نویسنده = حمید شهریاری
تعداد مقالات: 3
1. ارائه‌ی روشی برای مقایسه‌ی پروفایل‌های مشخصه‌های کیفی زمان‌محور L‌T‌B و S‌T‌B

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 113-119

محمدرضا نباتچیان؛ حمید شهریاری؛ رسول شفائی


2. شناسایی نقطه‌ی تغییر و مقدار شیب روند در نمودارهای کنترل تعدیل ریسک شده در فاز ۱

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-72

رضا قاسمی؛ یاسر صمیمی؛ حمید شهریاری