شبکه‌یی در شرایط کنترل متغیرهای واسطه‌یی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 101-109]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارائه‌ی مدلی برای تخمین کارایی براساس تکنیک تحلیل پوششی داده‌های تصادفی با اوزان فازی [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 47-55]
 • تحلیل پوششی داده‌ها الگوریتمی برای تحلیل پایداری و تعیین منطقه‌ی پایداری با استفاده از تغییر در مجموعه‌ی مرجع در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 59-64]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی عملکرد در سازمان‌های فرکتال (مطالعه‌ی موردی: تأسیسات تقویت فشار گاز) [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 33-41]
 • تحلیل پوششی داده‌ها استفاده از الگوریتم ژنتیک و تحلیل پوششی داده‌ها برای انتخاب کاراترین چیدمان مبتنی بر ساختار نواری منعطف [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 53-62]
 • تحلیل پوششی داده‌ها روشی جدید برای ارزیابی عملکرد سبد سهام در مدل میانگین، واریانس و چولگی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها مطالعه‌ی موردی: بازار بورس ایران [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 89-99]
 • تحلیل پوششی داده‌ها تلفیق تحلیل شبکه‌یی پوششی داده‌ها و کارت ارزیابی متوازن به‌منظور بهبود ارزیابی عملکرد [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 3-10]
 • تحلیل پوششی داده‌ها خودارزیابی سیستم‌های تولید شبکه‌ای در محیط‌های فازی شهودی (مطالعه موردی: شرکت سیم و کابل مغان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل پوششی داده‌ها(D‌E‌A) طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه با استفاده از روش تلفیقی B‌S‌C-D‌E‌A [33.1، 2.2، 1396، صفحه 27-37]
 • تحلیل پوششی داده‌های آینده‌نگر ارائه‌ی مدلی برای تخمین کارایی براساس تکنیک تحلیل پوششی داده‌های تصادفی با اوزان فازی [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 47-55]
 • تحلیل پوششی داده‌های تصادفی ارائه‌ی مدلی برای تخمین کارایی براساس تکنیک تحلیل پوششی داده‌های تصادفی با اوزان فازی [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 47-55]
 • تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌یی ارائه‌ی الگوی مبتنی بر سنجه‌های کمکی شبکه‌یی برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی تأمین(مورد مطالعه: زنجیره‌ی تأمین صنعت برق ایران) [35.1، 1.2، 1398، صفحه 51-65]
 • تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای فازی شهودی خودارزیابی سیستم‌های تولید شبکه‌ای در محیط‌های فازی شهودی (مطالعه موردی: شرکت سیم و کابل مغان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل تم مدل‌سازی معادلات ساختاری ارائه‌ی مدلی برای مدیریت آموزش سازمان‌ها و شناسایی و رتبه‌بندی ارزش‌های پیشنهادی سازمان‌های رکن چهارم آموزشی [34.1، 1.2، 1397، صفحه 65-79]
 • تحلیل حساسیت الگوریتمی برای تحلیل پایداری و تعیین منطقه‌ی پایداری با استفاده از تغییر در مجموعه‌ی مرجع در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 59-64]
 • تحلیل حساسیت تعیین اندازه‌ی دسته‌ی تولید اقتصادی در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی ـ دوکالایی با وجود دوباره‌کاری [34.1، 1.2، 1397، صفحه 43-53]
 • تحلیل حساسیت شبکه‌ی بهینه‌ی تولید، انتقال و توزیع یکپارچه در سیستم‌های جریان کارگاهی: مدل‌سازی و کاربرد شبکه در سیستم‌های تولیدی [35.1، 1.2، 1398، صفحه 85-94]
 • تحلیل درخت خطا F‌T‌A تخمین و بهبود قابلیت اطمینان حرکت گلوله ۲۳ میلی‌متری در لوله‌ی سلاح با استفاده از شبکه‌های بیزین و تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی با نظریه‌ی فازی [31.1، 2.1، 1394، صفحه 73-81]
 • تحلیل رابطه‌یی خاکستری شناسایی و رتبه‌بندی منابع تولید انرژی در صنعت برق برمبنای اصول توسعه‌ی پایدار با تحلیل روابط خاکستری [34.1، 2.2، 1397، صفحه 63-78]
 • تحلیل ریسک به‌کارگیری بانک داده به‌منظور تحلیل کمی ریسک طرح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی به‌کمک روش تاپسیس [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 121-127]
 • تحلیل ریسک تحلیل حساسیت در ریسک با استفاده از شبکه‌های بیزی [34.1، 1.2، 1397، صفحه 55-63]
 • تحلیل ریشه‌یی خرابی‌ها بهره‌گیری از رویکرد R‌C‌M به‌منظور افزایش همزمان اثربخشی و کارایی در فرایند نگه‌داری و تعمیرات (مطالعه‌ی موردی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی) [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 133-140]
 • تحلیل رفتار مشتری تحلیل رفتار مشتریان در خرید و ارسال پیامک گروهی آنلاین با استفاده از داده‌کاوی برمبنای مدل R‌F‌M [31.1، 2.2، 1394، صفحه 27-35]
 • تحلیل سلسله مراتبی ارائه‌ی مدلی برای مدیریت آموزش سازمان‌ها و شناسایی و رتبه‌بندی ارزش‌های پیشنهادی سازمان‌های رکن چهارم آموزشی [34.1، 1.2، 1397، صفحه 65-79]
 • تحلیل سلسله‌مراتبی ارزیابی عملکرد در سازمان‌های فرکتال (مطالعه‌ی موردی: تأسیسات تقویت فشار گاز) [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 33-41]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه‌ی مدلی ترکیبی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به‌منظور رتبه‌بندی عوامل موثر بر ریسک پروژه‌های نیروگاهی [33.1، 2.2، 1396، صفحه 63-74]
 • تحلیل شبکه‌یی پوششی داده‌ها تلفیق تحلیل شبکه‌یی پوششی داده‌ها و کارت ارزیابی متوازن به‌منظور بهبود ارزیابی عملکرد [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 3-10]
 • تحلیل شکاف بهبود کیفیت خدمات بانک‌ها: رویکرد تلفیقی مدل کانو و ماتریس کنترل عملکرد [32.1، 1.1، 1395، صفحه 13-20]
 • تحلیل عاملی طراحی مدلی جدید برای ارزیابی آمادگی حوزه‌ی زیرساخت فنّاوری اطلاعات و ارتباطات کشورها [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 39-51]
 • تحلیل عددی تحلیل عددی اثرات لایه‌بندی بر انتقال امواجِ حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 41-48]
 • تحلیل فرایند شبکه‌یی )A‌N‌P( طراحی مدل انتخاب پیمانکار با استفاده از روش تلفیقی فرایند تحلیل شبکه‌یی وروش ابتکاری(مطالعه‌ی موردی: پروژه‌های ساخت) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 131-138]
 • تحلیل کیفی شناسایی، تحلیل کیفی و خوشه‌بندی ریسک‌های پروژه‌های خطوط هوایی برق براساس استاندارد P‌M‌B‌O‌K [32.1، 2.1، 1395، صفحه 35-46]
 • تحلیل ماتریس عملکرد - کارایی بررسی تأثیر جریان دانش بر توسعه‌ی قابلیت‌ها و تمایلات تأمین‌کنندگان در یک زنجیره‌ی ارزش [34.1، 2.1، 1397، صفحه 65-76]
 • تحلیل مؤلفه‌ی اصلی روش مؤثر هوشمند به‌منظور پیش‌بینی بار الکتریکی کوتاه‌مدت [33.1، 1.2، 1396، صفحه 43-54]
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی انتخاب آرمان در برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی اعداد فازی شهودی بازه‌یی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 111-120]
 • تحویل چندگانه بهینه‌سازی مدل مقدار اقتصادی تولید(E‌P‌Q) با تحویل سفارش به‌صورت گسسته [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 101-105]
 • تحویل چندگانه یک الگوریتم ساده و بهبود دهنده برای مدل مقدار تولید اقتصادی با تحویل سفارش به‌صورت گسسته [34.1، 2.1، 1397، صفحه 133-139]
 • تحویل و بارگیری هم‌زمان تعیین ترکیب بهینه‌ی ناوگان و مسیریابی دوره‌یی شناورهای پشتیبانی در زنجیره‌ی تأمین تأسیسات دریایی نفت‌وگاز با درنظرگرفتن تحویل و بارگیری هم‌زمان [33.1، 2.2، 1396، صفحه 51-62]
 • تخصیص ارائه‌ی مدل یک‌پارچه‌ی مسیریابی، زمان‌بندی و تخصیص همزمان برای عملیات امداد و نجات در فاز پاسخ به فاجعه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 107-115]
 • تخصیص اپراتور طراحی سیستم تولید سلولی با درنظرگرفتن تخصیص اپراتور و قابلیت اطمینان ماشین‌آلات چندکاره در یک محیط پویا [33.1، 2.2، 1396، صفحه 137-148]
 • تخصیص اجزای مازاد ارائه‌ی راهبرد جدید برای تخصیص قطعات مازاد در مسئله‌ی بهینه‌سازی قابلیت اطمینان [35.1، 1.1، 1398، صفحه 167-176]
 • تخصیص پایایی ارائه‌ی شیوه‌یی جدید در تخصیص پایایی با استفاده از معیارهای تعیین میزان اهمیت در پایایی [31.1، 2.1، 1394، صفحه 117-124]
 • تخصیص چندگانه ارائه‌ی مدل دوهدفه‌ی طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین خون با ملاحظه‌ی نظریه‌ی صف در شرایط بحران [35.1، 1.1، 1398، صفحه 35-46]
 • تخصیص درب مقایسه‌ی سه الگوریتم فراابتکاری N‌S‌G‌A-I‌I،P‌E‌S‌A-I‌I و S‌P‌E‌A-I‌I در حل مسئله‌ی زمان‌بندی کامیون‌ها در مراکز بارانداز [33.1، 2.1، 1396، صفحه 117-128]
 • تخصیص سفارش به تأمین‌کننده مدل تصمیم‌گیری چندهدفه‌ی فازی جهت تخصیص سفارش به تأمین‌کننده در زنجیره‌ی تأمین چند دوره‌یی با در نظر گرفتن نرخ تورم در پارامترهای مالی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 119-131]
 • تخصیص سکوها ارائه‌ی یک مدل ریاضی جدید به‌منظور تخصیص وسایل نقلیه به سکوها و مسیریابی وسایل نقلیه به‌طور هم‌زمان در انبار عبوری با پنجره‌ی زمانی نرم [35.1، 1.2، 1398، صفحه 75-84]
 • تخصیص قابلیت اطمینان- اجزا مازاد بهینه‌سازی پویای پارامترهای الگوریتم هارمونی سرچ در حل مسئله تخصیص قابلیت اطمینان واجزای مازاد [33.1، 2.1، 1396، صفحه 3-10]
 • تخصیص کمّی ریسک بهینه‌یابی تخصیص کمّی ریسک دوباره‌کاری با بررسی رفتار منفعت به هزینه با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم [35.1، 1.2، 1398، صفحه 3-14]
 • تخصیص منابع انتخاب پروژه براساس تخصیص بهینه منابع با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 99-111]
 • تخفیف ارائه‌ی یک مدل چندهدفه برای انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن شرایط حداقل مسافت طی شده، تخفیف و تأخیر در پرداخت [32.1، 2.2، 1395، صفحه 47-56]
 • تخفیف ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی فازی تصادفی برای انتخاب و تخصیص سفارش به تأمین‌کننده تحت شرایط تخفیف و ریسک (حل با دو الگوریتم فراابتکاری) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 113-120]
 • تخفیف بهینه‌سازی همزمان قیمت فروشنده، چرخه‌ی بازپرسازی و نرخ تولید در سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده همراه با تخفیف، با رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها [34.1، 2.2، 1397، صفحه 79-88]
 • تخفیف حجمی انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از ترکیب A‌H‌P و نظریه‌ی مجموعه‌های تقریبی، و ارائه‌ی مدلی برای سطرجدید تخصیص سفارش به تأمین‌کنندگان منتخب [32.1، 1.1، 1395، صفحه 89-98]
 • تخفیف کلی تعیین اندازه‌ی انباشته در مسئله‌ی کنترل موجودی با تقاضای پویای احتمالی با در نظرگرفتن تخفیف کلی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 39-50]
 • تخلیه ارائه‌ی مدل یک‌پارچه‌ی مسیریابی، زمان‌بندی و تخصیص همزمان برای عملیات امداد و نجات در فاز پاسخ به فاجعه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 107-115]
 • تخلیه مصدومین ارائه‌ی یک مدل لجستیک چندهدفه‌ی فازی برای توزیع اقلام امدادی و تخلیه‌ی مصدومین در زمان بحران [31.1، 2.1، 1394، صفحه 15-23]
 • تخمین پارامتر تخمین هم‌زمان سطوح چندپاسخی وابسته به‌هم برای داده‌های طبقه‌بندی شده [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 145-157]
 • تخمین پارامترها ارائه‌ی یک مدل بهبود یافته و چگونگی تعیین ضرایب آن برای تخمین اثرات ولتاژ غیرسینوسی سطرجدید بر توان مصرفی بار [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 21-29]
 • تخمین زاویه‌ی ورود مقایسه‌ی عملکرد الگوریتم‌های طیفی تخمین زاویه‌ی ورود و ارائه‌ی الگوریتمی با دقت بالا و حجم محاسباتی کم [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 63-69]
 • تداخل مودال بررسی تأثیر محل خطا بر نوسانات بین‌ناحیه‌یی در سیستم‌های قدرت تحت استرس [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 37-46]
 • تدارکات عمومی مضامین و چالش‌های کاهش فساد در قراردادهای تدارکات عمومی با رویکرد پاسخ‌گویی به مطالبات ذی‌نفعان [34.1، 1.2، 1397، صفحه 81-87]
 • تری اتانول آمین ارزیابی اثر بازدارندگی دی‌اتانول آمین و تری‌اتانول آمین بر خوردگی فولاد در محیط بتن [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 59-62]
 • ترکیب بهینه‌ی تولیدات برنامه‌ریزی تولید در سیستم تولید پیوسته با تقاضای غیر قطعی با هدف بیشینه‌سازی تطابق تولید با تقاضا [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 3-14]
 • ترکیب وب‌خدمت ترکیب وب‌خدمت‌ها مبتنی بر مشاهدات کاربران در سناریوی رایانش ابری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تزریق گاز امتزاجی استفاده از روش پاراکر در تعیین حداقل فشار امتزاجی و مقایسه‌ی نتایج با روش تحلیلی [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 25-33]
 • تسطیح منابع بهینه‌سازی تسطیح منابع مشترک در چند شرکت به‌منظور تولید محصولات با منابع متنوع و با رویکرد نظریه‌ی بازی [35.1، 1.1، 1398، صفحه 3-9]
 • تسهیلات رقابتی ارائه‌ی مدل چندهدفه‌ی بهینه‌سازی استوار برای مسئله‌ی مکان‌یابی تسهیلات ـطراحی شبکه‌ی پایا در شرایط عدم قطعیت، در محیط رقابتی [35.1، 1.1، 1398، صفحه 23-34]
 • تسهیلات سلامت ارائه‌ی مدل مکان‌یابی ـ تخصیص دوهدفه و برنامه‌ریزی ظرفیت در طراحی شبکه‌ی تسهیلات سلامت [34.1، 1.1، 1397، صفحه 63-72]
 • تسهیلات متحرک جانمایی تجهیزات با تسهیلات متحرک در یک شبکه با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 77-86]
 • تسهیل پشتیبان به‌کارگیری مدل صف فوق مکعبی در مکان‌یابی تسهیلات اضطراری با درنظر گرفتن تسهیل پشتیبان [33.1، 1.2، 1396، صفحه 67-75]
 • تسهیل واسطه مدل‌سازی و حل مسئله‌ی پوشش تدریجی پشتیبان سلسله مراتبی با در نظر گرفتن تسهیلات واسطه در حالت پویا [32.1، 2.1، 1395، صفحه 11-24]
 • تسهیم دانش مدلی برای بهینه‌سازی تسهیم دانش در تشکیل تیم‌های پروژه‌ی توسعه‌ی محصول جدید [33.1، 2.2، 1396، صفحه 39-49]
 • تسهیم ریسک شراکت بخش خصوصی ـ دولتی در پروژه‌های نیروگاهی: تأثیر ریسک درآمد و بازار بر افزایش ارزش پول [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 121-130]
 • تصمیم‌گیری بهینه‌سازی آستانه‌ی اقدامات نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه در یک برنامه‌ی مبتنی بر شرایط )C‌P‌M(، بااستفاده از رویکرد برنامه‌ریزی پویا [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 115-119]
 • تصمیم‌گیری چندشاخصه ترکیب مدل تخصیص خطی کلاسیک با برنامه‌ریزی خطی چند هدفه برای ارزیابی رتبه‌بندی گزینه‌ها [34.1، 1.2، 1397، صفحه 129-136]
 • تصمیم‌گیری چندشاخصه‌ی فازی کاربرد تکنیک تصمیم‌گیری چندشاخصه‌ی فازی در تعیین مسیر بحرانی با استفاده از معیارهای زمان، هزینه، ریسک و کیفیت [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 11-17]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره «مکبث» روشی برای ارزیابی مطلوبیت طراحی‌های سیستمی مبتنی بر بدیهیات [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 133-138]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره بررسی روش تحلیل فراخ و ارائه‌ی روشی جدید برای به دست آوردن بردار وزن قطعی از ماتریس‌های مقایسات زوجی فازی [31.1، 2.1، 1394، صفحه 37-48]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره رویکردی جدید در نظریه‌ی بازی فازی برای ارزیابی تصمیم بهینه در مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره [32.1، 1.2، 1395، صفحه 109-116]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره انتخاب شریک تجاری در صنعت حمل‌ونقل هوایی با ترکیب روش‌های فرایند تحلیل شبکه‌ییسطرجدید فازی و ارزیابی نسبی مختلط فازی [32.1، 1.2، 1395، صفحه 117-129]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره ارائه‌ی مدلی ترکیبی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به‌منظور رتبه‌بندی عوامل موثر بر ریسک پروژه‌های نیروگاهی [33.1، 2.2، 1396، صفحه 63-74]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره مدل‌سازی و حل یک مسئله‌ی دوهدفه‌ی زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی و تحلیل حساسیت آن با استفاده از آزمون فرض آماری و روش‌های تاپسیس و میانگین ساده‌ی وزنی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 87-94]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی فازی مدل تصمیم‌گیری چندهدفه‌ی فازی جهت تخصیص سفارش به تأمین‌کننده در زنجیره‌ی تأمین چند دوره‌یی با در نظر گرفتن نرخ تورم در پارامترهای مالی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 119-131]
 • تصمیم‌گیری چندهدفه مدل‌سازی و حل یک مسئله‌ی دوباره‌کاری تولید با استفاده از رویکرد صف [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 67-71]
 • تصمیم‌گیری چندهدفه بهینه‌سازی مسئله‌ی دوهدفه تلفیقی مکان‌یابی ـقیمت‌گذاری ـ صف [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 93-105]
 • تصمیم‌گیری چندهدفه ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی جدید برای مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره‌ی تأمین، و حل آن با الگوریتم‌های فراابتکاری مبتنی بر پارتو [31.1، 2.1، 1394، صفحه 61-71]
 • تصمیم‌گیری دوره‌ی گارانتی تصمیمات قیمت‌گذاری و دوره‌ی گارانتی برای محصولات جایگزین با در نظر گرفتن راهبردهای همکاری و عدم همکاری شرکت‌ها [35.1، 1.1، 1398، صفحه 135-147]
 • تصمیم‌گیری گروهی تصمیم‌گیری گروهی در شرایط عدم اطمینان با اشکال متفاوت بیان ترجیحات و ماتریس‌های مقایسات زوجی ناقص [32.1، 2.2، 1395، صفحه 99-111]
 • تصمیم‌گیری متمرکز بررسی رویکردهای استکلبرگ و متمرکز در تبلیغات و قیمت‌گذاری پویا برای زنجیره‌ی تأمین دوکانالی [35.1، 1.2، 1398، صفحه 139-146]
 • تصویر سهام روشی جدید برای ارزیابی عملکرد سبد سهام در مدل میانگین، واریانس و چولگی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها مطالعه‌ی موردی: بازار بورس ایران [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 89-99]
 • تعادل استکلبرگ تعادل بازخوردی نش برای تبلیغات و قیمت‌گذاری پویا در یک زنجیره‌ی تأمین با کانال‌های توزیع دوگانه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 79-90]
 • تعادل بار ترافیک مکان‌یابی چندهدفه‌ی فرودگاه‌های هاب پرازدحام با استفاده از سیستم‌های صف [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 37-51]
 • تعادل بازخوردی استکلبرگ بررسی رویکردهای استکلبرگ و متمرکز در تبلیغات و قیمت‌گذاری پویا برای زنجیره‌ی تأمین دوکانالی [35.1، 1.2، 1398، صفحه 139-146]
 • تعادل بازخوردی نش تعادل بازخوردی نش برای تبلیغات و قیمت‌گذاری پویا در یک زنجیره‌ی تأمین با کانال‌های توزیع دوگانه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 79-90]
 • تعادل خط تولید یکپارچه‌سازی طراحی سیستم‌های تولید سلولی و برنامه‌ریزی تولید با نگرش تولید متوازن [34.1، 2.1، 1397، صفحه 53-64]
 • تعادل نش ارائه‌ی مدل تخصیص ظرفیت در زنجیره‌ی تأمین چنددوره‌یی؛ رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها [33.1، 2.1، 1396، صفحه 35-42]
 • تعادل نش طراحی قراردادهای عمده‌فروشی و تسهیم سود در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی [33.1، 1.2، 1396، صفحه 13-22]
 • تعادل نش مدل‌سازی راهبردهای زنجیره‌ی تأمین صنعت سبز با استفاده از نظریه‌ی بازی‌ها با تصمیم‌سازی دولت؛ مدل ۳ بازیکن [35.1، 1.2، 1398، صفحه 15-24]
 • تعادل نش و استکلبرگ رویکرد نظریه‌ی بازی برای قیمت‌گذاری و تعیین میزان سرمایه‌گذاری با وجود دو تولیدکننده‌ی دارای کالاهای جانشین [35.1، 1.1، 1398، صفحه 11-21]
 • تعداد انطباق تخمین هم‌زمان سطوح چندپاسخی وابسته به‌هم برای داده‌های طبقه‌بندی شده [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 145-157]
 • تعداد سفارش‌های دیرکرددار مسئله‌ی بهینه‌سازی مقید پذیرش و زمان‌بندی سفارشات دو عاملی با هدف بیشینه‌سازی مجموع سود [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 87-99]
 • تعداد شکست‌ها در دوره‌ی وارانتی تحلیل هزینه‌های وارانتی دوبعدی برای محصول دست دوم با در نظر گرفتن فعالیت ارتقاء [34.1، 2.2، 1397، صفحه 143-149]
 • تعداد کارهای تأخیردار کمینه‌کردن تعداد کارهای تأخیردار در زمان‌بندی جریان کارگاهی با کارهای رو به زوال و ورودی‌های غیر همزمان [33.1، 1.1، 1396، صفحه 75-85]
 • تعمیرات سیستم تعمیر و نگه‌داری پیشگیرانه‌ی جغرافیایی بااستفاده از فنّاوری سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی G‌I‌S [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 121-126]
 • تعمیر و نگه‌داری پیشگیرانه بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان تجهیزات شبکه‌ی انتقال برق از طریق بهینه‌سازی زمان‌بندی سرویس تعمیر و سطرجدید نگه‌داری با استفاده از الگوریتم مورچگان [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 29-36]
 • تعیین اندازه‌ی انباشته‌ی احتمالی تعیین اندازه‌ی انباشته در مسئله‌ی کنترل موجودی با تقاضای پویای احتمالی با در نظرگرفتن تخفیف کلی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 39-50]
 • تعیین اندازه‌ی دسته تعیین اندازه‌ی دسته‌ی تولید اقتصادی در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی ـ دوکالایی با وجود دوباره‌کاری [34.1، 1.2، 1397، صفحه 43-53]
 • تعیین حجم انباشته‌ی توأم اقتصادی بررسی مدل‌های تعیین حجم انباشته‌ی توأم اقتصادی در زنجیره‌های تأمین چندسطحی [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 127-136]
 • تعیین ظرفیت ارائه یک مدل ساختاری برای عملکرد سیستم آژانس هواپیمایی با رویکرد نظریه‌ی صف [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 141-146]
 • تعیین ناوگان بهینه تعیین ترکیب بهینه‌ی ناوگان و مسیریابی دوره‌یی شناورهای پشتیبانی در زنجیره‌ی تأمین تأسیسات دریایی نفت‌وگاز با درنظرگرفتن تحویل و بارگیری هم‌زمان [33.1، 2.2، 1396، صفحه 51-62]
 • تعویض بهینه‌سازی آستانه‌ی اقدامات نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه در یک برنامه‌ی مبتنی بر شرایط )C‌P‌M(، بااستفاده از رویکرد برنامه‌ریزی پویا [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 115-119]
 • تغییرات تاکتیکی در سبد وسایل نقلیه مدل‌سازی سه مرحله‌ای و دو هدفه مساله‌ی برنامه‌ریزی حمل و نقل، انتخاب و تغییرات تاکتیکی سبد وسایل نقلیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییرپذیری ارائه‌ی یک رویکرد جست‌وجوی شناور و مبتنی بر روش پارتو به‌منظور حل مسئله‌ی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر چندهدفه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 59-67]
 • تغییر سازمانی ارائه‌ی مدلی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر افراد با استفاده از نظریه‌ی محدودیت‌ها (مورد کاوی پروژه‌ی E‌R‌P سازمان ذوب‌آهن اصفهان) [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 27-37]
 • تیغه بررسی تأثیر فاصله‌داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه‌ی ماشین حفر تونل )T‌B‌M( به روش عددی، و مقایسه‌ی نتایج در حالت دوبعدی و سه‌بعدی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 63-68]
 • تفاهم‌نامه‌ی همکاری ارائه‌ی مدل انتخاب تأمین‌کننده برای قراردادهای همکاری با در نظر گرفتن عملکرد تحویل تأمین‌کننده در امداد بشردوستانه [33.1، 2.2، 1396، صفحه 75-83]
 • تقاضای احتمالی مدل کنترل موجودی دوهدفه‌ی احتمالی با حمل‌ونقل چندحالته و الگوگیری از مسئله‌ی بسته‌بندی ظرف [32.1، 1.2، 1395، صفحه 97-107]
 • تقاضای احتمالی ارائه‌ی یک مدل موجودی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی [33.1، 1.2، 1396، صفحه 101-112]
 • تقاضای احتمالی یک مدل موجودی تک‌دوره‌یی با ظرفیت تولید محدود در شرایط عدم قطعیت بودجه و هزینه‌ی کمبود [34.1، 2.2، 1397، صفحه 9-19]
 • تقاضای پواسون مدلی یک‌پارچه برای زنجیره‌یی همراه با جریان تأمین قطع‌شونده [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 127-132]
 • تقاضای تصادفی مکان‌یابی تسهیلات بازتولید و انبار در سیستم‌های یک‌پارچه لجستیک مستقیم و معکوس بر حالت تقاضای تصادفی با در نظر گرفتن کالاهای مرجوعی با محدودیت ظرفیت [33.1، 2.1، 1396، صفحه 91-97]
 • تقاضای غیر قطعی برنامه‌ریزی تولید در سیستم تولید پیوسته با تقاضای غیر قطعی با هدف بیشینه‌سازی تطابق تولید با تقاضا [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 3-14]
 • تقاضای فصلی الکتریسیته پیش‌بینی کوتاه‌مدت تقاضای فصلی الکتریسیته با استفاده از مدل‌های ترکیبی هوشمند نرم [35.1، 1.2، 1398، صفحه 113-121]
 • تقریب خطی حمله‌ی تمایز بر نوع ساده‌شده‌ی رمز دنباله‌یی 128-WG [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 57-61]
 • تقسیم‌بندی مشتریان ارائه‌ی یک سامانه‌ی هوشمند با تلفیقی از درخت رگرسیونی و نقشه‌ی خودسازمانده بهینه‌شده برای تقسیم‌بندی بهینه‌ی مشتریان [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 43-54]
 • تقسیم تقاضا ارایه یک الگوریتم بهینه‌سازی خفاش برای مسأله مسیریابی- موجودی چنددوره‌ای- چندمحصولی همراه با شکست تقاضا و حمل در بازگشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقلیدپذیری مدل‌سازی ریاضی تولید و تقلید نوآوری و اثرات آن بر رفاه اجتماعی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]
 • تکرار اندازه‌گیری طراحی آماری ـ اقتصادی نمودار کنترل میانگین انطباق‌پذیر با اندازه نمونه متغیر با درنظرگرفتن خطای اندازه‌گیری [33.1، 1.2، 1396، صفحه 55-65]
 • تکنیک ارزیابی و آزمون تصمیم‌سازی (D‌E‌M‌A‌T‌E‌L) ارائه‌ی کارت امتیازی متوازن توسعه‌یافته با به‌کارگیری تکنیک‌های A‌H‌P و D‌E‌M‌A‌T‌E‌L(مطالعه‌ی موردی: سازمان متولی توسعه‌ی صنعتی و شهرک‌های صنعتی) [32.1، 2.1، 1395، صفحه 85-97]
 • تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی (A‌H‌P) ارائه‌ی کارت امتیازی متوازن توسعه‌یافته با به‌کارگیری تکنیک‌های A‌H‌P و D‌E‌M‌A‌T‌E‌L(مطالعه‌ی موردی: سازمان متولی توسعه‌ی صنعتی و شهرک‌های صنعتی) [32.1، 2.1، 1395، صفحه 85-97]
 • تکنیک دلفی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر خصوصی‌سازی صنایع پالایش گاز ایران با رویکرد تلفیقی دلفی ـدیماتل ـ فرایند سطرجدید تحلیل شبکه‌یی(مورد کاوی:شرکت پالایش گاز پارسیان) [31.1، 2.2، 1394، صفحه 37-49]
 • تکنیک دیماتل شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر خصوصی‌سازی صنایع پالایش گاز ایران با رویکرد تلفیقی دلفی ـدیماتل ـ فرایند سطرجدید تحلیل شبکه‌یی(مورد کاوی:شرکت پالایش گاز پارسیان) [31.1، 2.2، 1394، صفحه 37-49]
 • تکنیک طراحی و تحلیل آزمایش‌ها کاربرد تکنیک طراحی آزمایش‌ها در چارچوب نظام مدیریت کیفیت، به‌منظور بررسی و ارزیابی تأثیر سطرجدید عوامل مختلف بر عملکرد فرایندهای سازمان صنایع دفاع [33.1، 1.1، 1396، صفحه 95-102]
 • تلفات ارائه‌ی یک مدل بهبود یافته و چگونگی تعیین ضرایب آن برای تخمین اثرات ولتاژ غیرسینوسی سطرجدید بر توان مصرفی بار [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 21-29]
 • تلفن همراه قیمت‌گذاری محصولات آزاد و مشترک تولیدکنندگان تلفن همراه و اپراتورهای خدمات مخابراتی در حالت‌های همکاری و عدم همکاری آن‌ها: رویکرد نظریه‌ی بازی [34.1، 1.2، 1397، صفحه 15-26]
 • تیم پروژه مدلی برای بهینه‌سازی تسهیم دانش در تشکیل تیم‌های پروژه‌ی توسعه‌ی محصول جدید [33.1، 2.2، 1396، صفحه 39-49]
 • تیم‌سازی ارائه‌ی مدل تیم‌سازی متخصصان با درنظر گرفتن شبکه‌ی همکاری و مهارت [34.1، 1.2، 1397، صفحه 37-42]
 • تیم طراحی ارائه‌ی یک سیستم فازی هوشمند برای ارزیابی و آنالیز خانه‌ی کیفیت [31.1، 2.1، 1394، صفحه 49-59]
 • تندترین شیب مدلسازی و حل یک مسئله غیرخطی تولید- توزیع پیشنهادی با دو رویکرد حل برنامه‌ریزی غیرخطی و الگوریتم ژنتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنظیم پارامتر تنظیم و کالیبراسیون مدل‌های پیچیده‌ی رایانه‌یی با رویکرد مهندسی - آماری مطالعه‌ی موردی: ماشین کاری به کمک لیزر [35.1، 1.2، 1398، صفحه 95-101]
 • تهران بررسی آلودگی آلی آب‌های زیرزمینی شهر تهران [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 9-14]
 • توافق گروهی تصمیم‌گیری گروهی در شرایط عدم اطمینان با اشکال متفاوت بیان ترجیحات و ماتریس‌های مقایسات زوجی ناقص [32.1، 2.2، 1395، صفحه 99-111]
 • توالی بهینه‌ی فعالیت‌ها بهینه‌سازی توالی فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه برای یک سیستم چندمؤلفه‌یی تعمیرپذیر با ساختار سری [33.1، 1.1، 1396، صفحه 55-63]
 • توان ارائه‌ی یک مدل بهبود یافته و چگونگی تعیین ضرایب آن برای تخمین اثرات ولتاژ غیرسینوسی سطرجدید بر توان مصرفی بار [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 21-29]
 • توانایی‌تطبیق‌پذیری با مشتریان بررسی راه‌کارهای تبدیل بنگاه‌های لجستیکی سنتی به شرکت‌های لجستیکی طرف سوم (3P‌L) مطالعه‌ی موردی: شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 91-103]
 • توانایی هماهنگی مشتریان بررسی راه‌کارهای تبدیل بنگاه‌های لجستیکی سنتی به شرکت‌های لجستیکی طرف سوم (3P‌L) مطالعه‌ی موردی: شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 91-103]
 • توجیه توجیه سرمایه گذاری فنّاوری‌های پیشرفته‌ی ساخت و تولید برای شرکت قطعه‌ساز با استفاده از طراحی بدیهه‌گرا [34.1، 1.2، 1397، صفحه 89-99]
 • تورم ارائه‌ی یک مدل دوهدفه برای طراحی شبکه‌ی توزیع در یک زنجیره‌ی تأمین سه سطحی با در نظر گرفتن تورم در محیط فازی [35.1، 1.1، 1398، صفحه 71-80]
 • تورم ارائه‌ی مدل مقدار اقتصادی تولید (EPQ) با در نظر گرفتن تورم، ارزش زمانی پول و متغیر سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید [(مقالات آماده انتشار)]
 • توزیع مدل‌سازی و حل مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه (V‌R‌P) در بخش توزیع زنجیره‌ی تأمین با درنظرگرفتن محدودیت تردد [34.1، 1.1، 1397، صفحه 147-155]
 • توزیع اقلام امدادی ارائه‌ی یک مدل لجستیک چندهدفه‌ی فازی برای توزیع اقلام امدادی و تخلیه‌ی مصدومین در زمان بحران [31.1، 2.1، 1394، صفحه 15-23]
 • توزیع نامعین باقی‌مانده‌ها مدل‌سازی مسائل متغیرهای چندپاسخه با توزیع نامعین غیر نرمال با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک [31.1، 2.1، 1394، صفحه 83-91]
 • توزیع وایبال بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان تجهیزات شبکه‌ی انتقال برق از طریق بهینه‌سازی زمان‌بندی سرویس تعمیر و سطرجدید نگه‌داری با استفاده از الگوریتم مورچگان [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 29-36]
 • توسعه تبیین ارتباط توسعه‌ی اقتصادی با دو مقوله‌ی «توسعه‌ی کسب‌وکار» و «کارآفرینی» [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 85-92]
 • توسعه‌ی اقتصادی تبیین ارتباط توسعه‌ی اقتصادی با دو مقوله‌ی «توسعه‌ی کسب‌وکار» و «کارآفرینی» [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 85-92]
 • توسعه‌ی پایدار شناسایی و رتبه‌بندی منابع تولید انرژی در صنعت برق برمبنای اصول توسعه‌ی پایدار با تحلیل روابط خاکستری [34.1، 2.2، 1397، صفحه 63-78]
 • توسعه‌ی تأمین‌کنندگان بررسی تأثیر جریان دانش بر توسعه‌ی قابلیت‌ها و تمایلات تأمین‌کنندگان در یک زنجیره‌ی ارزش [34.1، 2.1، 1397، صفحه 65-76]
 • توسعه‌ی شهری یک رویکرد مدل‌سازی سیستم پویا برای ارزیابی مشارکت مردم در مدیریت ضایعات جامد شهری [35.1، 1.1، 1398، صفحه 149-156]
 • توسعه محصول جدید مدلی برای بهینه‌سازی تسهیم دانش در تشکیل تیم‌های پروژه‌ی توسعه‌ی محصول جدید [33.1، 2.2، 1396، صفحه 39-49]
 • توقفات اضطراری بهینه‌سازی مقدار کالای در جریان ساخت با توجه به عدم ظرفیت یکسان ماشین‌آلات و تعمیرات اضطراری در سیستم‌های تولیدی پیوسته [32.1، 2.1، 1395، صفحه 119-126]
 • تولید مدل تولید، بازتولید و دفع اقلام قراضه با فرض کیفیت متفاوت کالاهای جدید و بازتولیدی همراه با خرابی و فرایند دوباره‌کاری [33.1، 2.1، 1396، صفحه 139-179]
 • تولید ترکیبی ارائه‌ی یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله‌ی یک‌پارچه‌ی تولید ترکیبی ـ برون‌سپاری تحت نظریه‌ی محدودیت‌ها [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 101-107]
 • تولید ـتوزیع ارائه‌ی یک روش آزادسازی لاگرانژی برای یک مدل جدید تولید ـ توزیع در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی چندمحصولی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 25-39]
 • تولید چندمحصولی برنامه‌ریزی تولید در سیستم تولید پیوسته با تقاضای غیر قطعی با هدف بیشینه‌سازی تطابق تولید با تقاضا [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 3-14]
 • تولید دسته‌یی برنامه‌ریزی تولید در سیستم تولید پیوسته با تقاضای غیر قطعی با هدف بیشینه‌سازی تطابق تولید با تقاضا [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 3-14]
 • تولید فکر بررسی نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در حوزه‌ی سیاست‌گذاری در چند کشور جهان و ایران [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 63-73]
 • تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر ارائه‌ی یک رویکرد جست‌وجوی شناور و مبتنی بر روش پارتو به‌منظور حل مسئله‌ی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر چندهدفه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 59-67]
 • تولیدکنندگان انرژی صنعت برق شناسایی و رتبه‌بندی منابع تولید انرژی در صنعت برق برمبنای اصول توسعه‌ی پایدار با تحلیل روابط خاکستری [34.1، 2.2، 1397، صفحه 63-78]
 • تولید محصول جدید طراحی پیکره‌ی زنجیره‌ی تأمین برای محصول جدید (مطالعه‌ی موردی: شرکت تولیدی) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 15-25]
 • تولید ـ مسیریابی ـ موجودی مروری بر تحقیقات مرتبط با مسئله‌ی تولید ـمسیریابی ـ موجودی با تأکید بر مدل‌ها و روش‌های حل [33.1، 2.1، 1396، صفحه 65-77]
 • تولید و تقلید نوآوری مدل‌سازی ریاضی تولید و تقلید نوآوری و اثرات آن بر رفاه اجتماعی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]
 • تئوری صف مدلسازی مساله چند هدفه مکان یابی-تخصیص تسهیلات سلسله‌مراتبی با در نظر گرفتن ساختار صف و حل آن با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری [(مقالات آماده انتشار)]

ث

 • ثبات رویکرد واکنشی باثبات برای زمان‌بندی آنی سیستم جریان کارگاهی انعطاف‌پذیر با شرط‌پذیرش یا رد سفارش‌های غیرمنتظره [33.1، 2.2، 1396، صفحه 105-115]
 • ثبات مدل‌سازی ریاضی و حل مسئله‌ی تعیین توالی عملیات خودرو با در نظر گرفتن اختلالات تأمین پیش‌بینی نشده [33.1، 1.1، 1396، صفحه 103-111]

ج

 • جابه‌جایی استفاده از روش پاراکر در تعیین حداقل فشار امتزاجی و مقایسه‌ی نتایج با روش تحلیلی [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 25-33]
 • جانشینی تقاضا روبه پایین ارائه‌ی یک مدل ریاضی سه‌هدفه برای برنامه‌ریزی پایدار زنجیره‌ی تأمین مواد کشاورزی زوال‌پذیر [35.1، 1.2، 1398، صفحه 25-38]
 • جبران‌ساز مطالعه و بررسی تطبیقی ساختارهای جبران‌ساز برای سیستم‌های A‌D‌S‌L [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 3-10]
 • جبران‌ساز ایستای توان راکتیو بهبود پایداری گذرای سیستم‌های قدرت با استفاده از کنترل فازی S‌T‌A‌T‌C‌O‌M [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 47-56]
 • جذب سطحی ‌بررسی اثرات شدت جریان حجمی و عمق بستر رزین کربن فعال در جداسازی اسید بنزوئیک [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 35-39]
 • جریان دانش بررسی تأثیر جریان دانش بر توسعه‌ی قابلیت‌ها و تمایلات تأمین‌کنندگان در یک زنجیره‌ی ارزش [34.1، 2.1، 1397، صفحه 65-76]
 • جریان کارکردی محصول F‌F‌B‌D تخمین و بهبود قابلیت اطمینان حرکت گلوله ۲۳ میلی‌متری در لوله‌ی سلاح با استفاده از شبکه‌های بیزین و تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی با نظریه‌ی فازی [31.1، 2.1، 1394، صفحه 73-81]
 • جریان کارگاهی کمینه‌کردن تعداد کارهای تأخیردار در زمان‌بندی جریان کارگاهی با کارهای رو به زوال و ورودی‌های غیر همزمان [33.1، 1.1، 1396، صفحه 75-85]
 • جریان کارگاهی انعطاف‌پذیر ارائه‌ی الگوریتمی فراابتکاری بر پایه‌ی شبیه‌سازی تبرید برای مسئله‌ی زمان‌بندی گروهی در محیط جریان کارگاهی انعطاف‌پذیر با زمان‌های آماده‌سازیِ وابسته به توالی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 75-91]
 • جریان نقد در معرض ریسک برنامه‌ریزی شبکه‌ی تأمین با در نظر گرفتن ریسک [31.1، 2.1، 1394، صفحه 25-35]
 • جزء بررسی و ارائه‌ی یک رویکرد تلفیقی از روش ماتریس ساختار طراحی محصول (D‌S‌M)نظریه‌ی مجموعه‌ی فازی (F‌S‌T) برای خوشه‌بندی محصول پیچیده [34.1، 1.1، 1397، صفحه 157-165]
 • جستجوی همسایگی تطبیق یافته مسئله‌ی مکان‌یابی هاب تک‌تخصیصه با در نظر گرفتن امکان اختلال در هاب‌ها: مدل‌سازی و ارائه‌ی الگوریتم حل [35.1، 1.1، 1398، صفحه 119-133]
 • جست‌وجوی بازار ارائه‌ی مدل تخصیص ظرفیت در زنجیره‌ی تأمین چنددوره‌یی؛ رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها [33.1، 2.1، 1396، صفحه 35-42]
 • جست‌وجوی چندجهتی قیمت‌گذاری دسته‌یی و مدیریت موجودی انبار با در نظر گرفتن رفتار مشتری [33.1، 1.2، 1396، صفحه 35-42]
 • جست‌وجوی خطی تعیین تعداد ماشین و حجم بافرها در خطوط تولید نامطمئن به‌منظور بهینه‌سازی نرخ تولید [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 105-115]
 • جست‌وجوی ممنوع ارائه‌ی الگوریتم جست‌وجوی ممنوع با استراتژی تنوع برای حل مسئله‌ی چیدمان پویای تسهیلات [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 109-117]
 • جست‌وجوی ممنوعه مسئله‌ی مسیریابی وسیله‌ی حمل و نقل وابسته به زمان در گراف‌های چندگانه [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 119-127]
 • جست‌وجوی ممنوعه تعیین ترکیب بهینه‌ی ناوگان و مسیریابی دوره‌یی شناورهای پشتیبانی در زنجیره‌ی تأمین تأسیسات دریایی نفت‌وگاز با درنظرگرفتن تحویل و بارگیری هم‌زمان [33.1، 2.2، 1396، صفحه 51-62]
 • جست‌وجوی همسایگی متغیر رویکردی جدید در مدل‌سازی و حل مسائل مکان‌یابی محورٓـ مسیریابی و آزمایش آن روی سامانه‌ی پستی ایران [33.1، 1.1، 1396، صفحه 3-12]
 • جغرافیایی سیستم تعمیر و نگه‌داری پیشگیرانه‌ی جغرافیایی بااستفاده از فنّاوری سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی G‌I‌S [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 121-126]
 • جمع‌آوری پسماند بهبود برنامه‌ریزی جمع‌آوری پسماندهای شهری در ابعاد واقعی )مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 99-106]
 • جواب غیرمسلط شناسایی ترکیب غیرمسلط عوامل کنترلی در مسئله‌ی چندپاسخه با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 11-19]

چ

 • چابک استراتژی ناب ـچابک در سازمان‌های خدماتی: رویکردی مقایسه‌یی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]
 • چابکی ارائه‌ی مدلی برای توسعه‌ی چابکی در سازمان‌ها [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 127-138]
 • چارچوب طبقه‌بندی فرایندها طراحی الگوی اثربخش مدیریت فرایندها در سازمان‌های عمومی با استفاده از چارچوب P‌C‌F و رویکرد B‌P‌M‌N [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 154-145]
 • چالش‌ها ارزیابی چالش‌های شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های نفت و گاز به روش DEMATEL [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 121-129]
 • چاههای تولیدی در میادین نفتی مشترک مسیریابی دوره ای گروه های خدمات فنی چاهها در میادین نفتی مشترک فراساحلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چرخه‌ی بهبود راهبردی به‌کارگیری الگوی حذف فراگیر فعالیت‌های بدون ارزش افزوده در شرکت جهان‌افروز بر پایه مدیریت ناب [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 11-25]
 • چیرگی تصادفی بهینه‌سازی استوار سبد مالی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی موزون [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 3-10]
 • چشم‌انداز مدلی اجرایی برای بهینه‌سازی تحقق چشم‌انداز سازمان با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 147-151]
 • چند خرده‌فروش مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده با در نظر گرفتن انتقال کالا بین انبار خرده‌فروشان با وجود یک تأمین‌کننده و چند خرده‌فروش [34.1، 1.2، 1397، صفحه 27-35]
 • چنددوره‌یی مدل تصمیم‌گیری چندهدفه‌ی فازی جهت تخصیص سفارش به تأمین‌کننده در زنجیره‌ی تأمین چند دوره‌یی با در نظر گرفتن نرخ تورم در پارامترهای مالی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 119-131]
 • چندسطحی مدیریت موجودی در یک سیستم زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته‌ی سه‌سطحی با بازگشتی‌ها و تقاضای همبسته [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 27-37]
 • چندلایه مکان‌یابی محور پوششی کامل چندلایه با تخصیص یگانه [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 117-125]
 • چندمحصولی ارائه‌ی مدل و الگوریتم ابتکاری سازنده برای مسئله‌ی مسیریابی موجودی چندمحصولی چنددوره‌ییسطرجدید کمبوددار با پنجره‌ی زمانی [32.1، 1.1، 1395، صفحه 99-111]
 • چندمحصولی ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی فازی تصادفی برای انتخاب و تخصیص سفارش به تأمین‌کننده تحت شرایط تخفیف و ریسک (حل با دو الگوریتم فراابتکاری) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 113-120]
 • چندمحصولی قیمت‌گذاری دسته‌یی و مدیریت موجودی انبار با در نظر گرفتن رفتار مشتری [33.1، 1.2، 1396، صفحه 35-42]
 • چند محصولی مروری بر تحقیقات مرتبط با مسئله‌ی تولید ـمسیریابی ـ موجودی با تأکید بر مدل‌ها و روش‌های حل [33.1، 2.1، 1396، صفحه 65-77]
 • چند-محصولی ارایه یک الگوریتم بهینه‌سازی خفاش برای مسأله مسیریابی- موجودی چنددوره‌ای- چندمحصولی همراه با شکست تقاضا و حمل در بازگشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • چندمعیاره انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از ترکیب A‌H‌P و نظریه‌ی مجموعه‌های تقریبی، و ارائه‌ی مدلی برای سطرجدید تخصیص سفارش به تأمین‌کنندگان منتخب [32.1، 1.1، 1395، صفحه 89-98]
 • چندهدفه انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از ترکیب A‌H‌P و نظریه‌ی مجموعه‌های تقریبی، و ارائه‌ی مدلی برای سطرجدید تخصیص سفارش به تأمین‌کنندگان منتخب [32.1، 1.1، 1395، صفحه 89-98]
 • چند وضعیتی ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های چندوضعیتی تعمیرپذیر با در نظر گرفتن خرابی‌های وابسته به وسیله‌ی درخت خرابی پویا و شبکه‌های بیزی پویا [35.1، 1.1، 1398، صفحه 91-104]

ح

 • حداقل سازی جریان مدل‌سازی ریاضی برای گروه‌بندی ماشین‌ها در سیستم‌های هدایت‌شونده‌ی خودکار زوجی براساس«استراتژی جریان متوازن» [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 13-21]
 • حداقل فشار امتزاجی استفاده از روش پاراکر در تعیین حداقل فشار امتزاجی و مقایسه‌ی نتایج با روش تحلیلی [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 25-33]
 • حداقل مقدار معامله انتخاب سبد سهام بااستفاده از بهینه‌سازی گروه ذره‌ها [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 113-125]
 • حد پایین مسیریابی دوره ای گروه های خدمات فنی چاهها در میادین نفتی مشترک فراساحلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حریم شخصی بررسی راهکارهای مؤثر برای کاهش محدودیت‌های امنیتی و نقض حریم شخصی در استفاده از سیستم‌های R‌F‌I‌D در ایران (موردکاوی: گذرنامه‌ی الکترونیکی) [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 25-34]
 • حمایت سازمانی بررسی تأثیر سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی بر موفقیت شغلی مدیران از منظر ادراک از حمایت سازمانی (مطالعه‌ی موردی: بانک ملت) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 3-9]
 • حمل در بازگشت ارایه یک الگوریتم بهینه‌سازی خفاش برای مسأله مسیریابی- موجودی چنددوره‌ای- چندمحصولی همراه با شکست تقاضا و حمل در بازگشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمله تمایز حمله‌ی تمایز بر نوع ساده‌شده‌ی رمز دنباله‌یی 128-WG [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 57-61]
 • حمل‌ونقل مدل برنامه‌ریزی امکانی زنجیره‌ی تأمین پایدار محصولات زوال‌پذیر با اهداف اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی [33.1، 1.2، 1396، صفحه 85-99]
 • حمل‌ونقل چندحالته مدل کنترل موجودی دوهدفه‌ی احتمالی با حمل‌ونقل چندحالته و الگوگیری از مسئله‌ی بسته‌بندی ظرف [32.1، 1.2، 1395، صفحه 97-107]
 • حمل‌ونقل چندوجهی مدل‌سازی و تحلیل حمل‌ونقل چندوجهی مشارکتی بین حاملان ریلی و جاده‌یی بر اساس نظریه‌ی بازی‌های همکارانه [34.1، 2.1، 1397، صفحه 89-100]
 • حمل‌ونقل دریایی تعیین ترکیب بهینه‌ی ناوگان و مسیریابی دوره‌یی شناورهای پشتیبانی در زنجیره‌ی تأمین تأسیسات دریایی نفت‌وگاز با درنظرگرفتن تحویل و بارگیری هم‌زمان [33.1، 2.2، 1396، صفحه 51-62]
 • حمل و نقل وسایط نقلیه ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی فازی برای انتخاب تأمین‌کننده به‌منظور کاهش اثرات گازهای حمل و نقل وسایط نقلیه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 55-64]
 • حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه مدل‌سازی پایداری حوضه‌ی دریاچه‌یارومیه با استفاده از شبکه‌های بیزی پویا [35.1، 1.2، 1398، صفحه 67-74]

خ

 • خاصیت آبشاری پایش فرایندهای دومرحله‌یی با مشخصه‌ی کیفی پروفایلی در مرحله‌ی دوم [31.1، 2.2، 1394، صفحه 3-11]
 • خانه‌ی کیفیت برنامه‌ریزی آرمانی فازی، رویکردی نوین در بسط عملکرد کیفیت [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]
 • خانه‌ی کیفیت ارائه‌ی یک سیستم فازی هوشمند برای ارزیابی و آنالیز خانه‌ی کیفیت [31.1، 2.1، 1394، صفحه 49-59]
 • خانه‌ی کیفیت ساخت خانه‌ی کیفیت در فرایند Q‌F‌D با استفاده از داده‌های نامتقارن چندزبانی [32.1، 2.1، 1395، صفحه 141-152]
 • خانه کیفیت فازی روشی جدید برای وزن‌دهی به خواسته‌های مشتریان و اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی محصول با رویکرد Q‌F‌D فازی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 137-150]
 • خدمات امداد هوایی مکان‌یابی یکپارچه‌ی پایگاه‌های امداد هوایی و پدهای بالگرد برای حمل‌ونقل مجروحین تحت شرایط عدم قطعیت مکان تقاضا [34.1، 1.1، 1397، صفحه 139-146]
 • خدمات انبوه استراتژی ناب ـچابک در سازمان‌های خدماتی: رویکردی مقایسه‌یی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]
 • خدمات پزشکی اورژانسی مکان‌یابی یکپارچه‌ی پایگاه‌های امداد هوایی و پدهای بالگرد برای حمل‌ونقل مجروحین تحت شرایط عدم قطعیت مکان تقاضا [34.1، 1.1، 1397، صفحه 139-146]
 • خدمات پس از فروش ارزیابی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو مبتنی بر ارزش مشتری و با روش P‌R‌O‌M‌E‌T‌H‌E‌E [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 127-134]
 • خدمات حرفه‌یی استراتژی ناب ـچابک در سازمان‌های خدماتی: رویکردی مقایسه‌یی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]
 • خدمات فنی چاهها مسیریابی دوره ای گروه های خدمات فنی چاهها در میادین نفتی مشترک فراساحلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدمت توسعه‌ی مدل سروکوال برای اولویت‌بندی اقدامات بهبود کیفیت خدمات (مطالعه‌ی موردی: اداره‌ی خدمات مشترکین امور برق شهرستان چالوس) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 139-150]
 • خدمت به مشتری مقایسه‌ی استراتژی‌های ایجاد همکاری در زنجیره‌ی تأمین شرکت‌های تولیدکننده‌ی قطعات خودرو با استفاده از شبیه‌سازی [32.1، 2.1، 1395، صفحه 71-84]
 • خدمت‌دهنده‌ی متحرک به‌کارگیری مدل صف فوق مکعبی در مکان‌یابی تسهیلات اضطراری با درنظر گرفتن تسهیل پشتیبان [33.1، 1.2، 1396، صفحه 67-75]
 • خرابی آبشاری ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های چندوضعیتی تعمیرپذیر با در نظر گرفتن خرابی‌های وابسته به وسیله‌ی درخت خرابی پویا و شبکه‌های بیزی پویا [35.1، 1.1، 1398، صفحه 91-104]
 • خرابی‌ آشکار دو مرحله‌ای بهینه‌سازی فواصل بازرسی در افق زمانی محدود برای یک سیستم دو مولفه‌ای با دو نوع خرابی مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • خرابی‌ پنهان بهینه‌سازی فواصل بازرسی در افق زمانی محدود برای یک سیستم دو مولفه‌ای با دو نوع خرابی مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • خرابی ماشین‌آلات طراحی سیستم تولید سلولی با درنظرگرفتن تخصیص اپراتور و قابلیت اطمینان ماشین‌آلات چندکاره در یک محیط پویا [33.1، 2.2، 1396، صفحه 137-148]
 • خروجی‌های ساخت انتخاب عوامل مؤثر بر سلسله‌مراتب خروجی‌های ساخت از شاخص‌های تعدیل یافته s‌c‌o‌r [32.1، 1.1، 1395، صفحه 113-125]
 • خصوصیات فردی بررسی عوامل انگیزش شغلی در سازمان براساس نظریه‌ی هرزبرگ و ارائه‌ی دو مدل اندازه‌گیری پیشنهادی برای عوامل انگیزشی و بهداشتی(مطالعه‌ی موردی: شرکت توسعه‌ی صنایع نفت و انرژی) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 25-37]
 • خصوصی‌سازی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر خصوصی‌سازی صنایع پالایش گاز ایران با رویکرد تلفیقی دلفی ـدیماتل ـ فرایند سطرجدید تحلیل شبکه‌یی(مورد کاوی:شرکت پالایش گاز پارسیان) [31.1، 2.2، 1394، صفحه 37-49]
 • خطای اندازه‌گیری طراحی آماری ـ اقتصادی نمودار کنترل میانگین انطباق‌پذیر با اندازه نمونه متغیر با درنظرگرفتن خطای اندازه‌گیری [33.1، 1.2، 1396، صفحه 55-65]
 • خط مونتاژ بررسی سیستم‌های حمل‌ونقل اتوماتیک مواد در مونتاژ انعطاف‌پذیر مطالعه‌ی موردی مونتاژ موتورسیکلت [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 31-38]
 • خطوط تولید سری ـ موازی تعیین تعداد ماشین و حجم بافرها در خطوط تولید نامطمئن به‌منظور بهینه‌سازی نرخ تولید [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 105-115]
 • خطوط ریلی زمان‌بندی خطوط ریلی و ظرفیت ایستگاه‌ها در شبکه‌های چندخطه با ارائه‌ی حدود بالای ابتکاری [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 39-51]
 • خطوط ریلی زمان‌بندی حرکت قطارها در شبکه‌ی مترو با استفاده از روش بهینه‌سازی استوار از طریق شبیه‌سازی [33.1، 2.2، 1396، صفحه 117-126]
 • خطوط هوایی استراتژی‌های رضایت‌مندی مسافرین از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی مبتنی بر سیستم‌های خاکستری (مطالعه‌ی موردی: صنعت هواپیمایی ایران) [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 63-79]
 • خطوط هوایی برق شناسایی، تحلیل کیفی و خوشه‌بندی ریسک‌های پروژه‌های خطوط هوایی برق براساس استاندارد P‌M‌B‌O‌K [32.1، 2.1، 1395، صفحه 35-46]
 • خودارزیابی خودارزیابی سیستم‌های تولید شبکه‌ای در محیط‌های فازی شهودی (مطالعه موردی: شرکت سیم و کابل مغان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودتأثیری عوامل مؤثر در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه‌ی موردی: بانک اقتصاد نوین) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 87-98]
 • خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته‌ی فصلی (S‌A‌R‌I‌M‌A) پیش‌بینی کوتاه‌مدت تقاضای فصلی الکتریسیته با استفاده از مدل‌های ترکیبی هوشمند نرم [35.1، 1.2، 1398، صفحه 113-121]
 • خودهمبستگی طراحی یک نمودار کنترل بی‌نیاز از مدل برای پایش فرایندهای چندمتغیره‌ی خودهمبسته [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 57-64]
 • خوردگی حفره‌یی ارزیابی اثر بازدارندگی دی‌اتانول آمین و تری‌اتانول آمین بر خوردگی فولاد در محیط بتن [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 59-62]
 • خوشه‌بندی بهبود برازش رگرسیون بااستفاده از خوشه‌بندی شبکه‌ی عصبی به‌منظور پیش‌بینی اوج مصرف انرژی الکتریکی ماهانه [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 73-83]
 • خوشه‌بندی ارائه‌ی مدلی برای بررسی میزان تأثیرات قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 3-14]
 • خوشه‌بندی ارائه‌ی مدلی برای کمینه‌سازی مجموع متوسط فواصل درون‌خوشه‌یی در طبقه‌بندی مشتریان [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 113-121]
 • خوشه‌بندی ارائه‌ی روشی نوین در خوشه‌بندی بازار خدمات تلفن همراه، با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: بازار تلفن همراه ایران) [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 81-89]
 • خوشه‌بندی اجرای الگوریتم خوشه‌بندی بهبود یافته بر روی داده‌های ناباروری [31.1، 2.2، 1394، صفحه 105-112]
 • خوشه‌بندی بررسی و ارائه‌ی یک رویکرد تلفیقی از روش ماتریس ساختار طراحی محصول (D‌S‌M)نظریه‌ی مجموعه‌ی فازی (F‌S‌T) برای خوشه‌بندی محصول پیچیده [34.1، 1.1، 1397، صفحه 157-165]
 • خوشه‌بندی ارائه‌ی یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه‌بندی داده‌ها با استفاده از الگوریتم‌های K-m‌e‌a‌n‌s و الکترومغناطیس [33.1، 1.1، 1396، صفحه 13-19]
 • خوشه‌بندی ارائه‌ی الگوریتمی به‌منظور خوشه‌بندی صفحات وب براساس محتوا و لینک [33.1، 1.1، 1396، صفحه 21-28]
 • خوشه‌بندی k-m‌e‌a‌n‌s تحلیل رفتار مشتریان در خرید و ارسال پیامک گروهی آنلاین با استفاده از داده‌کاوی برمبنای مدل R‌F‌M [31.1، 2.2، 1394، صفحه 27-35]

د

 • دی اتانول آمین ارزیابی اثر بازدارندگی دی‌اتانول آمین و تری‌اتانول آمین بر خوردگی فولاد در محیط بتن [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 59-62]
 • داده کاوی اجرای الگوریتم خوشه‌بندی بهبود یافته بر روی داده‌های ناباروری [31.1، 2.2، 1394، صفحه 105-112]
 • داده‌کاوی کاربرد شبکه‌های عصبی در انتخاب معیارهای ارزیابی و استفاده از داده‌کاوی در تعیین ویژگی‌های سطوح اعتباری تأمین‌کنندگان (مطالعه‌ی موردی: شرکت ایزوایکو) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 113-120]
 • داده‌کاوی ارائه‌ی مدلی برای کمینه‌سازی مجموع متوسط فواصل درون‌خوشه‌یی در طبقه‌بندی مشتریان [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 113-121]
 • داده‌کاوی ارائه‌ی مدلی مبتنی بر داده‌کاوی برای پیش‌بینی جذب مشتری با استفاده از درخت تصمیم در «مدیریت ارتباط با مشتری» [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 15-23]
 • داده‌کاوی ارائه‌ی روشی نوین در خوشه‌بندی بازار خدمات تلفن همراه، با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: بازار تلفن همراه ایران) [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 81-89]
 • داده‌کاوی به‌کارگیری هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری در شهرداری الکترونیک (مطالعه‌ی موردی سازمان فنّاوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، داده‌های بخش عوارض و نوسازی) [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 81-88]
 • داده‌کاوی استراتژی‌های رضایت‌مندی مسافرین از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی مبتنی بر سیستم‌های خاکستری (مطالعه‌ی موردی: صنعت هواپیمایی ایران) [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 63-79]
 • داده‌کاوی کاوش روابط پنهان میان شاخص‌های چندگانه‌ی محرومیت با رویکرد ترکیبی داده‌کاوی و شبکه‌های پیچیده [31.1، 2.2، 1394، صفحه 131-142]
 • داده‌کاوی ارائه‌ی رویکردی برای کاهش هزینه‌های کیفیت در اندازه‌گیری پارامترهای شیمیایی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی [32.1، 1.2، 1395، صفحه 13-21]
 • داده‌کاوی مدلی برای تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: صنعت روغن خوراکی) [32.1، 1.2، 1395، صفحه 81-86]
 • داده‌های از دست رفته بررسی عملکرد روش‌های تخمین داده‌های از دست رفته‌ی فازی بر شاخص توانایی فرایند دومتغیره‌ی فازی Cp‌m [33.1، 1.1، 1396، صفحه 65-73]
 • دانشگاه طراحی مدل ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]
 • دانشگاه بودجه‌ریزی دانشکده‌های یک دانشگاه با ترکیبی از مدل‌های D‌E‌A و برنامه‌ریزیآرمانی (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه یزد) [34.1، 1.2، 1397، صفحه 117-127]
 • دانش مشتری بررسی اثرات سیاستهای سرمایه گذاری دانش و دانش مشتری بر عملکرد شرکت -مطالعه موردی صنعت فناوری اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • دی‌بنزوتیوفن سینتیک واکنش گوگردزدایی عمیق هیدروژنی برای برش نفتی گازوئیل [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 47-53]
 • دیرترین زمان‌ها ارائه‌ی مدل برنامه‌ریزی خطی برای مسئله‌ی دیرترین زمان‌ها در شبکه‌های پروژه با مدت زمان انجام غیرقطعی [32.1، 1.2، 1395، صفحه 3-11]
 • درجه‌ی تردید انتخاب آرمان در برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی اعداد فازی شهودی بازه‌یی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 111-120]
 • درخت تصمیم ارائه‌ی مدلی مبتنی بر داده‌کاوی برای پیش‌بینی جذب مشتری با استفاده از درخت تصمیم در «مدیریت ارتباط با مشتری» [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 15-23]
 • درخت خرابی پویا ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های چندوضعیتی تعمیرپذیر با در نظر گرفتن خرابی‌های وابسته به وسیله‌ی درخت خرابی پویا و شبکه‌های بیزی پویا [35.1، 1.1، 1398، صفحه 91-104]
 • درخت خطا تحلیل حساسیت در ریسک با استفاده از شبکه‌های بیزی [34.1، 1.2، 1397، صفحه 55-63]
 • درخت رگرسیونی ارائه‌ی یک سامانه‌ی هوشمند با تلفیقی از درخت رگرسیونی و نقشه‌ی خودسازمانده بهینه‌شده برای تقسیم‌بندی بهینه‌ی مشتریان [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 43-54]
 • درخت سناریوی وابسته به تصمیم تقاضای تصادفی با ماهیت درون‌زا در مسئله مسیریابی وسایل نقلیه [33.1، 1.2، 1396، صفحه 77-84]
 • درس‌آموخته‌ها مدیریت درس‌آموخته‌های پروژه در سازمان پروژه‌محور [31.1، 2.1، 1394، صفحه 141-152]
 • دیرکرد و زودکرد مدل‌سازی و حل مسئله‌ی زمان‌بندی در یک سیستم تولید سه‌مرحله‌یی مونتاژ با هدف تحویل به موقع محصولات [31.1، 2.2، 1394، صفحه 121-129]
 • دست‌یابی پرسرعت سیمی مطالعه و بررسی تطبیقی ساختارهای جبران‌ساز برای سیستم‌های A‌D‌S‌L [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 3-10]
 • دسترسی به ماشین زمان‌بندی کار کارگاهی انعطاف‌پذیر با درنظر گرفتن محدودیت نگه‌داری و تعمیرات (نت) [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 101-115]
 • دسترس‌پذیری محاسبه‌ی شاخص‌های نگه‌داری و تعمیرات، شناسایی دستگاه‌های بحرانی و واحدهای مرتبط با تأخیر(مطالعه‌ی موردی: واحد تولیدی مهد خودرو فشارکی) [31.1، 2.1، 1394، صفحه 107-115]
 • دسترسی‌پذیری بهینه‌سازی توالی فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه برای یک سیستم چندمؤلفه‌یی تعمیرپذیر با ساختار سری [33.1، 1.1، 1396، صفحه 55-63]
 • دسته‌بندی مشتریان ارائه‌ی مدلی برای محاسبه‌ی ارزش مشتری (C‌L‌V) در صنعت ماشین‌آلات راه‌سازی [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 19-26]
 • دفتر مدیریت پروژه موجودیت دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 55-63]
 • دلفی فازی انتخاب پروژه براساس تخصیص بهینه منابع با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 99-111]
 • دمای گرمابی بررسی تأثیر دمای عملیات هیدرونرمال بر ترکیب شیمیایی، مورفولوژی و پایداری حرارتیِ نانوذراتِ هیدروکسی آپاتیتِ سنتزشده در حضور عامل فعال سطحی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 69-75]
 • دیمتل فازی ارائه‌ی مدلی ترکیبی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به‌منظور رتبه‌بندی عوامل موثر بر ریسک پروژه‌های نیروگاهی [33.1، 2.2، 1396، صفحه 63-74]
 • دینامیک سیستم قدرت بررسی تأثیر محل خطا بر نوسانات بین‌ناحیه‌یی در سیستم‌های قدرت تحت استرس [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 37-46]
 • دوباره‌کاری تعیین اندازه‌ی دسته‌ی تولید اقتصادی در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی ـ دوکالایی با وجود دوباره‌کاری [34.1، 1.2، 1397، صفحه 43-53]
 • دوباره‌کاری بهینه‌یابی تخصیص کمّی ریسک دوباره‌کاری با بررسی رفتار منفعت به هزینه با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم [35.1، 1.2، 1398، صفحه 3-14]
 • دوباره‌کاری تولید مدل‌سازی و حل یک مسئله‌ی دوباره‌کاری تولید با استفاده از رویکرد صف [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 67-71]
 • دولت بررسی عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در ایران [33.1، 1.1، 1396، صفحه 41-49]
 • دولت مدل‌سازی راهبردهای زنجیره‌ی تأمین صنعت سبز با استفاده از نظریه‌ی بازی‌ها با تصمیم‌سازی دولت؛ مدل ۳ بازیکن [35.1، 1.2، 1398، صفحه 15-24]
 • دولت الکترونیک ارتباط بین عملکرد اجرایی دولت و مدیریت ارتباط با شهروند [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 51-61]
 • دولت الکترونیکی بررسی عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در ایران [33.1، 1.1، 1396، صفحه 41-49]

ذ

 • ذی‌نفع روشی برای برنامه‌ریزی تولید سیستم‌های گسسته‌ی چندمنظوره‌ی چند ذی‌نفعه [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 135-144]

ر

 • رایانش ابری ترکیب وب‌خدمت‌ها مبتنی بر مشاهدات کاربران در سناریوی رایانش ابری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رادیو شناسه تحلیل ریسک‌های سیستم کنترل محدوده‌ی طرح و ترافیک مبتنی بر رادیو شناسه [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 113-130]
 • راهبرد پاسخ به ریسک چارچوبی کمّی برای انتخاب راهبردهای پاسخ به ریسک در شرکتهای نوپا (مطالعه موردی: شرکت نوپای نانوفناوری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهبرد مختلط - هم‌زمان ارائه‌ی راهبرد جدید برای تخصیص قطعات مازاد در مسئله‌ی بهینه‌سازی قابلیت اطمینان [35.1، 1.1، 1398، صفحه 167-176]
 • راهنمای گستره‌ی دانش مدیریتپروژه (P‌M‌B‌O‌K) شناسایی، تحلیل کیفی و خوشه‌بندی ریسک‌های پروژه‌های خطوط هوایی برق براساس استاندارد P‌M‌B‌O‌K [32.1، 2.1، 1395، صفحه 35-46]
 • رتبه‌بندی ارزیابی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو مبتنی بر ارزش مشتری و با روش P‌R‌O‌M‌E‌T‌H‌E‌E [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 127-134]
 • رتبه‌بندی اعتباری مقایسه‌ی مدل‌های مختلف شبکه‌ی عصبی در رتبه‌بندی اعتباری سیستم بانکی و معرفی بهترین مدل (۱۳۸۵-۱۳۹۰) [32.1، 2.1، 1395، صفحه 127-140]
 • رتبه‌بندی ریسک ارائه‌ی مدلی ترکیبی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به‌منظور رتبه‌بندی عوامل موثر بر ریسک پروژه‌های نیروگاهی [33.1، 2.2، 1396، صفحه 63-74]
 • رتبه‌بندی شطرنج یک الگوریتم تفاضل تکاملی براساس رویه‌ی نمایش مبتنی بر اولویت برای بازطراحی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با رویکرد بهینه‌سازی استوار فازی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 95-111]
 • رتبه‌بندی فازی رویکردی جدید در نظریه‌ی بازی فازی برای ارزیابی تصمیم بهینه در مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره [32.1، 1.2، 1395، صفحه 109-116]
 • ریسک نظام ارزیابی ریسک در عملیات حفاری چاه‌های نفت‌ و گاز ایران [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 3-11]
 • ریسک کاربرد تکنیک تصمیم‌گیری چندشاخصه‌ی فازی در تعیین مسیر بحرانی با استفاده از معیارهای زمان، هزینه، ریسک و کیفیت [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 11-17]
 • ریسک عوامل مؤثر در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه‌ی موردی: بانک اقتصاد نوین) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 87-98]
 • ریسک مدل برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌یی برای مکان‌یابی مراکز جمع‌آوری محصولات در شبکه‌های لجستیک سبز [32.1، 1.2، 1395، صفحه 57-65]
 • ریسک شناسایی، تحلیل کیفی و خوشه‌بندی ریسک‌های پروژه‌های خطوط هوایی برق براساس استاندارد P‌M‌B‌O‌K [32.1، 2.1، 1395، صفحه 35-46]
 • ریسک ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی فازی تصادفی برای انتخاب و تخصیص سفارش به تأمین‌کننده تحت شرایط تخفیف و ریسک (حل با دو الگوریتم فراابتکاری) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 113-120]
 • ریسک چارچوبی کمّی برای انتخاب راهبردهای پاسخ به ریسک در شرکتهای نوپا (مطالعه موردی: شرکت نوپای نانوفناوری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریسک اشتراکی طراحی شبکه‌ی تأمین حلقه‌بسته با ریسک اشتراکی تحت شرایط عدم قطعیت [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • ریسک اعتباری مقایسه‌ی مدل‌های مختلف شبکه‌ی عصبی در رتبه‌بندی اعتباری سیستم بانکی و معرفی بهترین مدل (۱۳۸۵-۱۳۹۰) [32.1، 2.1، 1395، صفحه 127-140]
 • ریسک درک‌شده نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در ریسک درک‌شده‌ی گردشگران خارجیِ سفرکرده به ایران [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 3-9]
 • ریسک های رقابتی طراحی بهینه آزمون های زوال تسریع شده مخرب با حضور ریسک های رقابتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریشه‌ی واحد بررسی تأثیر نوسان نرخ ارز بر صنایع مختلف بازار سهام ایران [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 89-97]
 • رضایت یادگیرنده ارائه ی مدلی برای بررسی عوامل تأثیر گذار بر میزان پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی از دیدگاه یادگیرنده [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 91-100]
 • رضایت شغلی بررسی عوامل انگیزش شغلی در سازمان براساس نظریه‌ی هرزبرگ و ارائه‌ی دو مدل اندازه‌گیری پیشنهادی برای عوامل انگیزشی و بهداشتی(مطالعه‌ی موردی: شرکت توسعه‌ی صنایع نفت و انرژی) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 25-37]
 • رضایت مشتری توسعه‌ی مدل سروکوال برای اولویت‌بندی اقدامات بهبود کیفیت خدمات (مطالعه‌ی موردی: اداره‌ی خدمات مشترکین امور برق شهرستان چالوس) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 139-150]
 • رضایت مشتریان مقایسه‌ی ماهیت کیفیت خدمات با رضایت مشتریان: کاربرد نظریه‌ی سیستم خاکستری [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 3-8]
 • رضایتمندی مشتریان مدل تلفیقی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان. موردکاوی: خدمات پس از فروش ایران خودرو [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایت‌مندی مشتریان تأثیر انتخاب تأمین‌کننده بر میزان سوددهی و رضایت‌مندی مشتریان در یک واحد تولیدی با استفاده از رویکرد سیستم‌های دینامیکی [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 113-128]
 • رفاه اجتماعی مدل‌سازی ریاضی تولید و تقلید نوآوری و اثرات آن بر رفاه اجتماعی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]
 • رفتار اهداکنندگان ارائه‌ی یک مدل مکان‌یابی در شبکه‌ی تأمین خون، با در نظر گرفتن مطلوبیت اهداکنندگان [34.1، 2.2، 1397، صفحه 43-51]
 • رفتار در حال تغییر مشتریان مدیریت مهاجرت مشتریان با بهره‌گیری از داده‌های مشتریان در صنعت مخابرات [32.1، 1.1، 1395، صفحه 147-154]
 • رقابت خرده‌فروش‌ها تحلیل مسئله‌ی تبلیغات مشارکتی باوجود گزینه‌های تبلیغاتی در حالت رقابت خرده‌فروش‌ها [33.1، 2.1، 1396، صفحه 129-138]
 • رقابت وابسته به قیمت و زمان تعیین قیمت و مدت زمان تحویل در یک زنجیره‌ی تأمین غیر متمرکز در محیط رقابتی [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 27-41]
 • رقیب‌گرایی تعیین میزان بازارگرایی صنایع کاشی استان‌های اصفهان و یزد [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 15-19]
 • رگرسیون بهبود برازش رگرسیون بااستفاده از خوشه‌بندی شبکه‌ی عصبی به‌منظور پیش‌بینی اوج مصرف انرژی الکتریکی ماهانه [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 73-83]
 • رگرسیون ارائه‌ی یک چارچوب تصمیم‌گیری برای بهبود عملکرد بنگاه‌های زنجیره‌ی عرضه با به‌کارگیری رگرسیون ریج [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]
 • رگرسیون بهینه‌سازی سیاست موجودی (R,Q) با رویکردچندهدفه به‌کمک تکنیک بهینه‌سازی از طریق شبیه‌سازی(مطالعه‌ی موردی: شرکت آریا گچ پلدختر) [31.1، 2.1، 1394، صفحه 135-140]
 • رگرسیون ریج ارائه‌ی یک چارچوب تصمیم‌گیری برای بهبود عملکرد بنگاه‌های زنجیره‌ی عرضه با به‌کارگیری رگرسیون ریج [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]
 • رگرسیون فازی کاربرد روش‌شناسی رویه‌ی پاسخ (R‌S‌M) و روش رگرسیون فازی درتعیین میزان بهینه‌ی عوامل مؤثر در فرایند مونتاژ کاسه‌چرخ خودرو [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 133-143]
 • رگرسیون فازی به‌کارگیری منطق فازی برای بهبود عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور پیش‌بینی نرخ ارز [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 63-71]
 • رگرسیون لجستیک پیش‌بینی عملکرد فرایندهای تولیدی بااستفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی (مورد کاوی: فرایند افشانه‌ی خشک‌کننده کاشی سرامیکی) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 31-38]
 • رگرسیون لجستیک تخمین هم‌زمان سطوح چندپاسخی وابسته به‌هم برای داده‌های طبقه‌بندی شده [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 145-157]
 • رگرسیون لجستیک شناسایی نقطه‌ی تغییر و مقدار شیب روند در نمودارهای کنترل تعدیل ریسک شده در فاز ۱ [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 65-72]
 • رگرسیون لجستیک ترتیبی بهینه‌سازی متغیر پاسخ در مدل رگرسیون لجستیک ترتیبی بااستفاده از الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری (مطالعه‌ی موردی: ارزیابی میزان رضایت‌مندی دانشجویان از کارایی خدمات سایت کامپیوتر) [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 79-92]
 • رمزگذاری توأم منبع ـ کانال مدولاسیون رمزی منبع برای منابع گسسته‌ی باحافظه [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 31-36]
 • رمزهای دنباله‌یی حمله‌ی تمایز بر نوع ساده‌شده‌ی رمز دنباله‌یی 128-WG [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 57-61]
 • رنامه‌ریزی حمل و نقل مدل‌سازی سه مرحله‌ای و دو هدفه مساله‌ی برنامه‌ریزی حمل و نقل، انتخاب و تغییرات تاکتیکی سبد وسایل نقلیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنگ‌آمیزی دایره‌یی گراف کاربرد رنگ‌آمیزی دایره‌یی گراف و الگوریتم جامعه، مورچگان در حل مسئله‌ی زمان‌بندی چرخشی، کارگاهی باز [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]
 • روابط پیش‌نیازی تعمیم‌یافته ارائه‌ی دو روش فراابتکاری برای مسئله‌ی چندهدفه‌ی موازنه‌ی زمان ـ هزینه ـ کیفیت پروژه درسطر جدید حالت گسسته با محدودیت‌های پیش‌نیازی تعمیم‌یافته [32.1، 1.2، 1395، صفحه 35-46]
 • روش F‌A‌H‌P و A‌R‌A‌S ارزیابی بلوغ فرایندهای زنجیره‌ی تأمین با بهره‌گیری از رویکردهای ترکیبی S‌C‌O‌R و B‌P‌O مبتنی‌بر روش‌های F‌A‌H‌P وA‌R‌A‌S [34.1، 2.1، 1397، صفحه 45-51]
 • روش I‌C‌S‌I اجرای الگوریتم خوشه‌بندی بهبود یافته بر روی داده‌های ناباروری [31.1، 2.2، 1394، صفحه 105-112]
 • روش P‌R‌O‌M‌T‌H‌E‌E ارزیابی و انتخاب پیمانکار در پروژه‌های عمرانی با رویکرد مدیریت زنجیره‌ی تأمین و بهره‌مندی از روش P‌R‌O‌M‌T‌H‌E‌E [34.1، 1.1، 1397، صفحه 29-37]
 • روش T‌O‌P‌S‌I‌S ارائه‌ی روشی ابتکاری برای بهینه‌سازی مسائل چندپاسخه‌ی آماری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه‌ی موردی: تولید کارتن دایکاتی) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 131-137]
 • روش ابتکاری تأثیر مکان گلوگاه بر معیارهای عملکردی خط تولید در محیط سری انعطاف‌پذیر با ماشین‌های غیرمشابه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 13-24]
 • روش ابتکاری طراحی مدل انتخاب پیمانکار با استفاده از روش تلفیقی فرایند تحلیل شبکه‌یی وروش ابتکاری(مطالعه‌ی موردی: پروژه‌های ساخت) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 131-138]
 • روش اجزاء گرین حل عددی معادله‌ی گذرای خطی و غیرخطی فشار در مخازن نفتی تک‌فاز با روش اجزاء گرین [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 41-45]
 • روش اجزاء مجزا تحلیل برگشتی مبتنی بر جابه‌جایی مغار نیروگاه تلمبه‌ی ذخیره‌یی سیاه‌بیشه با استفاده از روش اجزاء مجزا [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 49-57]
 • روش اجزاء محدود حل عددی معادله‌ی گذرای خطی و غیرخطی فشار در مخازن نفتی تک‌فاز با روش اجزاء گرین [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 41-45]
 • روش ارزیابی متوازن (B‌S‌C) به‌کارگیری روش پوشش مجموعه فازی به‌منظور انتخاب استراتژی‌های مناسب در روش ارزیابی متوازن [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 65-72]
 • روش استوار کیپرا ارائه‌ی رویکردی جدید برای برآورد استوار ارزش در معرض ریسک رهیافت مقایسه‌یی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 3-11]
 • روش اولویت مطلق ترکیب مدل تخصیص خطی کلاسیک با برنامه‌ریزی خطی چند هدفه برای ارزیابی رتبه‌بندی گزینه‌ها [34.1، 1.2، 1397، صفحه 129-136]
 • روش برآورد بیشترین درست‌نمایی شناسایی نقطه‌ی تغییر و مقدار شیب روند در نمودارهای کنترل تعدیل ریسک شده در فاز ۱ [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 65-72]
 • روش برتسیمس و سیم بهینه‌سازی استوار در مسئله‌ی چندهدفه انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه ـ بیشینه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 11-19]
 • روش برنامه‌ریزی خطی کاربرد متدولوژی سطح پاسخ برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان پوسته‌ی اسلب در کوره‌های پیش‌گرم [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 143-139]
 • روش بیزین پایش وضعیت و نگهداری از قابلیت اطمینان سامانه های تک کاره [34.1، 1.1، 1397، صفحه 73-85]
 • روش پاسخ سطح یک الگوریتم تفاضل تکاملی براساس رویه‌ی نمایش مبتنی بر اولویت برای بازطراحی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با رویکرد بهینه‌سازی استوار فازی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 95-111]
 • روش پرتو فضایی مقایسه‌ی عملکرد الگوریتم‌های طیفی تخمین زاویه‌ی ورود و ارائه‌ی الگوریتمی با دقت بالا و حجم محاسباتی کم [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 63-69]
 • روش تاپسیس ارائه‌ی یک رویکرد جدید برای حل مسئله‌ی اجتماع‌یابی شبکه‌های اجتماعی با توسعه‌ی الگوریتم‌های N‌S‌G‌A‌I‌I و N‌R‌G‌ANRGA [34.1، 1.2، 1397، صفحه 101-115]
 • روش تاگوچی ارائه‌ی شاخص نوین «نسبت سیگنال به اغتشاش» چندمتغیره برای پاسخ‌های وابسته به هم [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 3-12]
 • روش تاگوچی ارائه‌ی یک مدل موجودی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی [33.1، 1.2، 1396، صفحه 101-112]
 • روش تجزیه‌ی دنتزیگ - ولف تعیین برندگان در مناقصه‌ی ترکیبی با الگوریتم ژنتیک و روش تجزیه‌ی دنتزیگ - ولف [35.1، 1.1، 1398، صفحه 47-56]
 • روش تحلیل شبکه‌یی (A‌N‌P) بررسی و ارائه‌ی یک رویکرد تلفیقی از روش ماتریس ساختار طراحی محصول (D‌S‌M)نظریه‌ی مجموعه‌ی فازی (F‌S‌T) برای خوشه‌بندی محصول پیچیده [34.1، 1.1، 1397، صفحه 157-165]
 • روش تخصیص خطی ترکیب مدل تخصیص خطی کلاسیک با برنامه‌ریزی خطی چند هدفه برای ارزیابی رتبه‌بندی گزینه‌ها [34.1، 1.2، 1397، صفحه 129-136]
 • روش ترابی و حصینی تلفیق نظریه‌ی صف و منطق فازی در یک مدل کوله‌پشتی محدود دو بعدی برای تعیین ظرفیت بهینه‌ی هتل در شرایط عدم قطعیت [33.1، 2.2، 1396، صفحه 127-136]
 • روش تصمیم‌گیری P‌R‌O‌M‌E‌T‌H‌E ارزیابی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو مبتنی بر ارزش مشتری و با روش P‌R‌O‌M‌E‌T‌H‌E‌E [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 127-134]
 • روش حداقل مربعات جزئی بررسی تأثیر جریان دانش بر توسعه‌ی قابلیت‌ها و تمایلات تأمین‌کنندگان در یک زنجیره‌ی ارزش [34.1، 2.1، 1397، صفحه 65-76]
 • روش دلفی بررسی اثر متغیرهای اصلی ریسک اعتباری بر بهینه‌سازی تصمیم‌گیری پورتفوی تسهیلات(موردکاوی: شعب بانک آینده) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 65-76]
 • روش دلفی فازی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تجاری‌سازی فنّاوری با استفاده از روش دلفی فازی و فرایند تحلیل شبکه‌یی (A‌N‌P) [34.1، 2.2، 1397، صفحه 89-106]
 • روش سطح پاسخ ارائه یک مدل ترکیبی بر پایه برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی و روش سطح پاسخ جهت بهینه‌سازی مشخصه‌های کیفیت با در نظر گرفتن استواری [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش شناسایی سطح پاسخ کاربرد متدولوژی سطح پاسخ برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان پوسته‌ی اسلب در کوره‌های پیش‌گرم [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 143-139]
 • روش‌شناسی رویه پاسخ کاربرد روش‌شناسی رویه‌ی پاسخ (R‌S‌M) و روش رگرسیون فازی درتعیین میزان بهینه‌ی عوامل مؤثر در فرایند مونتاژ کاسه‌چرخ خودرو [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 133-143]
 • روش گارچ ارائه‌ی رویکردی جدید برای برآورد استوار ارزش در معرض ریسک رهیافت مقایسه‌یی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 3-11]
 • روش لای و هوآنگ تلفیق نظریه‌ی صف و منطق فازی در یک مدل کوله‌پشتی محدود دو بعدی برای تعیین ظرفیت بهینه‌ی هتل در شرایط عدم قطعیت [33.1، 2.2، 1396، صفحه 127-136]
 • روش محدودیت اپسیلون تقویت شده (II) یک رویکرد حل ترکیبی برای مسئله مکان‌یابی- مقاوم‌سازی بیمارستان‌های با ظرفیت‌های محدود [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش‌های خانواده هموارسازی نمایی هلت - وینترز تخمین و پیش‌بینی‌H- گام به جلوی ارزش در برابر ریسک شرطی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران؛رویکرد نوین H‌W‌E‌S [35.1، 1.2، 1398، صفحه 103-111]
 • روش‌های خوشه‌بندی سلسله‌یی و غیرسلسله‌یی ارائه‌ی مدلی برای کمینه‌سازی مجموع متوسط فواصل درون‌خوشه‌یی در طبقه‌بندی مشتریان [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 113-121]
 • روش‌های سنجش رضایت‌مندی استراتژی‌های رضایت‌مندی مسافرین از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی مبتنی بر سیستم‌های خاکستری (مطالعه‌ی موردی: صنعت هواپیمایی ایران) [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 63-79]
 • روش‌های فراابتکاری یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله‌ی تخصیص تصادفی [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 3-12]
 • روش‌های فراابتکاری ارائه‌ی الگوریتمی فراابتکاری بر پایه‌ی شبیه‌سازی تبرید برای مسئله‌ی زمان‌بندی گروهی در محیط جریان کارگاهی انعطاف‌پذیر با زمان‌های آماده‌سازیِ وابسته به توالی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 75-91]
 • روش‌های فراابتکاری حل مسئله‌ی تسطیح منابع پروژه با استفاده از یک الگوریتم شبیه‌سازی تبرید کارا [32.1، 2.2، 1395، صفحه 35-45]
 • رویکرد اختیارات واقعی روشی برای تخمین پارامترهای ورودی تحلیل اختیارهای واقعی در صنعت نفت ایران (مطالعه‌ی موردی پروژه‌های پارس جنوبی) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 129-137]
 • رویکرد جست‌وجوی شناور ارائه‌ی یک رویکرد جست‌وجوی شناور و مبتنی بر روش پارتو به‌منظور حل مسئله‌ی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر چندهدفه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 59-67]
 • رویکرد فازی ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی فازی برای انتخاب تأمین‌کننده به‌منظور کاهش اثرات گازهای حمل و نقل وسایط نقلیه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 55-64]
 • رویکرد یکپارچه شبکه‌ی بهینه‌ی تولید، انتقال و توزیع یکپارچه در سیستم‌های جریان کارگاهی: مدل‌سازی و کاربرد شبکه در سیستم‌های تولیدی [35.1، 1.2، 1398، صفحه 85-94]
 • رویکرد واکنشی مدل‌سازی ریاضی و حل مسئله‌ی تعیین توالی عملیات خودرو با در نظر گرفتن اختلالات تأمین پیش‌بینی نشده [33.1، 1.1، 1396، صفحه 103-111]
 • روند پیش‌بینی روند پژوهش‌های مهندسی صنایع با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 87-100]
 • رویه‌ی سطح پاسخ ارائه‌ی روشی ابتکاری برای بهینه‌سازی مسائل چندپاسخه‌ی آماری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه‌ی موردی: تولید کارتن دایکاتی) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 131-137]

ز

 • زبان مدل‌سازی فرایندهای کسب و کار طراحی الگوی اثربخش مدیریت فرایندها در سازمان‌های عمومی با استفاده از چارچوب P‌C‌F و رویکرد B‌P‌M‌N [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 154-145]
 • زیرساخت‌ها ارائه‌ی مدل ترکیبی ارزیابی سطح آمادگی کسب‌وکار الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 158-149]
 • زیرساخت و دسترسی فنّاوری اطلاعات و ارتباطات طراحی مدلی جدید برای ارزیابی آمادگی حوزه‌ی زیرساخت فنّاوری اطلاعات و ارتباطات کشورها [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 39-51]
 • زیرسیستم k-o‌u‌t-o‌f-n بهینه‌سازی همزمان قابلیت اطمینان و هزینه‌ی طراحی در سیستم‌های سری ـ موازی k-o‌u‌t-o‌f-n با در نظرگرفتن نرخ خرابی وابسته به تعداد اجزای در حال کار [32.1، 1.2، 1395، صفحه 141-148]
 • زیست‌محیطی مدل برنامه‌ریزی امکانی زنجیره‌ی تأمین پایدار محصولات زوال‌پذیر با اهداف اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی [33.1، 1.2، 1396، صفحه 85-99]
 • زمان آماده‌سازی حل مسئله‌ی زمان‌بندی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر با یک مرحله‌ی مونتاژ و زمان آماده‌سازی وابسته به توالی [34.1، 2.2، 1397، صفحه 119-131]
 • زمان بحرانی رفع خطا بهبود پایداری گذرای سیستم‌های قدرت با استفاده از کنترل فازی S‌T‌A‌T‌C‌O‌M [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 47-56]
 • زمان‌بندی کاربرد رنگ‌آمیزی دایره‌یی گراف و الگوریتم جامعه، مورچگان در حل مسئله‌ی زمان‌بندی چرخشی، کارگاهی باز [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]
 • زمان‌بندی زمان‌بندی خطوط ریلی و ظرفیت ایستگاه‌ها در شبکه‌های چندخطه با ارائه‌ی حدود بالای ابتکاری [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 39-51]
 • زمان‌بندی مسئله‌ی بهینه‌سازی مقید پذیرش و زمان‌بندی سفارشات دو عاملی با هدف بیشینه‌سازی مجموع سود [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 87-99]
 • زمان‌بندی مدل‌سازی و حل مسئله‌ی زمان‌بندی در یک سیستم تولید سه‌مرحله‌یی مونتاژ با هدف تحویل به موقع محصولات [31.1، 2.2، 1394، صفحه 121-129]
 • زمان‌بندی زمان‌بندی حرکت قطارها در شبکه‌ی مترو با استفاده از روش بهینه‌سازی استوار از طریق شبیه‌سازی [33.1، 2.2، 1396، صفحه 117-126]
 • زمان‌بندی یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم‌های فراابتکاری برای زمان‌بندی وسایل نقلیه در مسائل بارانداز تقاطعی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 123-138]
 • زمان‌بندی اطاق عمل الگوریتم شاخه و کران برای یک مسئله‌ی دوهدفه‌ی زمان‌بندی اطاق‌های عمل [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 83-91]
 • زمان‌بندی آنی رویکرد واکنشی باثبات برای زمان‌بندی آنی سیستم جریان کارگاهی انعطاف‌پذیر با شرط‌پذیرش یا رد سفارش‌های غیرمنتظره [33.1، 2.2، 1396، صفحه 105-115]
 • زمان‌بندی بر پایه‌ی گلوگاه‌ها تأثیر مکان گلوگاه بر معیارهای عملکردی خط تولید در محیط سری انعطاف‌پذیر با ماشین‌های غیرمشابه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 13-24]
 • زمان‌بندی پروژه حل مسئله‌ی موازنه هزینه ـزمان و کیفیت پروژه با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چندهدفه [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 103-111]
 • زمان‌بندی پروژه ارائه‌ی مدل برنامه‌ریزی خطی برای مسئله‌ی دیرترین زمان‌ها در شبکه‌های پروژه با مدت زمان انجام غیرقطعی [32.1، 1.2، 1395، صفحه 3-11]
 • زمان‌بندی پروژه حل مسئله‌ی تسطیح منابع پروژه با استفاده از یک الگوریتم شبیه‌سازی تبرید کارا [32.1، 2.2، 1395، صفحه 35-45]
 • زمان‌بندی پروژه با منابع محدود حل مسئله‌ی اجاره‌ی منابع با جریان‌های نقدی تنزیل شده توسط الگوریتم ژنتیک [32.1، 1.1، 1395، صفحه 31-39]
 • زمان‌بندی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر حل مسئله‌ی زمان‌بندی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر با یک مرحله‌ی مونتاژ و زمان آماده‌سازی وابسته به توالی [34.1، 2.2، 1397، صفحه 119-131]
 • زمان‌بندی جریان کارگاهی ترکیبی مدل‌سازی و زمان‌بندی مسئله‌ی جریان کارگاهی ترکیبی با ماشین‌های پردازش دسته‌یی [32.1، 1.1، 1395، صفحه 79-87]
 • زمان‌بندی فرود هواپیما تعیین توالی فرود هواپیما با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نزول همسایگی متغیر [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 27-32]
 • زمان‌بندی کار کارگاهی انعطاف‌پذیر زمان‌بندی کار کارگاهی انعطاف‌پذیر با درنظر گرفتن محدودیت نگه‌داری و تعمیرات (نت) [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 101-115]
 • زمان‌بندی کامیون‌ها مقایسه‌ی سه الگوریتم فراابتکاری N‌S‌G‌A-I‌I،P‌E‌S‌A-I‌I و S‌P‌E‌A-I‌I در حل مسئله‌ی زمان‌بندی کامیون‌ها در مراکز بارانداز [33.1، 2.1، 1396، صفحه 117-128]
 • زمان‌بندی گروهی وابسته به توالی ارائه‌ی الگوریتمی فراابتکاری بر پایه‌ی شبیه‌سازی تبرید برای مسئله‌ی زمان‌بندی گروهی در محیط جریان کارگاهی انعطاف‌پذیر با زمان‌های آماده‌سازیِ وابسته به توالی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 75-91]
 • زمان‌بندی واکنشی رویکرد واکنشی باثبات برای زمان‌بندی آنی سیستم جریان کارگاهی انعطاف‌پذیر با شرط‌پذیرش یا رد سفارش‌های غیرمنتظره [33.1، 2.2، 1396، صفحه 105-115]
 • زمان پاسخ‌گویی مقایسه‌ی استراتژی‌های ایجاد همکاری در زنجیره‌ی تأمین شرکت‌های تولیدکننده‌ی قطعات خودرو با استفاده از شبیه‌سازی [32.1، 2.1، 1395، صفحه 71-84]
 • زمان تدارک تحلیل رفتار شرکت‌های رقیب در بازار، با وجود تقاضای حساس به قیمت، زمان تدارک و میزان موجودی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 77-88]
 • زینترـ پیزوالکتریک تأثیر افزودنی‌های اکسید لانتانیم و نئودیم بر ریزساختار و خواص الکتریکی سرامیک‌های P‌Z‌T [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 13-17]
 • زنجیره ارزش طراحی سازمان براساس مدل کسب و کار [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 131-139]
 • زنجیره‌ی تأمین مدل چند محصولی مدیریت موجودی توسط فروشنده با محدودیت سفارش هم‌زمان [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 9-14]
 • زنجیره‌ی تأمین مدلی یک‌پارچه برای زنجیره‌یی همراه با جریان تأمین قطع‌شونده [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 127-132]
 • زنجیره‌ی تأمین ارائه‌ی یک مدل جدید چند هدفه‌ی فازی برای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره‌ی تأمین [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 55-65]
 • زنجیره‌ی تأمین شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی تحت سیستم به‌هنگام، و بهینه‌سازی اهداف آن [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 73-81]
 • زنجیره‌ی تأمین طراحی شبکه‌ی توزیع محصولات کارخانه با استفاده از مدل «مکان‌یابی هاب میانی» با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت مراکز توزیع و سطح سرویس‌دهی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 131-136]
 • زنجیره‌ی تأمین مدل تصمیم‌گیری چندهدفه‌ی فازی جهت تخصیص سفارش به تأمین‌کننده در زنجیره‌ی تأمین چند دوره‌یی با در نظر گرفتن نرخ تورم در پارامترهای مالی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 119-131]
 • زنجیره‌ی تأمین مدل‌سازی یک‌پارچه تولیدکننده ـ خرده‌فروشان بر پایه مدیریت موجودی توسط فروشنده [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 111-118]
 • زنجیره‌ی تأمین تصمیمات مکان‌یابی ـ تخصیص در یک شبکه‌یزنجیره‌ی تأمین چندسطحی با در نظرگیری ارزش خالص فعلی جریان نقدی [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 107-112]
 • زنجیره‌ی تأمین ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی جدید برای مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره‌ی تأمین، و حل آن با الگوریتم‌های فراابتکاری مبتنی بر پارتو [31.1، 2.1، 1394، صفحه 61-71]
 • زنجیره‌ی تأمین برنامه‌ریزی تولید ـ توزیع چندهدفه بر پایه‌ی مدیریت موجودی توسط فروشنده [32.1، 1.1، 1395، صفحه 53-63]
 • زنجیره‌ی تأمین مروری بر تحقیقات مرتبط با مسئله‌ی تولید ـمسیریابی ـ موجودی با تأکید بر مدل‌ها و روش‌های حل [33.1، 2.1، 1396، صفحه 65-77]
 • زنجیره‌ی تأمین مدل جدید یکپارچه‌ی تولید سلولی، برنامه‌ریزی تولید و زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن مکان‌یابی انبارها [32.1، 2.1، 1395، صفحه 47-58]
 • زنجیره‌ی تأمین رویکرد نظریه بازی برای هماهنگی سیاست‌های قیمت‌گذاری و تبلیغات مشارکتی با در نظر گرفتن هزینه‌های موجودی در یک زنجیره تأمین دو سطحی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 51-61]
 • زنجیره‌ی تأمین قیمت‌گذاری در یک زنجیره‌ی تأمین متمرکز دوسطحی شامل یک خرده‌فروش و دو حمل‌ونقل‌کننده با استفاده از رویکرد متمرکز در نظریه‌ی بازی‌ها [34.1، 1.1، 1397، صفحه 3-15]
 • زنجیره‌ی تأمین طراحی پیکره‌ی زنجیره‌ی تأمین برای محصول جدید (مطالعه‌ی موردی: شرکت تولیدی) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 15-25]
 • زنجیره‌ی تأمین تعیین اندازه‌ی دسته‌ی تولید اقتصادی در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی ـ دوکالایی با وجود دوباره‌کاری [34.1، 1.2، 1397، صفحه 43-53]
 • زنجیره‌ی تأمین رویکرد نظریه‌ی بازی برای قیمت‌گذاری و تعیین میزان سرمایه‌گذاری با وجود دو تولیدکننده‌ی دارای کالاهای جانشین [35.1، 1.1، 1398، صفحه 11-21]
 • زنجیره‌ی تأمین ارائه‌ی یک مدل دوهدفه برای طراحی شبکه‌ی توزیع در یک زنجیره‌ی تأمین سه سطحی با در نظر گرفتن تورم در محیط فازی [35.1، 1.1، 1398، صفحه 71-80]
 • زنجیره تامین رویکرد نظریه بازی برای قیمت‌گذاری و تعیین میزان مصرف انرژی محصولات در یک زنجیره‌تامین با مشتریان حساس به مسائل زیست‌محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنجیره‌ی تأمین با کانال‌های توزیع دوگانه تعادل بازخوردی نش برای تبلیغات و قیمت‌گذاری پویا در یک زنجیره‌ی تأمین با کانال‌های توزیع دوگانه [33.1، 2.1، 1396، صفحه 79-90]
 • زنجیره‌ی تأمین بشردوستانه ارائه‌ی مدل انتخاب تأمین‌کننده برای قراردادهای همکاری با در نظر گرفتن عملکرد تحویل تأمین‌کننده در امداد بشردوستانه [33.1، 2.2، 1396، صفحه 75-83]
 • زنجیره‌ی تأمین پایدار مدل برنامه‌ریزی امکانی زنجیره‌ی تأمین پایدار محصولات زوال‌پذیر با اهداف اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی [33.1، 1.2، 1396، صفحه 85-99]
 • زنجیره‌ی تأمین پایدار ارائه‌ی یک مدل ریاضی سه‌هدفه برای برنامه‌ریزی پایدار زنجیره‌ی تأمین مواد کشاورزی زوال‌پذیر [35.1، 1.2، 1398، صفحه 25-38]
 • زنجیره‌ی تأمین پس‌رو مدل‌سازی احتمالی مشارکت در مدیریت موجودی زنجیره‌ی تأمین پس‌رو [33.1، 1.1، 1396، صفحه 113-121]
 • زنجیره‌ی تأمین چنددوره‌یی ارائه‌ی مدل تخصیص ظرفیت در زنجیره‌ی تأمین چنددوره‌یی؛ رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها [33.1، 2.1، 1396، صفحه 35-42]
 • زنجیره‌ی تأمین چندسطحی شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی کسب و کارهای دارای محصولات زوال‌پذیر با در نظر گرفتن اثر وفاداری مشتریان [35.1، 1.1، 1398، صفحه 81-90]
 • زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته ارائه‌ی یک مدل ترکیبی برنامه‌ریزی تولید ـ کنترل موجودی غیر قطعی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 41-50]
 • زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته مدیریت موجودی در یک سیستم زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته‌ی سه‌سطحی با بازگشتی‌ها و تقاضای همبسته [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 27-37]
 • زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته برنامه‌ریزی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با تقاضای قطعی پویا و قیمت پیوسته‌ی نزولی [31.1، 2.2، 1394، صفحه 27-35]
 • زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته مدل برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌یی برای مکان‌یابی مراکز جمع‌آوری محصولات در شبکه‌های لجستیک سبز [32.1، 1.2، 1395، صفحه 57-65]
 • زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته مدل تولید، بازتولید و دفع اقلام قراضه با فرض کیفیت متفاوت کالاهای جدید و بازتولیدی همراه با خرابی و فرایند دوباره‌کاری [33.1، 2.1، 1396، صفحه 139-179]
 • زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته یک الگوریتم تفاضل تکاملی براساس رویه‌ی نمایش مبتنی بر اولویت برای بازطراحی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با رویکرد بهینه‌سازی استوار فازی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 95-111]
 • زنجیره‌ی تأمین خودروسازی بررسی تجربی ارتباط عوامل آسیب‌پذیری زنجیره‌ی تأمین با انواع ریسک زنجیره‌ی تأمین خودروسازی ایران [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 75-85]
 • زنجیره‌ی تأمین خون ارائه‌ی مدل دوهدفه‌ی طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین خون با ملاحظه‌ی نظریه‌ی صف در شرایط بحران [35.1، 1.1، 1398، صفحه 35-46]
 • زنجیره‌ی تأمین خون ارائه‌ی یک مدل تصادفی چهار ـ سطحی دو ـ مرحله‌یی برای تأمین محصولات خونی در شرایط بحران [35.1، 1.1، 1398، صفحه 57-69]
 • زنجیره‌ی تأمین داخلی انتخاب عوامل مؤثر بر سلسله‌مراتب خروجی‌های ساخت از شاخص‌های تعدیل یافته s‌c‌o‌r [32.1، 1.1، 1395، صفحه 113-125]
 • زنجیره تأمین دوسطحی ارائه یک رهیافت تعیین توآم اندازه انباشته، قیمت‌گذاری و برنامه بازرسی آماری [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنجیره‌ی تأمین دوسطحی توسعه‌ی یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی دوسطحی به‌منظور مدیریت تدارکات و حل آن از طریق یک الگوریتم ترکیبی [33.1، 2.1، 1396، صفحه 21-33]
 • زنجیره‌ی تأمین دوسطحی مدل احتمالی قیمت‌گذاری و بازاریابی مشارکتی با در نظر گرفتن اثرات هیجانی بازار [32.1، 2.2، 1395، صفحه 77-87]
 • زنجیره‌ی تأمین دوسطحی تولید - توزیع مسئله‌ی هماهنگی تولید ـ توزیع در زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن تخفیفات قیمت حمل‌ونقل [34.1، 2.1، 1397، صفحه 21-32]
 • زنجیره‌ی تأمین دوکانالی بررسی رویکردهای استکلبرگ و متمرکز در تبلیغات و قیمت‌گذاری پویا برای زنجیره‌ی تأمین دوکانالی [35.1، 1.2، 1398، صفحه 139-146]
 • زنجیره‌ی تأمین دوکاناله قیمت‌گذاری پویا در زنجیره‌ی تأمین دوکاناله با مقدار ثابت محصول در شرایط رخداد اختلال و تقاضای تصادفی [34.1، 2.2، 1397، صفحه 31-42]
 • زنجیره‌ی تأمین سبز برنامه‌ریزی یک‌پارچه‌ی حمل‌ونقل و موجودی در یک زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن انتشار کربن [32.1، 2.1، 1395، صفحه 59-69]
 • زنجیره‌ی تأمین سبز سیاست‌های قیمت‌گذاری و سبز بودن در زنجیره‌ی تأمین محصولات سبز و غیر سبز، با مداخله‌ی دولت: رویکرد نظریه‌ی بازی [34.1، 2.2، 1397، صفحه 53-61]
 • زنجیره‌ی تأمین سبز مدل‌سازی راهبردهای زنجیره‌ی تأمین صنعت سبز با استفاده از نظریه‌ی بازی‌ها با تصمیم‌سازی دولت؛ مدل ۳ بازیکن [35.1، 1.2، 1398، صفحه 15-24]
 • زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی تبلیغات مشارکتی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 71-76]
 • زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی طراحی قرارداد در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی در شرایط عدم قطعیت اطلاعات [33.1، 1.1، 1396، صفحه 29-40]
 • زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی ارائه‌ی یک مدل موجودی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی [33.1، 1.2، 1396، صفحه 101-112]
 • زنجیره‌ی تأمین صنعت برق ارائه‌ی الگوی مبتنی بر سنجه‌های کمکی شبکه‌یی برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی تأمین(مورد مطالعه: زنجیره‌ی تأمین صنعت برق ایران) [35.1، 1.2، 1398، صفحه 51-65]
 • زنجیره‌ی تأمین غیرمتمرکز تعیین قیمت و مدت زمان تحویل در یک زنجیره‌ی تأمین غیر متمرکز در محیط رقابتی [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 27-41]
 • زنجیره‌ی تأمین غیر متمرکز مدل‌سازی و تحلیل حساسیت سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده براساس نظریه‌ی بازی استاکلبرگ و با فرض رهبر بودن تولیدکننده [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 93-103]
 • زنجیره‌ی تأمین متمرکز مدل‌سازی و تحلیل حساسیت سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده براساس نظریه‌ی بازی استاکلبرگ و با فرض رهبر بودن تولیدکننده [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 93-103]
 • زنجیره‌ی عرضه ارائه‌ی یک چارچوب تصمیم‌گیری برای بهبود عملکرد بنگاه‌های زنجیره‌ی عرضه با به‌کارگیری رگرسیون ریج [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]
 • زنجیره‌ی عرضه‌ی سه‌سطحی ارائه‌ی روش حل تقریبی برای مسئله‌ی مکان‌یابی ـ مسیریابی ـ موجودی پیوسته و چند انباره [33.1، 2.2، 1396، صفحه 95-104]
 • زنجیره‌ی مارکوف طراحی اقتصادی نمودار کنترل ۳E‌W‌M‌A-تعدیل شده برای پایش پروفایل‌های خطی ساده با رویکرد زنجیره‌ی مارکوف [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 11-20]
 • زنجیره‌ی مارکوف توسعه‌ی نمودار کنترل (E‌W‌M‌A_3) تطبیقی بافاصله‌ی نمونه‌گیری متغیر برای پایش پروفایل‌های خطی ساده [32.1، 1.2، 1395، صفحه 23-33]
 • زوال محصولات در راه ارائه‌ی یک مدل ریاضی سه‌هدفه برای برنامه‌ریزی پایدار زنجیره‌ی تأمین مواد کشاورزی زوال‌پذیر [35.1، 1.2، 1398، صفحه 25-38]

ژ

 • ژنتیک ارائه‌ی یک روش آزادسازی لاگرانژی برای یک مدل جدید تولید ـ توزیع در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی چندمحصولی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 25-39]
 • ژنتیک چندهدفه‌ی مبتنی بر شبیه‌سازی تبرید بهینه‌سازی دوهدفه‌ی مسئله‌ی تخصیص افزونگی سیستم‌های سری ـ موازی با اجزای تعمیرپذیر با الگوریتم ژنتیک چندهدفه مبتنی بر شبیه‌سازی تبرید [34.1، 2.2، 1397، صفحه 21-29]

س

 • ساختار شکست ریسک تحلیل ریسک‌های سیستم کنترل محدوده‌ی طرح و ترافیک مبتنی بر رادیو شناسه [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 113-130]
 • ساختار نواری منعطف استفاده از الگوریتم ژنتیک و تحلیل پوششی داده‌ها برای انتخاب کاراترین چیدمان مبتنی بر ساختار نواری منعطف [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 53-62]
 • ساختارهای متوالی و موازی ارائه‌ی الگوی مبتنی بر سنجه‌های کمکی شبکه‌یی برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی تأمین(مورد مطالعه: زنجیره‌ی تأمین صنعت برق ایران) [35.1، 1.2، 1398، صفحه 51-65]
 • ساخت برای انبارش مدل‌سازی انتخاب ساخت برای سفارش و ساخت به‌منظور انبارش در یک محیط ترکیبی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 47-53]
 • ساخت برای سفارش مدل‌سازی انتخاب ساخت برای سفارش و ساخت به‌منظور انبارش در یک محیط ترکیبی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 47-53]
 • ساخت ذخیره‌یی ارائه‌ی مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی تولید در محیط‌های تولیدی ترکیبی ساخت ذخیره‌یی ـ سفارشی با درنظرگرفتن فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات و حل آن با الگوریتم‌های فراابتکاری [33.1، 2.2، 1396، صفحه 3-13]
 • ساخت سفارشی ارائه‌ی مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی تولید در محیط‌های تولیدی ترکیبی ساخت ذخیره‌یی ـ سفارشی با درنظرگرفتن فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات و حل آن با الگوریتم‌های فراابتکاری [33.1، 2.2، 1396، صفحه 3-13]
 • ساختمان هوشمند مدل پیشنهادی برای ارزیابی سطح هوشمندی مورد نیاز ساختمان [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 77-85]
 • ساخت و تولید یکپارچه‌ی رایانه‌یی (C‌I‌M) توجیه سرمایه گذاری فنّاوری‌های پیشرفته‌ی ساخت و تولید برای شرکت قطعه‌ساز با استفاده از طراحی بدیهه‌گرا [34.1، 1.2، 1397، صفحه 89-99]
 • سازگاری فردی تصمیم‌گیری گروهی در شرایط عدم اطمینان با اشکال متفاوت بیان ترجیحات و ماتریس‌های مقایسات زوجی ناقص [32.1، 2.2، 1395، صفحه 99-111]
 • سازمان چابک ارائه‌ی مدلی برای توسعه‌ی چابکی در سازمان‌ها [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 127-138]
 • سازمان‌های بازار راهبر بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایند شکل‌گیری قابلیت یادگیری بازار (زمینه‌ی تحقیق: صنعت بانکداری ایران) [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 59-64]
 • سازمان‌های رکن چهارم آموزشی ارائه‌ی مدلی برای مدیریت آموزش سازمان‌ها و شناسایی و رتبه‌بندی ارزش‌های پیشنهادی سازمان‌های رکن چهارم آموزشی [34.1، 1.2، 1397، صفحه 65-79]
 • سازمان‌های فنّاوری اطلاعات مدل سنجش بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری (C‌R‌M) مطالعه‌ی موردی: سازمان‌های فنّاوری اطلاعات [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 117-124]
 • سازمان‌های مردم‌نهاد عوامل کلیدی موفقیت در شبکه‌های اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد [33.1، 1.2، 1396، صفحه 23-34]
 • سازندگان تجهیزات صنعتی ارزیابی صلاحیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت مبتنی بر P‌R‌O‌M‌S‌O‌R‌T [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 39-45]
 • سیاست افزونگی بهینه‌سازی همزمان قابلیت اطمینان و هزینه‌ی طراحی در سیستم‌های سری ـ موازی k-o‌u‌t-o‌f-n با در نظرگرفتن نرخ خرابی وابسته به تعداد اجزای در حال کار [32.1، 1.2، 1395، صفحه 141-148]
 • سیاست انتخاب ارائه‌ی روشی برای مقایسه‌ی پروفایل‌های مشخصه‌های کیفی زمان‌محور L‌T‌B و S‌T‌B [31.1، 2.2، 1394، صفحه 113-119]
 • سیاست تعویض بهینه‌سازی حد کنترل در نگه‌داری و تعمیر مبتنی بر شرایط با فرض ثابت نبودن هزینه‌ی تعویض به‌دلیل خرابی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 25-45]
 • سیاست حق انحصار مدل‌سازی ریاضی تولید و تقلید نوآوری و اثرات آن بر رفاه اجتماعی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]
 • سیاست سفارش‌دهی (r روشی کارا در تعیین سیاست سفارش‌دهی در سیستم‌های موجودی مرور پیوسته چندکالایی با تقاضای احتمالی و در نظرگیری محدودیت بودجه [32.1، 2.1، 1395، صفحه 25-33]
 • سیاست قیمت‌گذاری توسعه‌ی مدل موجودی تحت سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده (V‌M‌I) با درنظر گرفتن تولید اقلام معیوب و سطرجدید تقاضا وابسته به قیمت [31.1، 2.2، 1394، صفحه 83-91]
 • سیاست کنترل موجودی بهینه‌سازی سیاست موجودی (R,Q) با رویکردچندهدفه به‌کمک تکنیک بهینه‌سازی از طریق شبیه‌سازی(مطالعه‌ی موردی: شرکت آریا گچ پلدختر) [31.1، 2.1، 1394، صفحه 135-140]
 • سیاست‌گذاری بررسی نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در حوزه‌ی سیاست‌گذاری در چند کشور جهان و ایران [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 63-73]
 • سیاست موجودی مدل برنامه‌ریزی امکانی زنجیره‌ی تأمین پایدار محصولات زوال‌پذیر با اهداف اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی [33.1، 1.2، 1396، صفحه 85-99]
 • سامانه‌های تک‌کاره پایش وضعیت و نگهداری از قابلیت اطمینان سامانه های تک کاره [34.1، 1.1، 1397، صفحه 73-85]
 • سیاه‌بیشه تحلیل برگشتی مبتنی بر جابه‌جایی مغار نیروگاه تلمبه‌ی ذخیره‌یی سیاه‌بیشه با استفاده از روش اجزاء مجزا [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 49-57]
 • سری زمانی پیش‌بینی روند پژوهش‌های مهندسی صنایع با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 87-100]
 • سرمایه‌ی اجتماعی بررسی تأثیر سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی بر موفقیت شغلی مدیران از منظر ادراک از حمایت سازمانی (مطالعه‌ی موردی: بانک ملت) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 3-9]
 • سرمایه‌ی انسانی بررسی تأثیر سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی بر موفقیت شغلی مدیران از منظر ادراک از حمایت سازمانی (مطالعه‌ی موردی: بانک ملت) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 3-9]
 • سرمایه‌ی فکری ارائه‌ی مدلی برای ارزیابی شکاف سرمایه‌گذاری در منابع سازمان با تکیه بر منابع ناملموس(مطالعه‌ی موردی: صنعت خودرو) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 121-130]
 • سرمایه گذاری بررسی اثرات سیاستهای سرمایه گذاری دانش و دانش مشتری بر عملکرد شرکت -مطالعه موردی صنعت فناوری اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمایه‌گذاری ارائه‌ی مدلی برای ارزیابی شکاف سرمایه‌گذاری در منابع سازمان با تکیه بر منابع ناملموس(مطالعه‌ی موردی: صنعت خودرو) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 121-130]
 • سرمایه‌گذاری رویکرد نظریه‌ی بازی برای قیمت‌گذاری و تعیین میزان سرمایه‌گذاری با وجود دو تولیدکننده‌ی دارای کالاهای جانشین [35.1، 1.1، 1398، صفحه 11-21]
 • سرمایه‌گذاری ارائه‌ی مدل مقدار اقتصادی تولید (EPQ) با در نظر گرفتن تورم، ارزش زمانی پول و متغیر سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمایه‌گذاری خطرپذیر طراحی قرارداد انگیزشی بهینه در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر با تأکید بر ابهام‌گریزی دوطرف [35.1، 1.2، 1398، صفحه 123-130]
 • سرمایه‌گذاری فعال طراحی قرارداد انگیزشی بهینه در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر با تأکید بر ابهام‌گریزی دوطرف [35.1، 1.2، 1398، صفحه 123-130]
 • سرمایه‌ی مشتری ارائه‌ی مدلی برای محاسبه‌ی ارزش مشتری (C‌L‌V) در صنعت ماشین‌آلات راه‌سازی [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 19-26]
 • سرمایه‌های فکری ارائه‌ی مدلی برای ارزش‌گذاری دانش [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 39-46]
 • سری مودال بررسی تأثیر محل خطا بر نوسانات بین‌ناحیه‌یی در سیستم‌های قدرت تحت استرس [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 37-46]
 • سروکوال توسعه‌ی مدل سروکوال برای اولویت‌بندی اقدامات بهبود کیفیت خدمات (مطالعه‌ی موردی: اداره‌ی خدمات مشترکین امور برق شهرستان چالوس) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 139-150]
 • سروکوال ارائه‌ی رویکردی ترکیبی از خانه‌ی کیفیت فازی، تحلیل سروکوال و کانو - مطالعه‌ی موردی: هتل پردیس شهر- رشت [34.1، 2.1، 1397، صفحه 121-132]
 • سیستم k از m نمونه‌گیری پذیرش و افزونگی اجزاء: تعیین سناریوی بهینه در سیستم‌های k از m [34.1، 2.2، 1397، صفحه 3-8]
 • سیستم ارزیابی عملکرد چندبعدی ارائه‌ی کارت امتیازی متوازن توسعه‌یافته با به‌کارگیری تکنیک‌های A‌H‌P و D‌E‌M‌A‌T‌E‌L(مطالعه‌ی موردی: سازمان متولی توسعه‌ی صنعتی و شهرک‌های صنعتی) [32.1، 2.1، 1395، صفحه 85-97]
 • سیستم استنتاج فازی طراحی یک شبکه ی عصبی فازی برای کنترل کیفیت فرایند های چند متغیره - چند مرحله‌یی [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 47-58]
 • سیستم استنتاج فازی ارائه‌ی یک سیستم فازی هوشمند برای ارزیابی و آنالیز خانه‌ی کیفیت [31.1، 2.1، 1394، صفحه 49-59]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یک رویکرد حل ترکیبی برای مسئله مکان‌یابی- مقاوم‌سازی بیمارستان‌های با ظرفیت‌های محدود [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم بانکی بررسی اثر متغیرهای اصلی ریسک اعتباری بر بهینه‌سازی تصمیم‌گیری پورتفوی تسهیلات(موردکاوی: شعب بانک آینده) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 65-76]
 • سیستم به‌هنگام شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی تحت سیستم به‌هنگام، و بهینه‌سازی اهداف آن [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 73-81]
 • سیستم پشتیبان تصمیم طراحی ابزار پشتیبان تصمیم برای هماهنگی زنجیره‌ی تأمین: با استفاده از مدیریت موجودی توسط فروشنده و قرارداد [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 29-39]
 • سیستم پشتیبانی تصمیم طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم مدل‌محور براییکپارچه‌سازی ارزیابی عملکرد پروژه و مدیریت ریسک(پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساخت) [33.1، 1.2، 1396، صفحه 129-139]
 • سیستم پویا یک رویکرد مدل‌سازی سیستم پویا برای ارزیابی مشارکت مردم در مدیریت ضایعات جامد شهری [35.1، 1.1، 1398، صفحه 149-156]
 • سیستمِ تکه‌تکه‌ی مستوی طراحی کنترل‌کننده‌ی تکه تکه ی∞H برای سیستم‌های تکه‌ای‌ مستوی [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 11-19]
 • سیستم تولید انبارش مدل‌سازی انتخاب ساخت برای سفارش و ساخت به‌منظور انبارش در یک محیط ترکیبی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 47-53]
 • سیستم تولیدی پیوسته بهینه‌سازی مقدار کالای در جریان ساخت با توجه به عدم ظرفیت یکسان ماشین‌آلات و تعمیرات اضطراری در سیستم‌های تولیدی پیوسته [32.1، 2.1، 1395، صفحه 119-126]
 • سیستم تولیدی جریان کارگاهی شبکه‌ی بهینه‌ی تولید، انتقال و توزیع یکپارچه در سیستم‌های جریان کارگاهی: مدل‌سازی و کاربرد شبکه در سیستم‌های تولیدی [35.1، 1.2، 1398، صفحه 85-94]
 • سیستم تولید سلولی مدل‌سازی ریاضی برای گروه‌بندی ماشین‌ها در سیستم‌های هدایت‌شونده‌ی خودکار زوجی براساس«استراتژی جریان متوازن» [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 13-21]
 • سیستم تولید سلولی طراحی سیستم تولید سلولی با درنظرگرفتن تخصیص اپراتور و قابلیت اطمینان ماشین‌آلات چندکاره در یک محیط پویا [33.1، 2.2، 1396، صفحه 137-148]
 • سیستم تولید سلولی یکپارچه‌سازی طراحی سیستم‌های تولید سلولی و برنامه‌ریزی تولید با نگرش تولید متوازن [34.1، 2.1، 1397، صفحه 53-64]
 • سیستم تولید سلولی پویا مدل جدید یکپارچه‌ی تولید سلولی، برنامه‌ریزی تولید و زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن مکان‌یابی انبارها [32.1، 2.1، 1395، صفحه 47-58]
 • سیستم تولید سه‌مرحله‌یی مدل‌سازی و حل مسئله‌ی زمان‌بندی در یک سیستم تولید سه‌مرحله‌یی مونتاژ با هدف تحویل به موقع محصولات [31.1، 2.2، 1394، صفحه 121-129]
 • سیستم چندمؤلفه‌یی بهینه‌سازی فواصل بازرسی (ثابت و غیرثابت) برای یک سیستم چند مؤلفه‌یی تعمیرپذیر با وابستگی خرابی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 41-51]
 • سیستم‌چندمؤلفه‌یی سری بهینه‌سازی توالی فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه برای یک سیستم چندمؤلفه‌یی تعمیرپذیر با ساختار سری [33.1، 1.1، 1396، صفحه 55-63]
 • سیستم حمل و نقل هدایت‌شونده‌ی خودکار(A‌G‌V) بررسی سیستم‌های حمل‌ونقل اتوماتیک مواد در مونتاژ انعطاف‌پذیر مطالعه‌ی موردی مونتاژ موتورسیکلت [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 31-38]
 • سیستم خاکستری مقایسه‌ی ماهیت کیفیت خدمات با رضایت مشتریان: کاربرد نظریه‌ی سیستم خاکستری [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 3-8]
 • سیستم خبره‌ی فازی معرفی یک سیستم خبره‌ی فازی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن برای اندازه‌گیری تأثیر سیستم‌های مدیریت جامع سطر جدید بهداشت، ایمنی و محیط زیست بر سازمان‌ها [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 137-145]
 • سیستم دینامیک یک مدل دینامیک سیستم برای تجزیه و تحلیل سیستم اقتصاد ـ انرژی ایران [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 71-87]
 • سیستم دو مولفه‌ای بهینه‌سازی فواصل بازرسی در افق زمانی محدود برای یک سیستم دو مولفه‌ای با دو نوع خرابی مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم زنجیره‌ی تأمین مدل‌سازی و حل مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه (V‌R‌P) در بخش توزیع زنجیره‌ی تأمین با درنظرگرفتن محدودیت تردد [34.1، 1.1، 1397، صفحه 147-155]
 • سیستم کنترل موجودی ارائه‌ی مدل مقدار اقتصادی تولید (EPQ) با در نظر گرفتن تورم، ارزش زمانی پول و متغیر سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم لجن فعال مدل‌سازی سینتیک رشد مخمر ۹۰۲۶−BBRC در معرض فنل [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 3-8]
 • سیستم ماهالانوبیس تاگوچی مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح برای غربالگری متغیرهای سیستم‌های چندمتغیره با استفاده از سیستم ماهالانوبیس تاگوچی (مطالعه‌ی موردی: خسارت شرکت‌های بیمه) [31.1، 2.2، 1394، صفحه 13-18]
 • سیستم مدیریت جامع معرفی یک سیستم خبره‌ی فازی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن برای اندازه‌گیری تأثیر سیستم‌های مدیریت جامع سطر جدید بهداشت، ایمنی و محیط زیست بر سازمان‌ها [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 137-145]
 • سیستم مدیریت راهبردی ارائه‌ی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی (مطالعه‌ی موردی: شهرداری اصفهان) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]
 • سیستم مدیریت نگه‌داری و تعمیرات رایانه‌یی C‌M‌M‌S امکان‌سنجی پیاده‌سازی سیستم نگه‌داری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر TPM در مجتمع پتروشیمی بندر امام [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 107-113]
 • سیستم موجودی مرور دائم مدلی یک‌پارچه برای زنجیره‌یی همراه با جریان تأمین قطع‌شونده [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 127-132]
 • سیستم مونتاژ انعطاف‌پذیر بررسی سیستم‌های حمل‌ونقل اتوماتیک مواد در مونتاژ انعطاف‌پذیر مطالعه‌ی موردی مونتاژ موتورسیکلت [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 31-38]
 • سیستم نگه‌داری و تعمیرات (نت) نقش «برنامه‌ریزی منابع انسانی» در بهبود فرایند سازمان و منافع استقرار آن در بخش نگه‌داری و سطرجدید تعمیرات(مطالعه‌ی موردی: شرکت ایران‌خودرو) [32.1، 1.2، 1395، صفحه 131-139]
 • سیستم‌های پویا مدل‌سازی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مدیریت پسماند خانگی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها: مطالعه‌ی موردی شهر تهران [34.1، 1.2، 1397، صفحه 147-159]
 • سیستم‌های تولیدی ارائه‌ی یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله‌ی یک‌پارچه‌ی تولید ترکیبی ـ برون‌سپاری تحت نظریه‌ی محدودیت‌ها [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 101-107]
 • سیستم‌های تولید سری- موازی (شبکه‌ای) خودارزیابی سیستم‌های تولید شبکه‌ای در محیط‌های فازی شهودی (مطالعه موردی: شرکت سیم و کابل مغان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم‌های چندمتغیره مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح برای غربالگری متغیرهای سیستم‌های چندمتغیره با استفاده از سیستم ماهالانوبیس تاگوچی (مطالعه‌ی موردی: خسارت شرکت‌های بیمه) [31.1، 2.2، 1394، صفحه 13-18]
 • سیستم‌های خاکستری استراتژی‌های رضایت‌مندی مسافرین از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی مبتنی بر سیستم‌های خاکستری (مطالعه‌ی موردی: صنعت هواپیمایی ایران) [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 63-79]
 • سیستم‌های خبره معرفی یک سیستم خبره‌ی فازی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن برای اندازه‌گیری تأثیر سیستم‌های مدیریت جامع سطر جدید بهداشت، ایمنی و محیط زیست بر سازمان‌ها [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 137-145]
 • سیستم‌های خبره ارائه‌ی مدل مفهومی برای پیاده‌سازی سیستم خبره برنامه‌ریزی پروژه‌های ساختمانی به‌عنوان ابزار مدیریت دانش سازمان مجری پروژه [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 93-102]
 • سیستم‌های دینامیکی تأثیر انتخاب تأمین‌کننده بر میزان سوددهی و رضایت‌مندی مشتریان در یک واحد تولیدی با استفاده از رویکرد سیستم‌های دینامیکی [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 113-128]
 • سیستم‌های سری زمان‌بندی نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه برای سیستم‌های سری، موازی، و جایگزینی تک‌قطعه براساس تحلیل‌های آماری [34.1، 1.1، 1397، صفحه 17-28]
 • سیستم‌های سری ـ موازی بهینه‌سازی دوهدفه‌ی مسئله‌ی تخصیص افزونگی سیستم‌های سری ـ موازی با اجزای تعمیرپذیر با الگوریتم ژنتیک چندهدفه مبتنی بر شبیه‌سازی تبرید [34.1، 2.2، 1397، صفحه 21-29]
 • سیستم‌های صف الگوریتم‌های ژنتیک و ممتیک برای مدل صف فازی حداکثر پوشش مکان‌یابی ـ تخصیص با در نظر گرفتن تراکم در سیستم و چند نوع تقاضا [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 15-25]
 • سیستم‌های صف مکان‌یابی چندهدفه‌ی فرودگاه‌های هاب پرازدحام با استفاده از سیستم‌های صف [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 37-51]
 • سیستم‌های صف ناپایدار به‌کارگیری دو الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله‌ی پوشش مجموعه در حالت غیرقطعی بودن دسترس‌پذیری به وسایط نقلیه‌ی امدادی با رویکرد سیستم‌های صف زمان مبنا [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 33-42]
 • سیستم‌های متراکم الگوریتم‌های ژنتیک و ممتیک برای مدل صف فازی حداکثر پوشش مکان‌یابی ـ تخصیص با در نظر گرفتن تراکم در سیستم و چند نوع تقاضا [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 15-25]
 • سیستم‌های مرور دوره‌یی مدل‌سازی و بهینه‌سازی یک سیستم کنترل موجودی یک دوره‌یی با محدودیت‌های تصادفی در حالت‌های پس‌افت و فروش ازدست رفته [33.1، 1.2، 1396، صفحه 121-128]
 • سیستم هوشمند ارائه‌ی یک سیستم فازی هوشمند برای ارزیابی و آنالیز خانه‌ی کیفیت [31.1، 2.1، 1394، صفحه 49-59]
 • سطح سرویس‌دهی طراحی شبکه‌ی توزیع محصولات کارخانه با استفاده از مدل «مکان‌یابی هاب میانی» با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت مراکز توزیع و سطح سرویس‌دهی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 131-136]
 • سطوح اعتباری کاربرد شبکه‌های عصبی در انتخاب معیارهای ارزیابی و استفاده از داده‌کاوی در تعیین ویژگی‌های سطوح اعتباری تأمین‌کنندگان (مطالعه‌ی موردی: شرکت ایزوایکو) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 113-120]
 • سفارش هم‌زمان مدل چند محصولی مدیریت موجودی توسط فروشنده با محدودیت سفارش هم‌زمان [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 9-14]
 • سفر نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در ریسک درک‌شده‌ی گردشگران خارجیِ سفرکرده به ایران [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 3-9]
 • سکوهای سرچاهی نفت مسیریابی دوره ای شناورهای خدماتی با پنجره زمانی در صنعت نفت دریایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلامت مضامین و چالش‌های کاهش فساد در قراردادهای تدارکات عمومی با رویکرد پاسخ‌گویی به مطالبات ذی‌نفعان [34.1، 1.2، 1397، صفحه 81-87]
 • سلسله‌مراتب مدل‌سازی و حل مسئله‌ی پوشش تدریجی پشتیبان سلسله مراتبی با در نظر گرفتن تسهیلات واسطه در حالت پویا [32.1، 2.1، 1395، صفحه 11-24]
 • سلسله‌مراتبی ارائه‌ی یک روش آزادسازی لاگرانژی برای یک مدل جدید تولید ـ توزیع در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی چندمحصولی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 25-39]
 • سناریوی بهینه نمونه‌گیری پذیرش و افزونگی اجزاء: تعیین سناریوی بهینه در سیستم‌های k از m [34.1، 2.2، 1397، صفحه 3-8]
 • سنتز بررسی تأثیر دمای عملیات هیدرونرمال بر ترکیب شیمیایی، مورفولوژی و پایداری حرارتیِ نانوذراتِ هیدروکسی آپاتیتِ سنتزشده در حضور عامل فعال سطحی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 69-75]
 • سینتیک سینتیک واکنش گوگردزدایی عمیق هیدروژنی برای برش نفتی گازوئیل [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 47-53]
 • سینتیک O‌C‌M بهینه‌سازی فرایند جفت‌شدن اکسایشی متان (OCM) با کاتالیست پروسکایت و مدل‌سازیسینتیکی سطرجدید فرایند توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 15-24]
 • سنجش عدم قطعیت تنظیم و کالیبراسیون مدل‌های پیچیده‌ی رایانه‌یی با رویکرد مهندسی - آماری مطالعه‌ی موردی: ماشین کاری به کمک لیزر [35.1، 1.2، 1398، صفحه 95-101]
 • سود چارچوبی کمّی برای انتخاب راهبردهای پاسخ به ریسک در شرکتهای نوپا (مطالعه موردی: شرکت نوپای نانوفناوری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سودآوری طراحی سازمان براساس مدل کسب و کار [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 131-139]
 • سودآوری مقایسه‌ی استراتژی‌های ایجاد همکاری در زنجیره‌ی تأمین شرکت‌های تولیدکننده‌ی قطعات خودرو با استفاده از شبیه‌سازی [32.1، 2.1، 1395، صفحه 71-84]

ش

 • شاخص توانایی فرایند Cp‌m بررسی عملکرد روش‌های تخمین داده‌های از دست رفته‌ی فازی بر شاخص توانایی فرایند دومتغیره‌ی فازی Cp‌m [33.1، 1.1، 1396، صفحه 65-73]
 • شاخص دیویس ـ بولدین بهبود برازش رگرسیون بااستفاده از خوشه‌بندی شبکه‌ی عصبی به‌منظور پیش‌بینی اوج مصرف انرژی الکتریکی ماهانه [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 73-83]
 • شاخص سودآوری روشی برای تخمین پارامترهای ورودی تحلیل اختیارهای واقعی در صنعت نفت ایران (مطالعه‌ی موردی پروژه‌های پارس جنوبی) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 129-137]
 • شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تخمین و پیش‌بینی‌H- گام به جلوی ارزش در برابر ریسک شرطی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران؛رویکرد نوین H‌W‌E‌S [35.1، 1.2، 1398، صفحه 103-111]
 • شاخص مرکب طراحی مدلی جدید برای ارزیابی آمادگی حوزه‌ی زیرساخت فنّاوری اطلاعات و ارتباطات کشورها [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 39-51]
 • شاخص‌های چندگانه‌ی محرومیت کاوش روابط پنهان میان شاخص‌های چندگانه‌ی محرومیت با رویکرد ترکیبی داده‌کاوی و شبکه‌های پیچیده [31.1، 2.2، 1394، صفحه 131-142]
 • شاخص‌های‌قابلیت فرایند برآورد فاصله‌یی شاخص‌های Cp‌m و Cp‌m‌k فرایندهای خودبرگشت به‌کمک روش بوت‌استرپ بلوکی حلقوی [32.1، 2.2، 1395، صفحه 89-98]
 • شاخص‌های کلیدی عملکرد مدلی اجرایی برای بهینه‌سازی تحقق چشم‌انداز سازمان با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 147-151]
 • شاخه‌وکران تعیین اندازه‌ی انباشته در مسئله‌ی کنترل موجودی با تقاضای پویای احتمالی با در نظرگرفتن تخفیف کلی [34.1، 1.1، 1397، صفحه 39-50]
 • شاخه و کران کمینه‌کردن تعداد کارهای تأخیردار در زمان‌بندی جریان کارگاهی با کارهای رو به زوال و ورودی‌های غیر همزمان [33.1، 1.1، 1396، صفحه 75-85]
 • شبکه‌ی باز جکسون ارائه یک مدل ساختاری برای عملکرد سیستم آژانس هواپیمایی با رویکرد نظریه‌ی صف [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 141-146]
 • شبکه‌ی بیزی پویا ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های چندوضعیتی تعمیرپذیر با در نظر گرفتن خرابی‌های وابسته به وسیله‌ی درخت خرابی پویا و شبکه‌های بیزی پویا [35.1، 1.1، 1398، صفحه 91-104]
 • شبکه‌ی بیزین فازی تخمین و بهبود قابلیت اطمینان حرکت گلوله ۲۳ میلی‌متری در لوله‌ی سلاح با استفاده از شبکه‌های بیزین و تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی با نظریه‌ی فازی [31.1، 2.1، 1394، صفحه 73-81]
 • شبکه‌ی بهینه‌ی تولید و انتقال و توزیع شبکه‌ی بهینه‌ی تولید، انتقال و توزیع یکپارچه در سیستم‌های جریان کارگاهی: مدل‌سازی و کاربرد شبکه در سیستم‌های تولیدی [35.1، 1.2، 1398، صفحه 85-94]
 • شبکه‌ی پستی رویکردی جدید در مدل‌سازی و حل مسائل مکان‌یابی محورٓـ مسیریابی و آزمایش آن روی سامانه‌ی پستی ایران [33.1، 1.1، 1396، صفحه 3-12]
 • شبکه‌ی پیوسته جانمایی تجهیزات با تسهیلات متحرک در یک شبکه با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 77-86]
 • شبکه‌ی تأمین خون ارائه‌ی یک مدل مکان‌یابی در شبکه‌ی تأمین خون، با در نظر گرفتن مطلوبیت اهداکنندگان [34.1، 2.2، 1397، صفحه 43-51]
 • شبکه‌ی توزیع طراحی شبکه‌ی توزیع محصولات کارخانه با استفاده از مدل «مکان‌یابی هاب میانی» با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت مراکز توزیع و سطح سرویس‌دهی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 131-136]
 • شبکه‌ی توزیع برنامه‌ریزی حمل‌ونقل فراورده‌های نفتی چندگانه با در نظر گرفتن پنجره زمانی برای عرضه، تقاضا و مسیرهای حمل‌ونقل(مطالعه‌ی موردی: استان کردستان) [33.1، 1.1، 1396، صفحه 135-147]
 • شبکه‌ی توزیع ارائه‌ی یک مدل دوهدفه برای طراحی شبکه‌ی توزیع در یک زنجیره‌ی تأمین سه سطحی با در نظر گرفتن تورم در محیط فازی [35.1، 1.1، 1398، صفحه 71-80]
 • شبکه‌ی عصبی روش مؤثر هوشمند به‌منظور پیش‌بینی بار الکتریکی کوتاه‌مدت [33.1، 1.2، 1396، صفحه 43-54]
 • شبکه‌ی عصبی از نوع G‌M‌D‌H پیش‌بینی عملکرد شغلی با استفاده از بهینه‌سازی چندهدفه و شبکه‌های عصبی از نوع G‌M‌D‌H به‌منظوربهبود فرایند گزینش کارکنان [32.1، 1.1، 1395، صفحه 41-51]
 • شبکه‌ی عصبی مصنوعی پیش‌بینی عملکرد فرایندهای تولیدی بااستفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی (مورد کاوی: فرایند افشانه‌ی خشک‌کننده کاشی سرامیکی) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 31-38]
 • شبکه‌ی عصبی مصنوعی شناسایی ترکیب غیرمسلط عوامل کنترلی در مسئله‌ی چندپاسخه با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 11-19]
 • شبکه‌های اجتماعی عوامل کلیدی موفقیت در شبکه‌های اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد [33.1، 1.2، 1396، صفحه 23-34]
 • شبکه‌های بیزی تحلیل حساسیت در ریسک با استفاده از شبکه‌های بیزی [34.1، 1.2، 1397، صفحه 55-63]
 • شبکه‌های بیزی مدل‌سازی پایداری حوضه‌ی دریاچه‌یارومیه با استفاده از شبکه‌های بیزی پویا [35.1، 1.2، 1398، صفحه 67-74]
 • شبکه‌های پیچیده کاوش روابط پنهان میان شاخص‌های چندگانه‌ی محرومیت با رویکرد ترکیبی داده‌کاوی و شبکه‌های پیچیده [31.1، 2.2، 1394، صفحه 131-142]
 • شبکه‌های پیچیده ارائه‌ی الگوریتمی به‌منظور خوشه‌بندی صفحات وب براساس محتوا و لینک [33.1، 1.1، 1396، صفحه 21-28]
 • شبکه‌های پیچیده ارائه‌ی یک رویکرد جدید برای حل مسئله‌ی اجتماع‌یابی شبکه‌های اجتماعی با توسعه‌ی الگوریتم‌های N‌S‌G‌A‌I‌I و N‌R‌G‌ANRGA [34.1، 1.2، 1397، صفحه 101-115]
 • شبکه‌های پروژه فازی ارائه‌ی مدل برنامه‌ریزی خطی برای مسئله‌ی دیرترین زمان‌ها در شبکه‌های پروژه با مدت زمان انجام غیرقطعی [32.1، 1.2، 1395، صفحه 3-11]
 • شبکه‌های حسگر بی‌سیم یک پروتکل مسیریابی انرژی ـ کارامد برای چاهک متحرک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از برد رادیویی [34.1، 1.2، 1397، صفحه 3-13]
 • شبکه‌های خودسازمان‌ده طراحی مدل سنجش وفاداری مشتریان با استفاده از شبکه‌های خودسازمان‌ده [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 93-100]
 • شبکه‌های صف تعیین تعداد ماشین و حجم بافرها در خطوط تولید نامطمئن به‌منظور بهینه‌سازی نرخ تولید [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 105-115]
 • شبکه‌های عصبی طراحی مدل سنجش وفاداری مشتریان با استفاده از شبکه‌های خودسازمان‌ده [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 93-100]
 • شبکه‌های عصبی کاربرد شبکه‌های عصبی در انتخاب معیارهای ارزیابی و استفاده از داده‌کاوی در تعیین ویژگی‌های سطوح اعتباری تأمین‌کنندگان (مطالعه‌ی موردی: شرکت ایزوایکو) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 113-120]
 • شبکه‌های عصبی مقایسه‌ی مدل‌های مختلف شبکه‌ی عصبی در رتبه‌بندی اعتباری سیستم بانکی و معرفی بهترین مدل (۱۳۸۵-۱۳۹۰) [32.1، 2.1، 1395، صفحه 127-140]
 • شبکه‌های عصبی خودآراینده طراحی یک شبکه ی عصبی فازی برای کنترل کیفیت فرایند های چند متغیره - چند مرحله‌یی [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 47-58]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌کارگیری منطق فازی برای بهبود عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور پیش‌بینی نرخ ارز [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 63-71]
 • شبکه‌ی همکاری متخصصان ارائه‌ی مدل تیم‌سازی متخصصان با درنظر گرفتن شبکه‌ی همکاری و مهارت [34.1، 1.2، 1397، صفحه 37-42]
 • شبیه‌سازی یک مدل دینامیک سیستم برای تجزیه و تحلیل سیستم اقتصاد ـ انرژی ایران [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 71-87]
 • شبیه‌سازی ارائه یک مدل ساختاری برای عملکرد سیستم آژانس هواپیمایی با رویکرد نظریه‌ی صف [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 141-146]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی تحت سیستم به‌هنگام، و بهینه‌سازی اهداف آن [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 73-81]
 • شبیه‌سازی تعیین تعداد ماشین و حجم بافرها در خطوط تولید نامطمئن به‌منظور بهینه‌سازی نرخ تولید [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 105-115]
 • شبیه‌سازی تأثیر انتخاب تأمین‌کننده بر میزان سوددهی و رضایت‌مندی مشتریان در یک واحد تولیدی با استفاده از رویکرد سیستم‌های دینامیکی [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 113-128]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی کسب و کارهای دارای محصولات زوال‌پذیر با در نظر گرفتن اثر وفاداری مشتریان [35.1، 1.1، 1398، صفحه 81-90]
 • شبیه‌سازی تبرید مدل مکان‌یابی میانه‌ی p قطبی چندهدفه با در نظر گرفتن صف در محیط فازی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • شبیه‌سازی تبرید ارائه‌ی الگوریتمی فراابتکاری بر پایه‌ی شبیه‌سازی تبرید برای مسئله‌ی زمان‌بندی گروهی در محیط جریان کارگاهی انعطاف‌پذیر با زمان‌های آماده‌سازیِ وابسته به توالی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 75-91]
 • شبیه‌سازی تبرید مکان‌یابی محور پوششی کامل چندلایه با تخصیص یگانه [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 117-125]
 • شبیه‌سازی تبرید مسئله‌ی مکان‌یابی هاب تک‌تخصیصه با در نظر گرفتن امکان اختلال در هاب‌ها: مدل‌سازی و ارائه‌ی الگوریتم حل [35.1، 1.1، 1398، صفحه 119-133]
 • شبیه‌سازی تبریدی رویکردی جدید در مدل‌سازی و حل مسائل مکان‌یابی محورٓـ مسیریابی و آزمایش آن روی سامانه‌ی پستی ایران [33.1، 1.1، 1396، صفحه 3-12]
 • شبیه‌سازی تبریدی موازی الکترومغناطیس رویکرد فراابتکاری ترکیبی برای حل مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت ظرفیت و تصمیم‌گیری همزمان در سطرجدید مورد خرید یا اجاره‌ی وسایل نقلیه [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 73-80]
 • شبیه‌سازی رایانه‌یی بهره‌گیری از رویکرد R‌C‌M به‌منظور افزایش همزمان اثربخشی و کارایی در فرایند نگه‌داری و تعمیرات (مطالعه‌ی موردی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی) [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 133-140]
 • شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین مقایسه‌ی استراتژی‌های ایجاد همکاری در زنجیره‌ی تأمین شرکت‌های تولیدکننده‌ی قطعات خودرو با استفاده از شبیه‌سازی [32.1، 2.1، 1395، صفحه 71-84]
 • شبیه‌سازی فازی مدل مکان‌یابی میانه‌ی p قطبی چندهدفه با در نظر گرفتن صف در محیط فازی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • شبیه سازی مخازن نفت حل عددی معادله‌ی گذرای خطی و غیرخطی فشار در مخازن نفتی تک‌فاز با روش اجزاء گرین [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 41-45]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو رویکردی جدید در نظریه‌ی بازی فازی برای ارزیابی تصمیم بهینه در مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره [32.1، 1.2، 1395، صفحه 109-116]
 • شبه‌مدل کرایگینگ تصادفی زمان‌بندی حرکت قطارها در شبکه‌ی مترو با استفاده از روش بهینه‌سازی استوار از طریق شبیه‌سازی [33.1، 2.2، 1396، صفحه 117-126]
 • شدت جریان حجمی ‌بررسی اثرات شدت جریان حجمی و عمق بستر رزین کربن فعال در جداسازی اسید بنزوئیک [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 35-39]
 • شراکت بخش خصوصی ـ دولتی شراکت بخش خصوصی ـ دولتی در پروژه‌های نیروگاهی: تأثیر ریسک درآمد و بازار بر افزایش ارزش پول [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 121-130]
 • شرکت‌های ایرانی ارزیابی چالش‌های شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های نفت و گاز به روش DEMATEL [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 121-129]
 • شرکت‌های بیمه طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه با استفاده از روش تلفیقی B‌S‌C-D‌E‌A [33.1، 2.2، 1396، صفحه 27-37]
 • شرکت‌های شیمیایی بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری در شرکت‌های شیمیایی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 53-62]
 • شرکت‌های کوچک و متوسط ارائه‌ی مدل ترکیبی ارزیابی سطح آمادگی کسب‌وکار الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 158-149]
 • شرکت‌های ک و م ارائه‌ی مدل ترکیبی ارزیابی سطح آمادگی کسب‌وکار الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 158-149]
 • شرکت هواپیمایی ارائه یک مدل ساختاری برای عملکرد سیستم آژانس هواپیمایی با رویکرد نظریه‌ی صف [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 141-146]
 • شکاف دیجیتالی طراحی متدولوژی تدوین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی ایران [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 97-110]
 • شکست پروژه‌ی مهندسی مجدد تحلیل و رده‌بندی عوامل کلیدی شکست پروژه‌های مهندسی مجدد [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 55-63]
 • شکل نرمال بررسی تأثیر محل خطا بر نوسانات بین‌ناحیه‌یی در سیستم‌های قدرت تحت استرس [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 37-46]
 • شناسایی از طریق امواج رادیویی بررسی راهکارهای مؤثر برای کاهش محدودیت‌های امنیتی و نقض حریم شخصی در استفاده از سیستم‌های R‌F‌I‌D در ایران (موردکاوی: گذرنامه‌ی الکترونیکی) [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 25-34]
 • شناسایی با امواج رادیویی تحلیل ریسک‌های سیستم کنترل محدوده‌ی طرح و ترافیک مبتنی بر رادیو شناسه [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 113-130]
 • شناسایی ریسک نظام ارزیابی ریسک در عملیات حفاری چاه‌های نفت‌ و گاز ایران [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 3-11]
 • شناسایی ریسک پروژه ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و روش تاپسیس فازی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 3-14]
 • شناسایی قیود زائد تقاضای تصادفی با ماهیت درون‌زا در مسئله مسیریابی وسایل نقلیه [33.1، 1.2، 1396، صفحه 77-84]
 • شهر تهران مدل‌سازی دینامیکی سیستم مدیریت پسماندهای جامد شهری در کلان‌شهر تهران [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 67-77]
 • شهرداری الکترونیک به‌کارگیری هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری در شهرداری الکترونیک (مطالعه‌ی موردی سازمان فنّاوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، داده‌های بخش عوارض و نوسازی) [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 81-88]
 • شهر یزد مدیریت پایدار زباله‌های جامد شهری با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی کسری تصادفی (مطالعه‌ی موردی: شهر یزد) [33.1، 1.2، 1396، صفحه 3-12]
 • شیوه‌ی بوت‌استرپ پایش فرایندهای چندمشخصه‌ی وصفی و متغیر با استفاده از شیوه‌ی بوت‌استرپ [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 21-27]
 • شیوه‌ی فازی مورا اولویت‌بندی و انتخاب پروژه با استفاده از رویکردترکیبی فازی مورا و وزن‌دهی آنتروپی بسط داده شده [32.1، 1.2، 1395، صفحه 87-96]
 • شیوه‌های اکتساب دانش بررسی تأثیر ویژگی شخصیت افراد بر فرایند اکتساب دانش خبرگان (مطالعه‌ی موردی:خبرگان حوزه‌ی صنعت برق) [33.1، 2.1، 1396، صفحه 43-52]

ص

 • صدای شهروند ارتباط بین عملکرد اجرایی دولت و مدیریت ارتباط با شهروند [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 51-61]
 • صنایع پالایش گاز شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر خصوصی‌سازی صنایع پالایش گاز ایران با رویکرد تلفیقی دلفی ـدیماتل ـ فرایند سطرجدید تحلیل شبکه‌یی(مورد کاوی:شرکت پالایش گاز پارسیان) [31.1، 2.2، 1394، صفحه 37-49]
 • صنعت تلفن همراه ارائه‌ی روشی نوین در خوشه‌بندی بازار خدمات تلفن همراه، با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: بازار تلفن همراه ایران) [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 81-89]
 • صنعت حمل‌ونقل هوایی انتخاب شریک تجاری در صنعت حمل‌ونقل هوایی با ترکیب روش‌های فرایند تحلیل شبکه‌ییسطرجدید فازی و ارزیابی نسبی مختلط فازی [32.1، 1.2، 1395، صفحه 117-129]
 • صنعت خدمات ارائه‌ی رویکردی ترکیبی از خانه‌ی کیفیت فازی، تحلیل سروکوال و کانو - مطالعه‌ی موردی: هتل پردیس شهر- رشت [34.1، 2.1، 1397، صفحه 121-132]
 • صنعت ساخت موجودیت دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 55-63]
 • صنعت غذا مدلی برای تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: صنعت روغن خوراکی) [32.1، 1.2، 1395، صفحه 81-86]
 • صنعت مخابرات مدیریت مهاجرت مشتریان با بهره‌گیری از داده‌های مشتریان در صنعت مخابرات [32.1، 1.1، 1395، صفحه 147-154]
 • صنعت نفت موجودیت دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 55-63]
 • صنعت هتل‌داری ارائه‌ی رویکردی ترکیبی از خانه‌ی کیفیت فازی، تحلیل سروکوال و کانو - مطالعه‌ی موردی: هتل پردیس شهر- رشت [34.1، 2.1، 1397، صفحه 121-132]

ط

 • طراحی آزمایش بهینه‌سازی سیاست موجودی (R,Q) با رویکردچندهدفه به‌کمک تکنیک بهینه‌سازی از طریق شبیه‌سازی(مطالعه‌ی موردی: شرکت آریا گچ پلدختر) [31.1، 2.1، 1394، صفحه 135-140]
 • طراحی آزمایشات ارائه‌ی روشی ابتکاری برای بهینه‌سازی مسائل چندپاسخه‌ی آماری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه‌ی موردی: تولید کارتن دایکاتی) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 131-137]
 • طراحی آزمایشات بهینه‌سازی چندهدفه‌ی مسئله‌ی مرکز تماس چندگانه بااستفاده از متدولوژی سطح پاسخ [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 47-57]
 • طراحی آزمایشات مدل‌سازی مسائل متغیرهای چندپاسخه با توزیع نامعین غیر نرمال با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک [31.1، 2.1، 1394، صفحه 83-91]
 • طراحی آزمایشات بهینه‌سازی پویای پارامترهای الگوریتم هارمونی سرچ در حل مسئله تخصیص قابلیت اطمینان واجزای مازاد [33.1، 2.1، 1396، صفحه 3-10]
 • طراحی آزمایش‌ها کاربرد روش‌شناسی رویه‌ی پاسخ (R‌S‌M) و روش رگرسیون فازی درتعیین میزان بهینه‌ی عوامل مؤثر در فرایند مونتاژ کاسه‌چرخ خودرو [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 133-143]
 • طراحی آزمایش‌ها تعیین تعداد ماشین و حجم بافرها در خطوط تولید نامطمئن به‌منظور بهینه‌سازی نرخ تولید [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 105-115]
 • طراحی آزمایش‌ها کاربرد متدولوژی سطح پاسخ برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان پوسته‌ی اسلب در کوره‌های پیش‌گرم [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 143-139]
 • طراحی آزمایش‌ها ارائه یک مدل ترکیبی بر پایه برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی و روش سطح پاسخ جهت بهینه‌سازی مشخصه‌های کیفیت با در نظر گرفتن استواری [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی استوار پارامتر ارائه یک مدل ترکیبی بر پایه برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی و روش سطح پاسخ جهت بهینه‌سازی مشخصه‌های کیفیت با در نظر گرفتن استواری [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی اقتصادی طراحی اقتصادی نمودار کنترل ۳E‌W‌M‌A-تعدیل شده برای پایش پروفایل‌های خطی ساده با رویکرد زنجیره‌ی مارکوف [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 11-20]
 • طراحی آماریٓـ اقتصادی طراحی آماری ـ اقتصادی نمودار کنترل میانگین انطباق‌پذیر با اندازه نمونه متغیر با درنظرگرفتن خطای اندازه‌گیری [33.1، 1.2، 1396، صفحه 55-65]
 • طراحی بدیهه‌گرا (A‌D) توجیه سرمایه گذاری فنّاوری‌های پیشرفته‌ی ساخت و تولید برای شرکت قطعه‌ساز با استفاده از طراحی بدیهه‌گرا [34.1، 1.2، 1397، صفحه 89-99]
 • طراحی برای 6 سیگما به‌کارگیری طراحی برای 6 به‌منظور بهینه‌سازی پارامترهای اختلاط بلوک بتنی سبک [31.1، 2.1، 1394، صفحه 125-133]
 • طراحی خط تولید مدلی ریاضی برای طراحی خط تولید با رویکرد بهینه‌سازی پایایی در شرایط عدم قطعیت [35.1، 1.2، 1398، صفحه 39-49]
 • طراحی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته طراحی شبکه‌ی تأمین حلقه‌بسته با ریسک اشتراکی تحت شرایط عدم قطعیت [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • طراحی سازمان طراحی سازمان براساس مدل کسب و کار [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 131-139]
 • طراحی شبکه مکان‌یابی محور پوششی کامل چندلایه با تخصیص یگانه [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 117-125]
 • طراحی شبکه مدل جدید یکپارچه‌ی تولید سلولی، برنامه‌ریزی تولید و زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن مکان‌یابی انبارها [32.1، 2.1، 1395، صفحه 47-58]
 • طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با اهداف اقتصادی، اجتماعی و کیفی و مفهوم فروش اینترنتی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 33-44]
 • طراحی قوی به‌کارگیری طراحی برای 6 به‌منظور بهینه‌سازی پارامترهای اختلاط بلوک بتنی سبک [31.1، 2.1، 1394، صفحه 125-133]
 • طراحی مبتنی بر بدیهیات «مکبث» روشی برای ارزیابی مطلوبیت طراحی‌های سیستمی مبتنی بر بدیهیات [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 133-138]
 • طراحی مجدد شبکه زنجیره تأمین طراحی مجدد شبکه زنجیره تأمین جهت ایجاد قابلیت تاب‌آوری با معرفی استراتژی تشکیل اتحادیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرح آزمون بهینه طراحی بهینه آزمون های زوال تسریع شده مخرب با حضور ریسک های رقابتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرح فاکتوریل تجزیه و تحلیل پویایی زنجیره‌ی تأمین در بازی توزیع نوشیدنی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 63-70]
 • طرح مرکب مرکزی ارائه‌ی روشی ابتکاری برای بهینه‌سازی مسائل چندپاسخه‌ی آماری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه‌ی موردی: تولید کارتن دایکاتی) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 131-137]

ظ

 • ظرفیت بهینه‌ی هتل تلفیق نظریه‌ی صف و منطق فازی در یک مدل کوله‌پشتی محدود دو بعدی برای تعیین ظرفیت بهینه‌ی هتل در شرایط عدم قطعیت [33.1، 2.2، 1396، صفحه 127-136]
 • ظرفیت محل دفن زباله یک رویکرد مدل‌سازی سیستم پویا برای ارزیابی مشارکت مردم در مدیریت ضایعات جامد شهری [35.1، 1.1، 1398، صفحه 149-156]

ع

 • عدد فازی مثلثی ارائه و حل یک مدل چندهدفه‌ی فازی کامل برای مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 105-111]
 • عدم اعتماد الکترونیکی بررسی تأثیر مشخصه‌های ساختاری و محتوایی وبگاه بر اعتماد و عدم اعتماد مشتریان برخط [35.1، 1.2، 1398، صفحه 131-137]
 • عدم قطعیت ارائه‌ی یک مدل لجستیک چندهدفه‌ی فازی برای توزیع اقلام امدادی و تخلیه‌ی مصدومین در زمان بحران [31.1، 2.1، 1394، صفحه 15-23]
 • عدم قطعیت مکان‌یابی یکپارچه‌ی پایگاه‌های امداد هوایی و پدهای بالگرد برای حمل‌ونقل مجروحین تحت شرایط عدم قطعیت مکان تقاضا [34.1، 1.1، 1397، صفحه 139-146]
 • عدم قطعیت انتخاب آرمان در برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی اعداد فازی شهودی بازه‌یی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 111-120]
 • عدم قطعیت مدلی ریاضی برای طراحی خط تولید با رویکرد بهینه‌سازی پایایی در شرایط عدم قطعیت [35.1، 1.2، 1398، صفحه 39-49]
 • عدم قطعیت اطلاعات طراحی قرارداد در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی در شرایط عدم قطعیت اطلاعات [33.1، 1.1، 1396، صفحه 29-40]
 • عدم قطعیت در تأمین مدلی یک‌پارچه برای زنجیره‌یی همراه با جریان تأمین قطع‌شونده [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 127-132]
 • عدم قطعیت درون‌زا تقاضای تصادفی با ماهیت درون‌زا در مسئله مسیریابی وسایل نقلیه [33.1، 1.2، 1396، صفحه 77-84]
 • عدم قطعیت هیستوگرامی توسعه‌ی مدل استوار چندبازه‌یی برای مواجهه با عدم قطعیت هیستوگرامی (مطالعه‌ی موردی:مکان‌یابی تسهیلات) [32.1، 2.1، 1395، صفحه 111-117]
 • علت مشترک خرابی ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های چندوضعیتی تعمیرپذیر با در نظر گرفتن خرابی‌های وابسته به وسیله‌ی درخت خرابی پویا و شبکه‌های بیزی پویا [35.1، 1.1، 1398، صفحه 91-104]
 • عمق بستر رزین ‌بررسی اثرات شدت جریان حجمی و عمق بستر رزین کربن فعال در جداسازی اسید بنزوئیک [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 35-39]
 • عملیات ترمومکانیکی تأثیر نرخ تغییر شکل پیچش گرم در منطقه‌ی بحرانی(a‌l‌p‌h‌a + g‌a‌m‌m‌a) برمیزان ریزشدن دانه‌های فریت در یک فولاد میکروآلیاژی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 25-31]
 • عملیات حفاری نظام ارزیابی ریسک در عملیات حفاری چاه‌های نفت‌ و گاز ایران [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 3-11]
 • عملیات مونتاژ مدل‌سازی و حل مسئله‌ی زمان‌بندی در یک سیستم تولید سه‌مرحله‌یی مونتاژ با هدف تحویل به موقع محصولات [31.1، 2.2، 1394، صفحه 121-129]
 • عملکرد سنجش، تجزیه و تحلیل و تبیین رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان(مطالعه موردی: سازمان سطرجدید اقتصادی کوثر، تهران) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 107-119]
 • عملکرد بررسی تأثیر به‌کارگیری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 139-147]
 • عملکرد اجرایی دولت ارتباط بین عملکرد اجرایی دولت و مدیریت ارتباط با شهروند [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 51-61]
 • عملکرد تحویل ارائه‌ی مدل انتخاب تأمین‌کننده برای قراردادهای همکاری با در نظر گرفتن عملکرد تحویل تأمین‌کننده در امداد بشردوستانه [33.1، 2.2، 1396، صفحه 75-83]
 • عملکرد شرکت بررسی اثرات سیاستهای سرمایه گذاری دانش و دانش مشتری بر عملکرد شرکت -مطالعه موردی صنعت فناوری اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد فرایندها کاربرد تکنیک طراحی آزمایش‌ها در چارچوب نظام مدیریت کیفیت، به‌منظور بررسی و ارزیابی تأثیر سطرجدید عوامل مختلف بر عملکرد فرایندهای سازمان صنایع دفاع [33.1، 1.1، 1396، صفحه 95-102]
 • عملکرد مدیریت الگویی برای اندازه‌گیری عملکرد مدیریت مطالعه‌ی موردی: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 87-95]
 • عملگر انیشتین توسعه‌ی مدلی برای ارزیابی تأمین‌کنندگان مبتنی بر رویکرد تلفیقی انتگرال چوکت انیشتین و I‌I P‌R‌O‌M‌E‌T‌H‌E‌E با تأکید بر معیارهای مدل اسکور (مطالعه‌ی موردی:تأمین‌کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی) [35.1، 1.1، 1398، صفحه 105-117]
 • عوامل اقتصادی و اجتماعی مدل‌سازی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مدیریت پسماند خانگی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها: مطالعه‌ی موردی شهر تهران [34.1، 1.2، 1397، صفحه 147-159]
 • عوامل انسانی ارائه‌ی مدل ترکیبی ارزیابی سطح آمادگی کسب‌وکار الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 158-149]
 • عوامل انگیزشی بررسی عوامل انگیزش شغلی در سازمان براساس نظریه‌ی هرزبرگ و ارائه‌ی دو مدل اندازه‌گیری پیشنهادی برای عوامل انگیزشی و بهداشتی(مطالعه‌ی موردی: شرکت توسعه‌ی صنایع نفت و انرژی) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 25-37]
 • عوامل بهداشتی بررسی عوامل انگیزش شغلی در سازمان براساس نظریه‌ی هرزبرگ و ارائه‌ی دو مدل اندازه‌گیری پیشنهادی برای عوامل انگیزشی و بهداشتی(مطالعه‌ی موردی: شرکت توسعه‌ی صنایع نفت و انرژی) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 25-37]
 • عوامل حیاتی موفقیت مدل سنجش بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری (C‌R‌M) مطالعه‌ی موردی: سازمان‌های فنّاوری اطلاعات [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 117-124]
 • عوامل زیست‌محیطی مدل برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌یی برای مکان‌یابی مراکز جمع‌آوری محصولات در شبکه‌های لجستیک سبز [32.1، 1.2، 1395، صفحه 57-65]
 • عوامل کلیدی (بحرانی) موفقیت عوامل کلیدی موفقیت در شبکه‌های اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد [33.1، 1.2، 1396، صفحه 23-34]
 • عوامل کلیدی شکست تحلیل و رده‌بندی عوامل کلیدی شکست پروژه‌های مهندسی مجدد [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 55-63]
 • عوامل کلیدی موفقیت عوامل کلیدی موفقیت کارفرما در برون‌سپاری پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی شهرداری تهران) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 43-51]
 • عوامل مؤثر بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری در شرکت‌های شیمیایی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 53-62]
 • عوامل موثر مدل تلفیقی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان. موردکاوی: خدمات پس از فروش ایران خودرو [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فازی ارائه‌ی یک مدل جدید چند هدفه‌ی فازی برای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره‌ی تأمین [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 55-65]
 • فازی یک مدل موجودی تک‌دوره‌یی با ظرفیت تولید محدود در شرایط عدم قطعیت بودجه و هزینه‌ی کمبود [34.1، 2.2، 1397، صفحه 9-19]
 • فازی بهینه‌یابی تخصیص کمّی ریسک دوباره‌کاری با بررسی رفتار منفعت به هزینه با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم [35.1، 1.2، 1398، صفحه 3-14]
 • فاز 2 توسعه روشهای آماری مبتنی بر موجک برای پایش تصویر [(مقالات آماده انتشار)]
 • فاز ۲ پایش فرایندهای چندمشخصه‌ی وصفی و متغیر با استفاده از شیوه‌ی بوت‌استرپ [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 21-27]
 • فاز ۲ کنترل فرایند آماری مدل نقطه‌ی تغییر برای پایش پروفایل‌های پواسون در فاز ۲ [33.1، 1.2، 1396، صفحه 113-120]
 • فازی شهودی بازه‌یی انتخاب آرمان در برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی اعداد فازی شهودی بازه‌یی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 111-120]
 • فاسدشدنی مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن هزینه‌ی کاهش مدت تحویل به‌صورت تابعی از اندازه سفارش [34.1، 2.2، 1397، صفحه 133-141]
 • فاصله‌ی اطمینان بوت‌استرپ برآورد فاصله‌یی شاخص‌های Cp‌m و Cp‌m‌k فرایندهای خودبرگشت به‌کمک روش بوت‌استرپ بلوکی حلقوی [32.1، 2.2، 1395، صفحه 89-98]
 • فاصله‌ی اقلیدسی ارائه‌ی شاخص نوین «نسبت سیگنال به اغتشاش» چندمتغیره برای پاسخ‌های وابسته به هم [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 3-12]
 • فاصله‌ی بازرسی بهینه بهینه‌سازی فواصل بازرسی در افق زمانی محدود برای یک سیستم دو مولفه‌ای با دو نوع خرابی مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • فاصله‌داری دسته‌درزه و شیب دسته‌درزه بررسی تأثیر فاصله‌داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه‌ی ماشین حفر تونل )T‌B‌M( به روش عددی، و مقایسه‌ی نتایج در حالت دوبعدی و سه‌بعدی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 63-68]
 • فاصله‌ی نمونه‌گیری متغیر توسعه‌ی نمودار کنترل (E‌W‌M‌A_3) تطبیقی بافاصله‌ی نمونه‌گیری متغیر برای پایش پروفایل‌های خطی ساده [32.1، 1.2، 1395، صفحه 23-33]
 • فاصله‌ی نمونه‌گیری متغیر با نمونه‌گیری در زمان‌های ثابت طراحی نمودار کنترل تطبیقی با نمونه‌گیری اضافی بین زمان‌های ثابت با رویکرد زنجیره‌ی مارکوف [34.1، 2.2، 1397، صفحه 151-166]
 • فاکتور ریسک شناسایی نقطه‌ی تغییر و مقدار شیب روند در نمودارهای کنترل تعدیل ریسک شده در فاز ۱ [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 65-72]
 • فرایند پواسون ناهمگن تعیین سطح بهینه‌ی ارتقاء، دوره‌ی وارانتی و حاشیه‌های سود محصولات دست دوم از دید مشتری و ارائه‌کننده با استفاده از رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها [33.1، 2.1، 1396، صفحه 99-105]
 • فرایند تجدید سازمان به‌کارگیری الگوی حذف فراگیر فعالیت‌های بدون ارزش افزوده در شرکت جهان‌افروز بر پایه مدیریت ناب [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 11-25]
 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی ارائه‌ی مدل‌های پایدار به ‌منظور استخراج وزن از ماتریس مقایسات زوجی بازه‌یی در فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی(A‌H‌P) [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 65-81]
 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی ارائه‌ی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی (مطالعه‌ی موردی: شهرداری اصفهان) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]
 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی بررسی روش تحلیل فراخ و ارائه‌ی روشی جدید برای به دست آوردن بردار وزن قطعی از ماتریس‌های مقایسات زوجی فازی [31.1، 2.1، 1394، صفحه 37-48]
 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از ترکیب A‌H‌P و نظریه‌ی مجموعه‌های تقریبی، و ارائه‌ی مدلی برای سطرجدید تخصیص سفارش به تأمین‌کنندگان منتخب [32.1، 1.1، 1395، صفحه 89-98]
 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی رویکردی ترکیبی برای اجرای کارت امتیازی متوازن (B‌S‌C) در محیط فازی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 69-79]
 • فرایند تحلیل شبکه‌یی انتخاب پروژه براساس تخصیص بهینه منابع با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 99-111]
 • فرایند تحلیل شبکه‌یی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر خصوصی‌سازی صنایع پالایش گاز ایران با رویکرد تلفیقی دلفی ـدیماتل ـ فرایند سطرجدید تحلیل شبکه‌یی(مورد کاوی:شرکت پالایش گاز پارسیان) [31.1، 2.2، 1394، صفحه 37-49]
 • فرایند تحلیل شبکه‌یی (A‌N‌P) شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تجاری‌سازی فنّاوری با استفاده از روش دلفی فازی و فرایند تحلیل شبکه‌یی (A‌N‌P) [34.1، 2.2، 1397، صفحه 89-106]
 • فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی ارائه‌ی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی (مطالعه‌ی موردی: شهرداری اصفهان) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]
 • فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و روش تاپسیس فازی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 3-14]
 • فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی رویکردی ترکیبی برای اجرای کارت امتیازی متوازن (B‌S‌C) در محیط فازی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 69-79]
 • فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی انتخاب شریک تجاری در صنعت حمل‌ونقل هوایی با ترکیب روش‌های فرایند تحلیل شبکه‌ییسطرجدید فازی و ارزیابی نسبی مختلط فازی [32.1، 1.2، 1395، صفحه 117-129]
 • فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی بازه‌یی ارائه‌ی یک مدل ترکیبی از A‌N‌P فازی بازه‌یی، F‌M‌E‌A فازی بازه‌یی و T‌O‌P‌S‌I‌S فازی بازه‌یی برای انتخاب تأمین‌کنندگان تحت شرایط ریسک [33.1، 1.1، 1396، صفحه 123-134]
 • فرایند خودهمبسته )۱(A‌R برآورد فاصله‌یی شاخص‌های Cp‌m و Cp‌m‌k فرایندهای خودبرگشت به‌کمک روش بوت‌استرپ بلوکی حلقوی [32.1، 2.2، 1395، صفحه 89-98]
 • فرایند دوباره‌کاری مدل تولید، بازتولید و دفع اقلام قراضه با فرض کیفیت متفاوت کالاهای جدید و بازتولیدی همراه با خرابی و فرایند دوباره‌کاری [33.1، 2.1، 1396، صفحه 139-179]
 • فرایند دومرحله‌یی پایش فرایندهای دومرحله‌یی با مشخصه‌ی کیفی پروفایلی در مرحله‌ی دوم [31.1، 2.2، 1394، صفحه 3-11]
 • فرایندسلسله‌مراتبی فازی انتخاب استراتژی تجارت الکترونیک با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (مطالعه‌ی موردی: فولاد آلیاژی اصفهان) [دوره 1-28، شماره 1، 1391، صفحه 53-62]
 • فرایندهای چند مالکی بهینه‌سازی تسطیح منابع مشترک در چند شرکت به‌منظور تولید محصولات با منابع متنوع و با رویکرد نظریه‌ی بازی [35.1، 1.1، 1398، صفحه 3-9]
 • فرایندهای چندمتغیره طراحی یک نمودار کنترل بی‌نیاز از مدل برای پایش فرایندهای چندمتغیره‌ی خودهمبسته [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 57-64]
 • فرایندهای چندمرحله‌یی طراحی نمودار کنترل تطبیقی با نمونه‌گیری اضافی بین زمان‌های ثابت با رویکرد زنجیره‌ی مارکوف [34.1، 2.2، 1397، صفحه 151-166]
 • فرایندهای چندمشخصه‌ی وصفی و متغیر پایش فرایندهای چندمشخصه‌ی وصفی و متغیر با استفاده از شیوه‌ی بوت‌استرپ [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 21-27]
 • فرایندهای دومرحله‌یی پایش متغیر خروجی دوجمله‌یی با به‌کارگیری الگوهای خطی تعمیم‌یافته در فرایندهای دومرحله‌یی [31.1، 2.2، 1394، صفحه 61-71]
 • فرآیندهای دو مرحله ای مدل یکپارچه کنترل فرآیند آماری و سیاست نگهداری و تعمیرات مبتنی بر نظارت تأخیری در فرآیندهای دو مرحله‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرایندهای زنجیره‌ی تأمین ارزیابی بلوغ فرایندهای زنجیره‌ی تأمین با بهره‌گیری از رویکردهای ترکیبی S‌C‌O‌R و B‌P‌O مبتنی‌بر روش‌های F‌A‌H‌P وA‌R‌A‌S [34.1، 2.1، 1397، صفحه 45-51]
 • فراورده‌های نفتی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل فراورده‌های نفتی چندگانه با در نظر گرفتن پنجره زمانی برای عرضه، تقاضا و مسیرهای حمل‌ونقل(مطالعه‌ی موردی: استان کردستان) [33.1، 1.1، 1396، صفحه 135-147]
 • فریت تأثیر نرخ تغییر شکل پیچش گرم در منطقه‌ی بحرانی(a‌l‌p‌h‌a + g‌a‌m‌m‌a) برمیزان ریزشدن دانه‌های فریت در یک فولاد میکروآلیاژی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 25-31]
 • فریت تأثیر دمای تغییر شکل بر خواص مکانیکی فولادهای دو فازی فریتی ـ بینایتی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 33-39]
 • فرهنگ کارآفرینی تبیین ارتباط توسعه‌ی اقتصادی با دو مقوله‌ی «توسعه‌ی کسب‌وکار» و «کارآفرینی» [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 85-92]
 • فرهنگ کسب‌وکار تبیین ارتباط توسعه‌ی اقتصادی با دو مقوله‌ی «توسعه‌ی کسب‌وکار» و «کارآفرینی» [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 85-92]
 • فروش ازدست رفته مدل‌سازی و بهینه‌سازی یک سیستم کنترل موجودی یک دوره‌یی با محدودیت‌های تصادفی در حالت‌های پس‌افت و فروش ازدست رفته [33.1، 1.2، 1396، صفحه 121-128]
 • فروش از دست رفته مدل تولید، بازتولید و دفع اقلام قراضه با فرض کیفیت متفاوت کالاهای جدید و بازتولیدی همراه با خرابی و فرایند دوباره‌کاری [33.1، 2.1، 1396، صفحه 139-179]
 • فروش استقراضی حل مسئله‌ی انتخاب سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از الگوریتم جست‌وجوی هارمونی در شرایط مجازبودن فروش استقراضی [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 21-28]
 • فروش اینترنتی طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با اهداف اقتصادی، اجتماعی و کیفی و مفهوم فروش اینترنتی [34.1، 2.1، 1397، صفحه 33-44]
 • فساد مضامین و چالش‌های کاهش فساد در قراردادهای تدارکات عمومی با رویکرد پاسخ‌گویی به مطالبات ذی‌نفعان [34.1، 1.2، 1397، صفحه 81-87]
 • فضای مجازی تاثیر آمیختگی مصرف‌کنندگان با برندها در رسانه‌های مجازی بر ارزش ویژه برند [(مقالات آماده انتشار)]
 • فعالیت ارتقاء تحلیل هزینه‌های وارانتی دوبعدی برای محصول دست دوم با در نظر گرفتن فعالیت ارتقاء [34.1، 2.2، 1397، صفحه 143-149]
 • فعالیت‌های رو به زوال کمینه‌کردن تعداد کارهای تأخیردار در زمان‌بندی جریان کارگاهی با کارهای رو به زوال و ورودی‌های غیر همزمان [33.1، 1.1، 1396، صفحه 75-85]
 • فناوری اطلاعات مدل پیشنهادی برای ارزیابی سطح هوشمندی مورد نیاز ساختمان [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 77-85]
 • فناوری اطلاعات بررسی اثرات سیاستهای سرمایه گذاری دانش و دانش مشتری بر عملکرد شرکت -مطالعه موردی صنعت فناوری اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • فنّاوری اطلاعات بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایند شکل‌گیری قابلیت یادگیری بازار (زمینه‌ی تحقیق: صنعت بانکداری ایران) [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 59-64]
 • فنّاوری اطلاعات طراحی مدل ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]
 • فنّاوری اطلاعات و ارتباطات طراحی متدولوژی تدوین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی ایران [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 97-110]
 • فنّاوری های پیشرفته‌ی ساخت و تولید توجیه سرمایه گذاری فنّاوری‌های پیشرفته‌ی ساخت و تولید برای شرکت قطعه‌ساز با استفاده از طراحی بدیهه‌گرا [34.1، 1.2، 1397، صفحه 89-99]
 • فنل مدل‌سازی سینتیک رشد مخمر ۹۰۲۶−BBRC در معرض فنل [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 3-8]
 • فهرست مواد طراحی پیکره‌ی زنجیره‌ی تأمین برای محصول جدید (مطالعه‌ی موردی: شرکت تولیدی) [32.1، 2.2، 1395، صفحه 15-25]
 • فواصل بازرسی بهینه بهینه‌سازی فواصل بازرسی (ثابت و غیرثابت) برای یک سیستم چند مؤلفه‌یی تعمیرپذیر با وابستگی خرابی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 41-51]
 • فواصل بازرسی بهینه بهینه‌سازی حد تعویض پیشگیرانه و برنامهبازرسی‌ها در نگه‌داری و تعمیر مبتنی بر شرایط، با فرض غیرنزولی بودن هزینه‌ی تعویض به‌دلیل خرابی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 3-13]
 • فولاد دوفازی تأثیر دمای تغییر شکل بر خواص مکانیکی فولادهای دو فازی فریتی ـ بینایتی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 33-39]
 • فولاد میکروآلیاژی تأثیر نرخ تغییر شکل پیچش گرم در منطقه‌ی بحرانی(a‌l‌p‌h‌a + g‌a‌m‌m‌a) برمیزان ریزشدن دانه‌های فریت در یک فولاد میکروآلیاژی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 25-31]

ق

 • قابلیت یادگیری ارائه‌ی مدلی برای بررسی میزان تأثیرات قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری [دوره 1-28، شماره 2، 1391، صفحه 3-14]
 • قابلیت یادگیری بازار بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایند شکل‌گیری قابلیت یادگیری بازار (زمینه‌ی تحقیق: صنعت بانکداری ایران) [دوره 24، شماره 45، 1387، صفحه 59-64]
 • قابلیت اطمینان بهینه‌سازی آستانه‌ی اقدامات نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه در یک برنامه‌ی مبتنی بر شرایط )C‌P‌M(، بااستفاده از رویکرد برنامه‌ریزی پویا [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 115-119]
 • قابلیت اطمینان بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان تجهیزات شبکه‌ی انتقال برق از طریق بهینه‌سازی زمان‌بندی سرویس تعمیر و سطرجدید نگه‌داری با استفاده از الگوریتم مورچگان [31.1، شماره 1، 1394، صفحه 29-36]
 • قابلیت اطمینان تخمین و بهبود قابلیت اطمینان حرکت گلوله ۲۳ میلی‌متری در لوله‌ی سلاح با استفاده از شبکه‌های بیزین و تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی با نظریه‌ی فازی [31.1، 2.1، 1394، صفحه 73-81]
 • قابلیت اطمینان محاسبه‌ی شاخص‌های نگه‌داری و تعمیرات، شناسایی دستگاه‌های بحرانی و واحدهای مرتبط با تأخیر(مطالعه‌ی موردی: واحد تولیدی مهد خودرو فشارکی) [31.1، 2.1، 1394، صفحه 107-115]
 • قابلیت اطمینان به‌کارگیری طراحی برای 6 به‌منظور بهینه‌سازی پارامترهای اختلاط بلوک بتنی سبک [31.1، 2.1، 1394، صفحه 125-133]
 • قابلیت اطمینان پایش وضعیت و نگهداری از قابلیت اطمینان سامانه های تک کاره [34.1، 1.1، 1397، صفحه 73-85]
 • قابلیت اطمینان بهینه‌سازی قابلیت اطمینان و هزینه‌ی سیستم در مسئله مکان‌یابی شبکه‌یی دوهدفه پرازدحام [32.1، 2.2، 1395، صفحه 27-33]
 • قابلیت اطمینان طراحی بهینه آزمون های زوال تسریع شده مخرب با حضور ریسک های رقابتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قابلیت اطمینان ارائه‌ی یک مدل دوهدفه برای طراحی شبکه‌ی توزیع در یک زنجیره‌ی تأمین سه سطحی با در نظر گرفتن تورم در محیط فازی [35.1، 1.1، 1398، صفحه 71-80]
 • قابلیت تاب‌آوری طراحی مجدد شبکه زنجیره تأمین جهت ایجاد قابلیت تاب‌آوری با معرفی استراتژی تشکیل اتحادیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاعده‌ی پارتو روشی جدید برای وزن‌دهی به خواسته‌های مشتریان و اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی محصول با رویکرد Q‌F‌D فازی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 137-150]
 • قانون‌گرایی سنجش، تجزیه و تحلیل و تبیین رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان(مطالعه موردی: سازمان سطرجدید اقتصادی کوثر، تهران) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 107-119]
 • قرارداد اختیار خرید طراحی قرارداد در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی در شرایط عدم قطعیت اطلاعات [33.1، 1.1، 1396، صفحه 29-40]
 • قرارداد انگیزشی طراحی قرارداد انگیزشی بهینه در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر با تأکید بر ابهام‌گریزی دوطرف [35.1، 1.2، 1398، صفحه 123-130]
 • قرارداد بازخرید طراحی قرارداد در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی در شرایط عدم قطعیت اطلاعات [33.1، 1.1، 1396، صفحه 29-40]
 • قرارداد تبلیغات مشارکتی تحلیل مسئله‌ی تبلیغات مشارکتی باوجود گزینه‌های تبلیغاتی در حالت رقابت خرده‌فروش‌ها [33.1، 2.1، 1396، صفحه 129-138]
 • قرارداد تخفیف حمل‌ونقل مسئله‌ی هماهنگی تولید ـ توزیع در زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن تخفیفات قیمت حمل‌ونقل [34.1، 2.1، 1397، صفحه 21-32]
 • قرارداد تسهیم سود طراحی قراردادهای عمده‌فروشی و تسهیم سود در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی [33.1، 1.2، 1396، صفحه 13-22]