نویسنده = مهدی فتح الله
تعداد مقالات: 3
2. مدل‌سازی و حل مسئله‌ی زمان‌بندی در یک سیستم تولید سه‌مرحله‌یی مونتاژ با هدف تحویل به موقع محصولات

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-129

سیدمحمدحسن حسینی؛ فریبرز جولای؛ پرویز فتاحی


3. ارائه‌ی یک رویکرد جست‌وجوی شناور و مبتنی بر روش پارتو به‌منظور حل مسئله‌ی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر چندهدفه

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-67

سهیل عزیزی بروجردی؛ پرویز فتاحی؛ مهدی فتح الله