کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی دوهدفه
تعداد مقالات: 3
1. مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله‌ی مکان‌یابی ـ تخصیص پسماند جامد شهری) مطالعه‌ی موردی: شهر تهران)

دوره 36.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-50

10.24200/j65.2019.51068.1892

مریم نیلی؛ محمد سعید جبل عاملی؛ فاطمه صبوحی


2. ارائه‌ی مدل دوهدفه‌ی طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین خون با ملاحظه‌ی نظریه‌ی صف در شرایط بحران

دوره 35.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-46

10.24200/j65.2019.7063.1679

فاطمه بیاتلو؛ علی بزرگی امیری؛ ابوالقاسم یوسفی بابادی