کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر انتخاب تأمین‌کننده بر میزان سوددهی و رضایت‌مندی مشتریان در یک واحد تولیدی با استفاده از رویکرد سیستم‌های دینامیکی

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-128

یحیی زارع مهرجردی؛ محمدحسین آیت‌اللهی نصرآبادی؛ حسین زارعیان جهرمی


2. شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی تحت سیستم به‌هنگام، و بهینه‌سازی اهداف آن

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-81

سیدکمال چهارسوقی؛ آرمان ساجدی نژاد


4. ارائه یک مدل ساختاری برای عملکرد سیستم آژانس هواپیمایی با رویکرد نظریه‌ی صف

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 141-146

سید محمدتقی فاطمی؛ مصطفی اسدی بکلوئی